Básník Bei Ling, zástupce čínských spisovatelů, při otevření knižního veletrhu ve Frankfurtu 13. října (Jason Wang/The Epoch Times)
Básník Bei Ling, zástupce čínských spisovatelů, při otevření knižního veletrhu ve Frankfurtu 13. října (Jason Wang/The Epoch Times)
FRANKFURT – Fotografové z médií do sebe naráželi, jak spolu soupeřili o snímek čínských disidentů, kteří byli pozváni, nepozváni a znovu pozváni ve skandálu, který postavil organizátory největšího knižního veletrhu proti Komunistické straně Číny.

Frankfurtský veletrh je největší a nejprestižnější událost svého druhu a s historií přes pět set let dnes láká 7 000 vystavovatelů z více jak sta zemí. Akce začala 14. října a během pěti dnů svého trvání představí čtení, vystoupení, výstavy, hudební a kulinářské umění, specializované konference a vzdělávací fóra.

Každý rok je do popředí uvedena jedna země jako čestný host a tentokrát, po několika letech vyjednávání, byl dán prostor Číně.

„Frankfurt představí oficiální Čínu, ale také stovky tváří druhé Číny: tváře čínského exilu, disidentů a západního pohledu na zemi středu. To je přesně princip čestného hosta – dialog formou intelektuální diskuze,“ uvádí se v pořadatelském prohlášení pro média.

Organizátoři veletrhu ale očividně nezvážili fakt, že čínská vláda, která je známá pro svou tvrdou cenzuru a nesnášenlivost vůči jakékoliv opozici, nebude chtít sdílet pódium se svými kritiky.

Problém vyvřel na povrch v září, kdy byli na sympózium v rámci veletrhu pozváni dva disidenti z Číny – novinář Dai Qing a básník Bei Ling.

Čínští oficiální představitelé o tom nebyli zpraveni, a když se o tom dozvěděli, byli rozčarovaní. Řekli pořadatelům, aby pozvání zrušili, nebo bude celá čínská delegace veletrh bojkotovat.

Ředitel veletrhu, Juergen Boos, se podvolil a omluvil se za domnělou chybu podřízeného, načež následoval proud událostí. První, kdo se zprávou přišel, byly noviny Die Welt a německá verze The Epoch Times a ostatní následovaly.

Pod veřejným tlakem byla pozvání obnovena a autoři se akce zúčastnili pod patronátem německého PEN klubu, celosvětové asociace spisovatelů, obhajujících svobodu projevu.

Čínská delegace o změně ovšem nebyla zpravena, a tak když fórum začalo, zvedla se, aby odešla. Po spěšných omluvách ze strany Boose se ji však podařilo přivést zpět.

Veletrh otevírá své brány


Při zahájení této neobvykle kontroverzní události ředitel veletrhu ve své úvodní řeči nazval čestného hosta nedůtklivým.

Německá kancléřka Angela Merkelová, která se rovněž zúčastnila, ve své řeči vyjádřila přímé spojení mezi undergroundovými médii a jejich rolí ve svržení komunistických režimu: „Knihy hrály v pádu berlínské zdi velkou roli a knihy také měly důležitou úlohu v konci studené války.“

Akce se zúčastnil i potencionální „dědic čínského trůnu“, Xi Jinping, o kterém se říká, že má největší šance nahradit Hu Jintaa (čti Chu Ťin-tchaa) jako vůdce Komunistické strany Číny. Čínští představitelé se zdrželi poznámek.

The Epoch Times v Německu a Mezinárodní společnost pro lidská práva (ISHR) uspořádaly tiskovou konferenci, kde dostal pan Bei Ling svou první příležitost promluvit.

Bei Ling byl v Číně v roce 2000 zatčen za publikování nezávislého časopisu. Ať už vědomě či nevědomě opakoval kancléřčiny poznámky, když mluvil o důležitosti undergroundových médií a literatury v Číně jako alternativního hlasu k oficiální propagaci strany.

Během veletržního týdne má přijít i mluvčí Ujgurů, paní Rebiya Kadeerová, která je, stejně jako dalajláma, pro čínský režim persona non grata.

Letos bude na veletrhu více než 230 vystavovatelů a 500 událostí se zaměřením na Čínu. Přibližně polovina z nich je pořádána institucemi, vydavateli, asociacemi a nestátními organizacemi, zatímco ta druhá půlka je pořádána organizačním výborem čestného hosta. 

Article in English