Bermudský trojúhelník je oblast v západní části severního Atlantského oceánu, v němž záhadně zmizelo několik letadel a také povrchová plavidla, jejichž zmizení nemůže být vysvětleno jako lidská chyba, pirátství, poruchy zařízení nebo jako důsledek přírodní katastrofy. (eyezed.com)
Bermudský trojúhelník je oblast v západní části severního Atlantského oceánu, v němž záhadně zmizelo několik letadel a také povrchová plavidla, jejichž zmizení nemůže být vysvětleno jako lidská chyba, pirátství, poruchy zařízení nebo jako důsledek přírodní katastrofy. (eyezed.com)

Skrze vývoj a činy moderní vědy lidstvo čím dál víc věří, že věda má schopnost podat vysvětlení každé existující věci na naší planetě a v našem vesmíru.

Pojďme si však ukázat, že ačkoli mnoho jevů ve světě má vědecká vysvětlení, ne všechny úkazy mohu být objasněny dnešní moderní vědou.

Například, věda ještě stále nedala definitivní odpověď týkající se procesu, kterým byl vesmír původně vytvořený. Věda také nemůže vysvětlit vznik náboženské víry. Vstupováním do světa nadpřirozena narazíme na mystické projevy, které nebyly vědecky rozumně vysvětleny, protože vědecké metody nemohou být aplikovány na měření či studování těchto úkazů.

Podívejme se na některé z těchto neobjasněných úkazů a připomeňme si tak, že příroda je sama o sobě zázračná a že mnoho věcí je stále zahaleno rouškou tajemství.

1. Placebo efekt

Placebo efekt byl medicínskou hádankou, která se dotýkala účinku psychiky na fyzické zdraví a léčení. Bylo objeveno, že pacienti, kteří věřili, že jim byly podány účinné léky, byli vyléčeni, i když se jednalo o pouhé cukrové pilulky. Tento poznatek vedl k výzkumu používajícímu *dvojitě slepé pokusy, aby se vyhnulo očekáváním jak od experimentátorů, tak od účastníků, které by mohly ovlivnit výsledky pokusu...

Bohužel v průběhu let byla účinnost a měřitelnost placebo efektu považována vědou za nedůvěryhodnou. Mohlo by to být zaviněno omezeními vědeckých metod. Přesto však je mnoho případů lidského sebeléčení, které někdy dokonce předčí zdravotnické prostředky určené k léčení fyzického těla.

*dvojitě slepý pokus – testovací procedura sloužící k zamezení zkreslení výsledku, ve které je identita těch, kteří přijímají testovací léčbu, skrytá jak před vedoucími pokusu, tak před jeho subjekty

2. Šestý smysl

Pět smyslů – zrak, sluch, chuť, hmat a čich – nám pomáhá zkoumat náš fyzický svět. Existuje ale také šestý smysl, vnitřní schopnost vnímání – intuice. Slovo intuice pochází z latinského slova „intueri“, které znamená „dívat se ‚za’”. Intuice je schopnost znát a rozumět bez použití logického odvozování či analýzy a je běžná pro všechny lidi, jen stupně její jasnosti se liší.

Intuice je nejčastěji popisována jako předtucha či „nutkavý pocit“; znalost vycházející z nitra o něčem nebo o nějaké situaci, bez předchozích vědomostí o ní. Podle PRWeek a Burson-Marstellerova  výzkumu *CEO z roku 2006, 62 procent CEO mnohem raději dělá obchodní rozhodnutí na základě své intuice, nežli podle analýzy dat.

*CEO – Chief Executive Officer; zkratka pro výkonného ředitele společnosti, někdy také jejího prezidenta. CEO se zabývá především financemi, strategií společnosti a jejím vedením.

Studie publikovaná v týdeníku Current Biology také zjistila, že účastníci, kterým nebyl dán čas na prohlížení a museli se tak spoléhat na svou intuici, byli přesnější v rozpoznání určitých symbolů, které se nacházely mezi více než 650 podobnými symboly, než když jim byl dán čas 1,5 sekundy na to, aby si je mohli nejdříve prohlédnout.

Starověký čínský filosof Lao-c jednou řekl: „Síla intuitivního chápání tě bude ochraňovat od zla do konce tvého života.“ Albert Einstein také řekl: „Jediná skutečně hodnotná věc je intuice.“

Odkud ale intuice přichází? Studie lidského mozku ukazují na šišinku mozkovou jako na možnou odpověď na tuto záhadu. René Descartes, otec moderní psychologie, nazýval šišinku mozkovou „sídlo duše“. Na starověkém východě měli za to, že intuice se nachází v oblasti šišinky mozkové a věřili, že může být přijímána z duše jako vnuknutí ve formě znalostí a nápadů.

3. Zážitky blízko smrti (NDE – Near Death Experiences)

Existuje mnoho zpráv o nejrůznějších podivných zážitcích které lidé zažívají na pokraji smrti, jako chůze tunelem k jasnému světlu, setkávání se s našimi blízkými nebo zažívání pocitu pokoje a klidu.

Nejpozoruhodnější zkušenost byla od doktora George Rodonaia, jehož klinický zážitek z roku 1976, kdy byl na pokraji smrti, byl nejrozsáhlejším případem, který byl kdy zaznamenán. Tato zkušenost Rodonaia změnila. Dříve, před touto svou zkušeností, býval ateista, avšak poté byl vysvěcen na kněze Pravoslavné církve. Jeho zkušenost nám naznačuje, že za tímto našim fyzickým světem existuje jiný svět.

Ačkoli lidé doopravdy prošli těmito zážitky, věda nebyla schopná poskytnout vysvětlení pro fenomén NDE. Někteří vědci se pokoušejí tvrdit, že tyto zážitky mohou být vysvětleny jako důsledek halucinací plynoucích z poškození mozku. Avšak poškození mozku není důvodem vždy, takže žádná konkrétní vědecká teorie není schopná podat vysvětlení nebo příčiny pro to, proč lidé měli takovéto zkušenosti a proč jim často změnily jejich životy.

4. Neidentifikovatelné létající objekty (UFO – Unidentified Flying Objects)

UFO je termín vytvořený Vzdušnými silami Spojených států v roce 1952, určený k zařazení objektů, které nemohly být identifikovány experty po jejich prozkoumání. Koncept UFO je v populární oblasti obvykle vzat jako vesmírná loď řízená mimozemšťany.

UFO byly pozorovány už za dob dynastie Song v Číně. V 11. století, učenec a vojenský generál Shen Kuo (1031-1095) psal ve své knize „Esej tůně snů“ (1088) o letajících objektech připomínajících perly, s oslepující září, které se mohly pohybovat neuvěřitelnou rychlostí.

Kenneth Arnold, americký obchodník, informoval o zahlédnutí devíti objektů s oslňujícím světlem, létajících blízko Mount Rainier ve státě Washington v roce 1947. Arnold označil tyto objekty za disky „ploché jako koláčový pekáč“ a ve tvaru talíře. Jeho zpráva si získala podstatnou pozornost médií a přitáhla velký zájem veřejnosti.

Od té doby pozorování UFO exponenciálně vzrostlo. Fenomén UFO byl studován nejen vládou, ale také nezávislými výzkumníky po celém světě. Doktor Josef Allen Hynek (1910-1986) pracoval pro vzdušné síly Spojených států na výzkumu pozorování UFO. Ze začátku byl Hynek velmi kritický, ale po prozkoumání stovek hlášení UFO v průběhu tří desetiletí se jeho pohled změnil.

V pozdějších letech kariéry Hynek vyslovil své zklamání nad hloupým chováním mnoha vědců, kteří nechtěli uznat jevy UFO za nevysvětlitelné, protože byly nežádoucí a neproduktivní.

5. Déjà vu

Déjà vu, francouzsky „již viděno“, je důvěrně známý pocit toho, že jsme na určitém místě již byli nebo že jsme již zažili nějakou událost, i když jsme s ní byli konfrontováni poprvé v životě. Lidé mohou mít velmi podivný pocit, že je jim vize před nimi již známá, jako kdyby se to už stalo, avšak vědí, že je to poprvé, kdy se s něčím takovým střetli. Neuropsychologický průzkum se snažil vysvětlit tyto zážitky jako anomálie paměti nebo mozkovou patologii, popřípadě jako vedlejší účinek drog.

Studie z roku 2008, provedená psycholožkou Anne Clearyovou (přístupná na http://cdp.sagepub.com/content/17/5/353.full), vypátrala, že Déjà vu by mohlo mít co do činění s rozpoznávací pamětí. Alternativní výklad je spojení Déjà vu s věštěním, vzpomínkami z minulých životů, jasnovidectvím nebo jde o záhadný úkaz indikující vyplňování předurčených situací na cestě života. Ať už je vysvětlení jakékoliv, Déjà vu je jistě fenoménem, který je všestranný, pokud jde o různé situace lidí, a jeho základní příčina je stále neznámá.

6. Duchové

Odkazy na duchy v klasické literatuře od autorů, jako jsou Homer a Dante, naznačují, že zkušenost člověka s paranormálními úkazy je dlouhotrvající a běžná. V dnešní době jsou strašidelná místa, jako je Whaley House v San Diegu, vedena jako turistické atrakce a tvrzení o zpozorování duchů nejsou neobvyklá.

Populární kultura je obtěžkaná filmy o duších, konvenční věda přesto však směřuje z dosahu objasnění takovýchto úkazů. Pouze výzkumníci umístění na okraji vědecké komunity vyvíjejí úsilí ke zjištění míry pravdivost těchto případů.

Existence duchů má hluboké souvislosti pokud jde o dimenze za naším fyzickým světem a dalším pokračováním lidské duše po smrti. Výzkumníci pracující na této záležitosti doufají, že jednoho dne bude tato záhada rozřešena.

7. Nevysvětlená zmizení

Existuje početné množství neobvyklých případů, ve kterých lidé beze stopy zmizeli.

Například v roce 1937 pilot Amelia Earhart a navigátor Frederic Noonen zmizeli s letadlem Lockheed kterým letěli. Přibližovali se k Howlandským ostrovům v Tichém oceánu, když ozbrojený člun Itasca pobřežní stráže Spojených států přijal jejich zprávu o letu s nedostatkem paliva. Avšak další komunikace se stala obtížnou a Itasca nebyl schopný určit, kde Lockheed je.

Krátce poté, co Earhart a Noonan odeslali zprávu o tom, že mají palivo jen na půl hodiny a nemohou vidět pevninu, bylo spojení ztraceno. Mohli přistát jen na vodu, ale po letech jejich hledání nemohl žádný z pilotů letadlo Lockheed v oceánu nalézt.

V případech, jako je tento, navzdory velkému vynaloženému úsilí výzkumných korporací  používajících své moderní vědecké techniky, jsme selhali v nalezení konkrétních odpovědí například na to, co se stane lidem, kteří záhadně zmizí.

8. Bermudský trojúhelník

Bermudský trojúhelník – oblast Atlantického oceánu mezi Bermudami, Miami a San Juanem v Portoriku, kde letadla a lodě souvisle mizí – je jedna z největších moderních záhad naší planety.

Přeživší říkají historky o posunutí času, špatně pracujících navigačních přístrojích, světelných koulích přicházejících z oblohy, náhlých a prudkých změnách počasí a nevysvětlitelných stěnách z mlhy které se objevují, tak jak to například popsal Frank Flynn v roce 1956. Ten popsal tuto mlhu jako „neznámou masu“, která vysála výkon motoru poté, co jí jeho loď pronikla.

Bruce Gernon mladší narazil na nějaký druh mlhy v roce 1970, která zahalila jeho letadlo a přeměnila se v něco nadpozemského. V průběhu let vědci pracovali na odhalení záhady Bermudského trojúhelníku říkajíce, že na tom nic záhadného není. Ale ti, kteří na vlastní kůži zažili podivné úkazy a žili, aby o nich mluvili, důrazně uvádějí, že jsou věci, které se staly na vlnách a ve vzduchu Bermudského trojúhelníku, jež překračují logické chápání.

9. Sněžný muž

Sněžný muž je jeden z nejlegendárnějších stvoření ve studiích kryptozoologie (crypto – skrytý, pozn. překladatele). Sněžný muž (anglicky Bigfoot nebo Sasquach) je znám také jako Yeti v Himalajské oblasti Nepálu a Tibetu, či jako Yowie v Austrálii.

V roce 1951 horolezec Eric Shipton vyfotografoval jakousi gigantickou stopu v Himalájích. Fotografie ohromila celý svět a historkám o sněžném muži přinesla popularitu. V roce 1967 Roger Patterson a Robert Gimlin udělali odlitky stop, o kterých tvrdili, že patří Sněžnému muži. Jejich celosvětově známé odlitky stop byly předmětem mnoha pokusů ověření jejich pravosti.

Antropolog Grover Krantz prozkoumal film Pattersona a Gimlina a vyvodil závěr takový, že to byly skutečné stopy neznámého dvounohého stvoření, které je velmi velké. V důsledku nedostatku pevných fyzických důkazů o sněžném muži konvenční věda neuznává tvrzení o jeho existenci. Tento mýtus však přetrvává stále, protože pozorování sněžného muže jsou hlášena po celém světě.

10. The Hum (hučení)

Jev trvalého nízkofrekvenčního hučení byl hlášen na mnoha místech po celém světě, zvláště pak ve Spojených státech, Spojeném království a v severní Evropě. Tento zvuk, který nemůže být slyšený všemi lidmi, je známý jednoduše jako „The Hum“, nebo má jméno lokality, kde byl slyšený, jako Taosský Hum (Nové Mexiko), Kokomský Hum (Indiana), Bristolský Hum (Anglie) a Largský Hum (Kanada).

Pro ty, kteří ho dokáží vnímat, je často popisován jako rachot vzdáleného dieselového motoru. V některých lidech vyvolává velkou úzkost s nepříznivými vlivy na tělesnou stránku a kvalitu života vůbec.

Celosvětové vládní organizace zkoumaly zdroj tohoto hučení. Ve Spojených státech začaly první výzkumy v roce 1960. V roce 2003 oddělení životního prostředí, potravin a zemědělství ve Spojeném království publikovalo zprávu analyzující tato nízkofrekvenční hučení a jeho dopad na ty, kteří si na něho stěžovali. Avšak konečné výsledky určující zdroj byly neurčité a fenomén hučení, „The Hum“, zůstává záhadou.

Article in English