Meditace nejenže zpomaluje stárnutí, ale dokáže přivodit i pocit vnitřního pokoje, snižuje riziko onemocnění a dokonce prodlužuje život. (Cat Rooney / Velká Epocha)
Meditace nejenže zpomaluje stárnutí, ale dokáže přivodit i pocit vnitřního pokoje, snižuje riziko onemocnění a dokonce prodlužuje život. (Cat Rooney / Velká Epocha)

Meditace je nejlepší volba pro vaše zdraví, protože vám s vynaložením minima času poskytne ohromné přínosy.

Dvacet minut uvědomělé meditace denně přinese vnitřní pokoj, snižuje riziko onemocnění a může dokonce přidat několik let života. Výzkumy naznačují, že meditace dokáže zpomalit stárnutí na buněčné úrovni, a tím prodloužit váš život.

Uvědomělá meditace pochází z Východu a je hluboce zakořeněna v duchovnu. Z historického hlediska, buddhističtí studenti používali meditaci jako proces použití duchovní nauky, aby se osvítili ke smyslu života a dosáhli nejvyšší duševní svobody. Uvědomělá meditace se uchytila i na Západě hlavně jako technika, jak ulevit fyzickým a psychickým obtížím.

I když se v průběhu let meditace dost změnila, stále dokáže kdykoliv spolehlivě pročistit hlavu a zlepšit soustředění, stejně jako dovede zpomalit proces stárnutí, uvádí loňská publikace Anály Newyorské akademie věd.

Meditace je schopnost pečovat o pozitivní emoce. Ostatně, její účinnost v rámci léčby deprese a úlevy od stresu byla v lékařské literatuře zdokumentována již v roce 1970. Meditace a s ní spojené snižování stresu oddaluje stárnutí a smrt tělesných buněk.

Buňky v našem těle obsahují telomery, což jsou malé, ochranné kloboučky na konci vláken DNA. Pokaždé, když se naše buňky dělí, telomery se zkrátí, aby chránily DNA před poškozením. Vědci dnes považují délku telomerů za ukazatel buněčného stáří – čím kratší telomer, tím starší a vyčerpanější jsou buňky a tím pádem i celý organismus.

Když jsme pod tlakem nebo se bojíme, vylučují naše těla víc „stresových“ hormonů jako kortizol a katecholaminy. Bodlinky těchto hormonů způsobují zkracování telomerů, což se projevuje fyzickým stárnutím.

Výsledky neurálních obrazů a biochemických laboratoří potvrzují, že změny v mozkové činnosti způsobené meditací snižují úroveň těchto stresových hormonů. To nejspíš vede k menšímu ovlivňování telomerů a tím pádem de facto k prodloužení životnosti našich buněk.

Přesný mechanismus těchto účinků je však dosud nezmapovaný, a výzkumní pracovníci oblast telomerů stále teprve poznávají.

Article in English