cinsti pionyriZpívající pionýři. Čínská komunistická strana, která bude zítra slavit 90. let od založení, se snaží přimět lidi v zemi ke zpívání stranických budovatelských písní. (Flickr/DigiPub)
Po celé Číně straničtí funkcionáři horečně nacvičují aktivity k oslavám „rudé kultury". Blíží se totiž devadesáté výročí založení Čínské komunistické strany (ČKS), které připadne na 1. července. Kritikové kampaň vidí jako znamení zoufalství.

Obzvlášť důležité jsou letos oslavné budovatelské písně z Maovy éry, které hovoří o ČKS jako o „matce" a skvělém životě pod vládou strany. Pravdou je, že jak se do Číny v poslední době dostává vůně jasmínu, protesty jsou na vrcholu a počet lidí vystupujících ze strany se blíží sto milionům, režim má strach.

Povinná společná zpívání rudých songů jako metoda k nenápadnému vymývání mozků se zdá být pro stranu nadějí, jak lidi udržet v řadě. Tento přístup již byl koneckonců vyzkoušen v metropoli Chongqing, kde se má podle nařízení každý městský funkcionář i řadový občan naučit 36 oslavných komunistických písní.

Rudé písně „léčí"

Teď se zpívá i v jiných částech země. Sdělovací prostředky celou kampaň agresivně propagují. Dokonce se v tisku objevily informace, že zpívání komunistických popěvků má „zázračné" účinky, léčí duševně choré, nemocné rakovinou apod. Některé telekomunikační společnosti poskytují zdarma vyzváněcí tóny s melodiemi maoistických písní

Kritikové tuto rudou kampaň ostře odsuzují. „Otevřeně nebo tajně zastrašuje nebo nutí lidi, aby se účastnili," prohlásil Hu Ping, šéfredaktor časopisu Pekingské jaro sídlící, v New Yorku.

Podle něj sice neexistuje předpis, podle kterého by se neúčast na těchto zastaralých akcích trestala, ale každý, kdo si v minulosti podobnými hnutími prošel, zná jejich represivní povahu. „(Funkcionáři) tohle používají, aby vyhodnotili politický postoj (člověka), což bude mít přímý či nepřímý vliv na jeho povýšení, plat, zaměstnanecké výhody a život. Vysoce postavení funkcionáři chtějí spuštěním kampaně otestovat loajálnost svých podřízených a vyřadit své nepřátele," míní Hu.

U moci zuby nehty

Čína podle pozorovatelů čelí řadě problémů, jako stoupající ceně nemovitostí, inflaci, nezaměstnanosti a zahraničnímu tlaku na svou měnu. Rudá kampaň má všechny přívržence strany stmelit, aby byli společně schopni čelit budoucím hrozbám.

,,Jak diktátoři v severní Africe a na Středním Východě jeden po druhém padají, ČKS udržuje stabilitu potlačováním disidentů a blokádou informací a veřejného názoru. Používá také kampaň rudých písní k dosažení harmonie a oživení strany," napsal v jednom článku na Velké Epoše Chen Jing.

Příští rok současní vůdci odstoupí a nastane čas pro novou generaci lídrů. Ti už teď mezi sebou soupeří o přízeň použitím rudé kampaně.

Navzdory zuřivé konkurenci mezi sebou tento experiment všichni nejvyšší vůdci schválili. S tím, jak eskalují společenské nepokoje, ekonomický růst není dál udržitelný a ideologie už se dávno zhroutila, kampaň k oživení starých dob jim dává novou sílu k utišení veřejných emocí a utvoření krátkodobé aliance ve straně za účelem udržení se u moci," uvedl Xu Zhiyuan, bývalý redaktor Economic Observer News.

small_United_Kingdom