Jenom těžko bychom si mohli představit člověka s podobným osudem, jako je čínský advokát Kao Č'-šeng.

Právník Kao Č'-šeng středem zájmu světových lidsko-právních organizací a politiků
Právník Kao Č'-šeng středem zájmu světových lidsko-právních organizací a politiků (Velká Epocha)

Při návštěvě čínského prezidenta Chu Ťin-tchaa v USA zmínila ministryně zahraničí Hillary Clintonová při jednání s prezidentem otázky porušování lidských práv v Číně a konkrétně jmenovala právníka Kao Č'-šenga.

Dopis na podporu Kao Č'-šenga poslalo přímo prezidentovi Obamovi 32 členů kongresu a 12 lidskoprávních organizací. Jméno Kao Č'-šeng se stále více stává středem pozornosti. O jeho případu se zmiňují také špičky Evropského parlamentu, politici evropských zemí i Kanady, čínský režim jej ovšem nehodlá propustit, neboť jak je patrné z jeho knihy Za Čínu spravedlivější, ví toho Kao „nebezpečně mnoho" o jeho zločinech.

Kaova víra v dobrotu čínských vládních špiček se mohla někomu z počátku jevit jako naivní. Později se ale ukázalo, že do poslední chvíle prokazoval značnou loajalitu svojí zemi i vládě, až nakonec jako právník zjistil, že v Číně již žádné místo pro právo ani spravedlnost nezůstalo.

Následně po svém definitivním zklamání z kroků, které proti němu jeho vlastní vláda začala podnikat , se rozhodl veřejně vystoupit z Komunistické strany Číny, oslovit mezinárodní společenství a odhalit mu nejtěžší zločiny čínského režimu, kterým se snažil zamezit právní cestou.


Po doručení jeho otevřeného dopisu sněmovně reprezentantů USA byl unesen čínskou tajnou policií a mučen na neznámém místě. Jeho žena a děti pod tlakem režimu emigrovaly s pomocí OSN do USA.

Kao Č'-šeng je stále nezvěstný, ale o jeho případ a vyšetřování mučení v čínských vězeních a záchytných centrech se začíná zajímat stále více lidsko-právních organizací a politiků.

V otevřeném dopise sněmovně reprezentantů USA napsal:

Jeden případ v této zprávě pojednává o 28letém studentovi medicíny Liu Boyangovi a jeho matce. Oba byli praktikující Falun Gongu. Matka i syn byli během deseti dnů ve stejné budově umučeni. V nekonečných nocích před jejich smrtí mohl každý z nich slyšet bolestné výkřiky toho druhého při mučení. Policisté je mučili bez přestávky tak dlouho, dokud jejich křik neztichl a nezemřel s nimi. To, co jim čínská policie provedla, zůstane navždy hanbou v historii lidstva. Při psaní mého třetího dopisu čínské vládě úřad 610 pořád ještě neuvolnil mrtvá těla matky i syna, přestože jejich smrt způsobil. Některé z obětí, které mohly o pronásledování vypovídat, jsou dosud naživu.

Proto si dnes dovolím položit Vám i celému lidstvu „nezdvořile" následující otázky:

1. Zločiny proti lidskosti páchané Komunistickou stranou Číny, genocida a osm let trvající pronásledování Falun Gongu, jsou to jen problémy týkající se pouze obětí? Nebo to představuje ohrožení pro celé lidstvo?

2. Jsou ty zločiny proti lidskosti a genocida jen ohrožením obětí, nebo je to ohrožení celé civilizace, etických a morálních hodnot i lidské důstojnosti celé lidské společnosti?

3. Je lidstvo vůbec ještě schopno vypořádat se s takovými zločiny proti lidskosti, které řídí stát?

A vyplývají z toho další tři otázky:

1.) Má dnešní společnost odvahu a svědomí vystoupit proti genocidě a otevřeně páchaným zločinům proti lidskosti?

2.) Pokud ano, existují vůbec subjektivní a objektivní technické předpoklady pro jejich ukončení?

3.) Posuzujíc podle národně trestněprávní definice o zločinech proti lidskosti a genocidě, spáchali Ťiang Ce-min, Luo Kan, Zhou Yongkang, Liu Jing a četní další funkcionáři komunistické strany činy naplňující skutkovou podstatu obou zločinů. Co se důkazů týče, je jich vlastně více než dost. Takže v podstatě zůstává jenom otázka, zda bude mít mezinárodní společenství dostatek odvahy i pocitu zodpovědnosti, aby tyto existující důkazy veřejně použilo. Ty důkazy obsahují:

A. Od každého jednotlivého potvrzeného případu umučení z celkového počtu 3 000 (počet neustále roste díky naší nečinnosti) máme

a) celé jméno, datum narození, číslo pasu a adresu;

b) podrobnou zprávu, jak k umučení došlo;

c) dokumenty potvrzující jejich úmrtí,

d) jejich mrtvoly, popel, hroby

e) výpovědi svědků, jejich žijících rodinných příslušníků a přátel;

f) důkazy pro jejich zatčení ve většině případů;

g) u těch, jejichž orgány byly odstraněny, operační nitě na jejich tělech a nahrané telefonní hovory se zúčastněnými nemocnicemi;

h) mnoho fotografií mrtvých těl;

i) kromě toho lidé zodpovědní za jejich smrt stále ještě žijí a mohou být vypátráni.

B. O velkém množství praktikujících Falun Gongu už nikdo od jejich zatčení neslyšel. Jejich rodinní příslušníci mohou vypovídat.

C. Více než 100 000 přeživších může vypovídat o mučení, kterému byli vystaveni. Jedná se například o elektrošoky, mučení na speciálních a k tomu vyrobených nástrojích, bodání ostrými špicemi bambusových tyčí.

D. Desetitisíce praktikujících Falun Gongu, kteří přežili pracovní tábory.

E. Ti, kteří jsou pořád ještě vězněni v pracovních táborech.

F. Miliony, které byly uvězněny v centrech pro vymývání mozku.

G. Všechny ty, kteří jsou pořád ještě vězněni v zařízeních pro vymývání mozku.

H. Obrovský počet, dosud neznámý počet dětí, které byly vyhnány ze škol a přišly o svůj domov.

I. Miliony lidí, kteří ztratili svou práci a zdroj příjmů, jimž byla odebrána svoboda, a nesměli opustit Čínu.

J. Pachatele uvnitř systému Komunistické strany Číny, kteří ještě mají svědomí.

Všichni si tedy musíme položit otázku, zda usilujeme o potrestání těchto zločinců. Jedná-li se o národní trestní právo, je Čína výjimkou v páchání zločinů proti lidskosti? Jestliže zahájíme soudní řízení, dojde k velkým problémům kvůli moci komunistické strany, ale je to proveditelné, a z pohledu mezinárodního práva je přímo nutné, usilovat u takovýchto zločinů o soudní řízení.

 

Související články:

Slovenský poslanec Ondrej Dostál osobně nabídl knihu Kao Č'-šenga čínskému velvyslanci

USA tlačí na čínské komunisty, aby propustili křesťanského právníka Kao Č'-šenga

Čeští politici a aktivisté žádají propuštění čínského právníka Kao Č'-šenga (video)

Předseda Evropského parlamentu upozorňuje na případ mučení čínského právníka Kao Č'-šenga