20111124_tesla
Teslův transformátor: Transformátor 'Nemesis' spouští vlny blesků v domácí laboratoři Richarda Hulla. (foto poskytl Richard Hull)

Blesky v domácí laboratoři Richarda Hulla vyrazily do všech směrů a hlasitě se chvěly ve vzduchu, zatímco z obřího Teslova transformátoru, kterému Hull a jeho tým přezdívají „Nemesis", vyletovaly elektrické výboje. Než se jí podařilo najít cestu do elektrického vedení v domě, zapálila elektřina z 15 000 wattového zařízení část laboratoře, zničila dva počítače stojící třicet metrů opodál, vyhodila pračku a zapálila televizor.

Jako všichni opravdoví vynálezci, i Hull byl radostí bez sebe. Tomuto inženýrovi elektrických systémů se podařilo to, o co se jiní pokoušeli desítky let, a on to dokázal z vlastního domu v Richmondu v americkém státě Virginia. Sestrojil elektrický transformátor podle poznámek, které ve 20. století zanechal slavný vynálezce Nikola Tesla.

„Teslův zesilovací transformátor (magnifying transmitter, pozn. red.), což byla jeho největší věc, byl asi jeho nejlepší vynález, a přitom je nejméně pochopený," prohlásil Hull.

Výzkumník je jeden z tisíců nadšenců, kteří se dali po stopách vynálezců minulosti. Ujímají se otěží nedokončených technologií, aby uskutečnili sny, které se časem vytratily.

„Mysl vědců je tak plodná (a někdy tak zákeřná), že spousta vynálezů, zajímavostí a objevů leží „v příkopu u cesty" a čeká na badatele, kteří v nich budou pokračovat a kteří mají potřebnou zvědavost, hravost anebo zoufalství," napsal Hull v roce 1993 v časopise o vědeckém výzkumu R&D Innovator.

Existuje řada důvodů, proč přístroje, které Hull nazývá „ztracené technologie", zůstaly ležet nedokončené. Některé byly opuštěny kvůli lhostejnosti, domnění, že k ničemu nebudou, nebo jednoduše protože lidé v té době nevěřili, že jsou takové věci vědecky možné. „Věda často odloží objev bokem, dokud se nenajde teorie, která ho vysvětlí," napsal Hull. Podle něj je však tou nejčastější příčinou opoždění nedostatek materiálů nebo technologií potřebných k dokončení původní práce.

Teslovy zesilovače, které Hull postavil, se přidávají ke klasickým elektrickým cívkám, pro které je Tesla známý. Zesilovač zvětšuje napětí a dá se zapnout do obyčejné zásuvky. Zesilovače mohou brát elektřinu ze 20tisíci voltového transformátoru a zvětšit ji na miliony voltů a přitom udržovat elektrický proud na stejné úrovni jako u baterky. Na rozdíl od Tesly si však Hull nemyslí, že by tato technologie měla výraznější potenciál, kromě pokusů z vysokým napětím. Badatel se Teslovými transformátory zabýval v letech 1987 až 2000, ale pak jeho zájem upoutaly neutrony a termonukleární fúze, kde navázal na nedokončenou práci Philo T. Farnswortha.

Mnozí z velkých vynálezců minulosti učinili průlomy, když si zahrávali s myšlenkami, kterým tehdejší společnost nevěřila. Tesla byl toho koneckonců důkazem. Dodnes si lidé jeho sny a ambice romantizují. Bylo to tehdy jiná doba. Doba, kdy vynálezci byli gentlemani s cylindry, v kabátu a rukavičkách. Tesla byl sice jemný člověk, ale neobyčejně inteligentní. Světu přinesl vynálezy jako radar nebo mikrovlny, ale vynikal i tím, že ovládal osm jazyků a měl fotografickou paměť.

Zároveň to byl ale podivín, pro někoho až příliš mnoho. Trpěl halucinacemi a ke konci svého života byl velmi citlivý na světlo a zvuk. Neměl žádnou partnerku, dokonce věřil, že mu celibát pomohl ve vynalézání.

 

Pokračování článku..


20111124_tesla2
Energetické vlny: Detailní záběr elektřiny vystřelující z Nemesisu – Teslova transformátoru.  (foto poskytl Richard Hull

Na rozdíl od Tesly, pro kterého byly nové technologie budoucností, pro Hulla představují koníček. „Tesla měl nápady, které byly grandiózní, ale nikdy se neprokázaly," líčí badatel.

Jedno ze známých Teslových prohlášení bylo: „Pokud věda nemá jako konečný cíl zlepšení lidstva, je jen zvrácením sama sebe."

Z více než 700 patentů byl Teslův transformátor tím nejambicióznějším projektem. Vynálezce chtěl elektřinu vyrábět tím, že by ji odsával přímo ze vzduchu. 15. března 1900 Tesla podal patent obsahující ilustrace s úpravou přístroje, který se nazýval „aparát na přenos elektrické energie". Popisuje se zde, že zařízení má přenášet energii vzduchem.

JP Morgan Teslovu práci finančně podporoval, ale jen do doby, než „Tesla udělal chybu, když mu řekl, že jakmile začne jeho přístroj fungovat, lidé si tyto speciální systémy budou moci vytáhnout před dům a brát si elektřinu ze vzduchu". Inovátor chtěl, aby lidé měli energii zadarmo, ale Morgan o něco takového nestál. Přístroj zůstal nedokončen, protože jeho vývoj neměl kdo financovat.

Ale dnešní vynálezci se k němu opět vracejí. Hull poznamenává, že díky výzkumu jeho i druhých se objevilo, že „Teslův transformátor pracuje s rezonancí a když vyladíte rezonanční obvod, může pohlcovat energii, pokud tam je". Pokud je tam nějaký zdroj energetické frekvence, cívka ji může pohltit a stát se zdrojem energie."

Problém je v tom, že aby se to dalo použít, musíte mít dost energie. Existují skupiny, které vyvíjejí Teslovy transformátory se stejnými ambicemi jako jejich původní tvůrce a někteří dokonce do určité míry uspěli. Hull uvedl, že je jedna skupina, která dokáže s Teslovými transformátory rozsvítit žárovky tím, že vytahují energii z atmosféry, nicméně přístroje do vzduchu vylučují „asi 400 tisíckrát víc energie, než mobilní telefon".

Vynálezce však pohání touha dokázat něco, o čem se dosud myslelo, že je to nemožné. Jak jednou Tesla prohlásil: „Myslím si, že neexistuje žádné vzrušení, které by prošlo lidským srdcem tak, jako to, když vynálezce vidí, že se výtvor mozku ubírá k úspěchu..."

 

small_United_Kingdom