Pozoruhodná skalní plošina. (flickr.com/Mario Carvajal)
Pozoruhodná skalní plošina. (flickr.com/Mario Carvajal)
Potok Quebrada de Lavapatas na americkém kontinentu teče skalní plošinou o rozloze více než 300 čtverečních metrů, do nichž pravěcí kameníci vytesali složitou síť kanálů, rýh a prohlubní.

Plošina obsahuje celkem tři pravoúhlé bazény a labyrint nesčetných kanálů, jimiž spletitě protéká pramenitá voda. Pozorovatelé hovoří o fascinaci při sledování toku potoka, jak z jedné prohlubně kape voda do druhé a začíná odtékat až ve chvíli, kdy je dosaženo určitého stavu.

Názory archeologů na význam vodní stavby se však výrazně rozcházejí. Zatím co jedni předpokládají, že za záhadnou stavbou stojí existence jakéhosi vodního kultu či kultu plodnosti a úrodnosti, druzí zde spatřují posvátné místo pro náboženské obřady a rituální očistné koupele.

Další vědci považují uvedené vodní stavby za léčivé vodní lázně. „Podle mých měření voda tekoucí sestavou kanálů a prohlubní vytváří v bazénech tři různé energetické hodnoty,“ říká český experimentální vědec Miroslav Provod. Pobyt v jednom z bazénů vodní stavby má podle Provoda zdravotní účinky na fyzický a psychický stav člověka. Jedná se tedy o další záhadnou pravěkou vodní stavbu.

 

Zdroj: miroslavprovod.com

 

Čtěte také:

Záhadné vodní stavby I - Osireion

Záhadné vodní stavby II - jeruzalémský rybník

Záhadné vodní stavby III – pahorek v indickém městě Mohendžo-daro

Záhadné vodní stavby V. – pyramida Akapana