Pronásledování Falun Gongu postrádá právní rámec a je nezákonné, uvedlo Informační centrum

Mluvčí Informačního centra Falun Dafa - Er-pching Čang. (clearharmony.net)
Mluvčí Informačního centra Falun Dafa - Er-pching Čang. (clearharmony.net)

Do USA přijel budoucí generální tajemník Komunistické strany Číny.

Ještě před jeho návštěvou publikovalo Informační centrum Falun Dafa deset klíčových faktů o politické persekuci namířené proti Falun Gongu v Číně.

Zároveň naléhavě žádá představitele Spojených států, aby nezůstali nečinní ohledně této věci, kterou členové amerického Kongresu nazvali „nejvíce nespravedlivou a krutou perzekucí dnešní doby".

„V předvečer oficiální návštěvy Si Ťin-pchinga si přejeme veřejnost upozornit na pokračující krutou situaci praktikujících Falun Gongu v Číně," říká mluvčí Informačního centra Er-pching Čang.

„Je to příležitost pro vůdce svobodného světa, aby žádali konec dvanáct let trvající perzekuce desítek milionů nevinných a mírumilovných praktikujících Falun Gongu," řekl Čang a požádal ty, kteří pracují pro komunistický režim v Číně, aby pomohli ukončit tuto represivní a násilnou kampaň.

„Před návštěvou Sia žádáme média, lidsko-právní organizace, americkou veřejnost a zvláště představitele Spojených států, kteří se setkají s delegací, aby měli těchto deset faktů na mysli," uvedl Čang.

 

Deset klíčových faktů vydaných informačním centrem

1.)

Čínský viceprezident Si Ťin-pching. (screenshot/ YouTube)
Čínský viceprezident Si Ťin-pching. (screenshot/ YouTube)

Čínská komunistická strana (ČKS) je zodpovědná za trvající, systematickou kampaň s cílem zničit Falun Gong skrze propagandu, vězení, mučení a nátlak.

Od 20. července 1999 je přes 100 milionů praktikujících Falun Gongu v Číně, pronásledováno kvůli svému přesvědčení a žije pod neustálou hrozbou vězení, mučení a smrti.

Bezpráví a brutalita, s jakou ČKS zachází s občany, kteří praktikují Falun Gong, jsou nesmírné. Neustálé únosy, věznění v koncentračních táborech, extrémní mučení, znásilňování, psychický teror a zabíjení praktikujících Falun Gongu bez soudu je každodenní záležitostí.

Potvrzují je svědectví samotných obětí, nezávislé dokumentace třetích stran a dokonce i samotní čínští představitelé.

Nabídka karierního postupu nebo finanční odměny se používají k posilování nenávisti obyvatelstva proti praktikujícím Falun Gongu, aby se dosáhlo kvót pro „transformování" praktikujících. Školení jak transformovat praktikující se provádějí v pracovních táborech a v "centrech na vymývání mozků", které jsou nejúčinnější cestou, jak „zlomit" praktikujícího Falun Gongu.

 

 

20100315-falun-gong
24. května 1996 skupinové cvičení Falun Gongu ve Wuhanu, Čína (clearwisdom.net archiv)

2.) Falun Gong v Číně nebyl nikdy oficiálně zakázán a neexistují zákony, které by tuto praxi zakazovaly.

V rozporu s tvrzeními čínských úřadů, že je perzekuce Falun Gongu prováděna podle zákona, byla celá kampaň nařízena a prováděna komunistickou stranou neústavním způsobem prostřednictvím nezákonné instituce Úřad 610.

Dle analýz čínských právníků zabývajících se lidskými právy neexistuje právní podklad pro perzekuci Falun Gongu ani pro posílání praktikujících do pracovních táborů na jejich takzvanou „převýchovu".

Falun Gong není oficiálně zakázán jako „zlá sekta" (jak jej označuje komunistická strana), pouze Národní lidový kongres má pravomoc takovouto zákonnou předlohu vydat - a to se nestalo. Žádné zákony ani prohlášení vydané Národním lidovým kongresem nezmiňují Falun Gong a ani oficiální seznam tzv. „zlých sekt" Falun Gong nezmiňuje.

Praxe nebyla zakázána ani ministerstvem pro veřejnou bezpečnost nebo ministerstvem pro civilní záležitosti dne 22. července 1999, neboť tyto nejsou legislativními orgány a takovouto pravomoc nemají.

Perzekuce nemá žádný zákonný podklad a je prováděna nelegálně komunistickou stranou skrze Úřad 610, který nátlakem nutí soudy, média, vzdělávací systémy a bezpečnostní orgány ke spolupráci v kampani proti Falun Gongu.

 

3.) Před rokem 1999 byl Falun Gong podporován čínskou vládou a médii pro svůj pozitivní vliv na zdraví a morálku. Po zveřejnění Falun Gongu veřejnosti v roce 1992 byl Falun Gong i jeho zakladatel Li Hongzhi velmi rychle pozitivně přijati čínskými úřady.

Li byl vyzdvihován jako „hvězda mezi qigongovými mistry" a chválen ministerstvem pro veřejnou bezpečnost za posílení sociální stability a podporu ctnostných hodnot čínského lidu. Slavnostní publikace hlavní knihy Falun Gongu (Zhuan Falun) proběhla v auditoriu ministerstva pro veřejnou bezpečnost v roce 1995.

Výzkumy koncem 90. let, prováděné Státní sportovní komisí, zjistily, že 97% praktikujících Falun Gongu dosáhlo výrazného zlepšení zdraví skrze praktikování, a tehdejší premiér Číny Ču Žung-ťi se nechal slyšet, že je velmi potěšen, že Falun Gong snížil výdaje na zdravotní péči.

V roce 1999 se odhadovalo, že Falun Gong praktikuje na 100 milionů lidí. Téměř 16% z nich bylo i členy ČKS, a to včetně představitelů vlády, armády a akademické obce. Je to právě z důvodu popularity Falun Gongu, ve kterém ČKS začala vidět zdroj ideologické konkurence, a rozhodla se jej zničit.

 

Snímky obětí persekuce. (photo.minghui.org)
Snímky obětí persekuce. (photo.minghui.org)

4.) V průměru každé tři dny se objeví nový případ úmrtí praktikujícího Falun Gongu v důsledku mučení a týrání.

V lednu 2012 bylo každý den odsouzeno k dlouhým odnětím svobody tři až pět praktikujících Falun Gongu. Více jich je posíláno do pracovních táborů nebo jsou unášeni ze svých domů nebo pracovišť a vzati do zařízení určených pro jejich „transformaci".

Jednou za tři dny se objeví zpráva o praktikujícím, který zemřel v důsledku týrání.

Celkem je od roku 1999 zdokumentováno přes 3 400 případů praktikujících, kteří zemřeli následkem různých forem perzekuce.

I přes toto množství případů jsou tyto stále jen špičkou ledovce z důvodu těžkosti získat informace o Falun Gongu z Číny. Žádný z těch, kteří byli zabiti, nespáchal žádný zločin. Pouze chtěli praktikovat poklidnou duchovní praxi.

 

20110718_tiananmen
Ukončete pronásledování: Praktikující Falun Gongu drží transparenty na náměstí Nebeského klidu v Pekingu 2. května 2001. V prvních letech pronásledování šli praktikující na náměstí žádat komunistickou stranu o ukončení pronásledování. (Minghui.net)

5.) Od roku 2010 Úřad 610 provádí tříletou celonárodní kampaň k zintenzivnění „transformace" praktikujících Falun Gongu. Tisíce lidí byl uvězněny v této kampani.

V roce 2010 spustil Úřad 610 tříletou národní kampaň posilující snahy „transformovat" velké procento jim známých praktikujících Falun Gongu. Transformace probíhá násilnou konverzí nebo ideologickou převýchovou.

Dokumenty z místních úřadů po celé zemi popisují příkazy místním podnikatelům a rodinným příslušníkům k pomáhání transformovat praktikující. Některé uvádějí i kvóty, kolik transformovaných praktikujících má být dosaženo, např. že 75% praktikujících musí být v dané lokalitě transformováno.

Mezi předepsanými taktikami je nucení praktikujících zúčastnit se transformačních seminářů organizovanými Úřadem 610. Pokud praktikující neodvolají svou víru, mohou být posláni do pracovních táborů nebo vězení. V pracovních táborech a vězeních mají úřady rozkaz zesílit snahu o „transformaci", která vede k mnoha úmrtím v důsledku umučení.

 

6.) Právníci, kteří praktikující zastupují , jsou vylučováni z advokátní komory, jsou vystavováni pronásledování, mučení a náhlým „zmizením". Během posledních několika let narůstá počet lidsko-právních advokátů, kteří vystupují na podporu praktikujících Falun Gongu.

Tito právníci jsou v důsledku toho pronásledováni a perzekuováni. Řada z nich přišla o licenci nebo byli z advokátní komory vyhozeni.

Několik právníků, mezi nimi Kao Č'-šeng, Tchang Ťi-tchien, Ťiang Tchien-jung a Wang Jon- kang a další byli uvězněni nebo mučeni jako důsledek jejich podpory Falun Gongu.

Minulý rok právník Ču Jü-piao byl poslán do vězení v provincii Kuang-tung za to, že bránil Falun Gong. Právníci často nemají dovoleno ani kontaktovat klienta praktikujícího, promluvit o zásazích do procesu ze strany Úřadu 610 nebo nemají přístup do soudní síně.

 

7.)

Ztýkání praktikujících Falun Gongu na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. (falundafa-pa.net)
Ztýkání praktikujících Falun Gongu na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. (falundafa-pa.net)

V roce 2009 byl Si Ťin-pching jmenován do čela projektu zvaného „Projekt 6521", jehož cílem je zničit Falun Gong, Tibeťany a demokratické aktivisty během jednoho roku, který je výročím politicky citlivých událostí.

Projekt 6521 sloužil jako rok trvající celostátní kampaň k zesílení sledování a potlačení disidentů a praktikujících Falun Gongu. Číslo odkazuje k důležitým výročím – 60 let od vítězství komunistů v Číně, 50 let od povstání v Tibetu, 20 let od masakru na náměstí Tiananmen a 10 let od začátku perzekuce Falun Gongu.

Kampaň nařizovala na všech úrovních vlády sledovat a hlásit potenciální nepokoje, jak třeba případy, kdy praktikující Falun Gongu rozdávají informační materiály o perzekuci svým sousedům.

 

8.)

Ztýkání praktikujících Falun Gongu na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. (minghui.org)Ztýkání praktikujících Falun Gongu na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. (minghui.org)

Praktikující Falun Gongu jsou největší skupinou vězňů svědomí na světě, dosahující statisíců každý den. Studie z roku 2009 publikovaná skupinou čínských obhájců lidských práv uvedla, že „praktikující Falun Gongu tvoří největší skupinu zadržovaných v pracovních táborech".

Ethan Gutmann odhaduje na základě desítek rozhovorů s bývalými zadržovanými, že praktikující Falun Gongu tvoří 15 až 20 procent všech vězněných v pracovních táborech, věznicích a v nápravných zařízeních.

Na základě důvěryhodných zpráv o vězních v těchto táborech, kterých má být mezi 3 až 5 miliony, Gutmann odhaduje, že praktikujících Falun Gongu je vězněno mezi 450 tisíci až 1 milionem. Pro srovnání, Reportéři bez hranic uvádějí 30 novinářů vězněných v Číně a nejvyšší odhadovaný počet vězněných Tibeťanů a Ujgurů nedosahuje počtu 10 tisíc. Žádná jiná země na světě nemá tolik věřících jedné víry ve vězení.

 

9.) Rostou snahy typu samizdatu informovat o perzekuci čínskou populaci.

Miliony praktikujících v Číně se vystavují velkému riziku při vysvětlování ukrutností, kterými si prošli jiní praktikující. Stále funguje rozsáhlá síť podzemních tiskáren, kterých má být na 200 tisíc. Mnohé z nich jsou umístněny v domácnostech a sestávají jen z počítače a tiskárny.

Praktikujícím moderní technologie umožňují dostat se na zahraniční webové stránky, kde jsou informace o šíření letáků a videa o Falun Gongu i o porušování práv praktikujících. Tyto snahy mají plody: stále více obyčejných Číňanů protestuje a žádá propuštění zadržených praktikujících Falun Gongu - svých sousedů, blízkých či kolegů.

 

10.) Představitelé komunistické strany se snažili rozšířit perzekuci Falun Gongu i mimo Čínu, včetně Spojených států. Během uplynulých deseti let byla zaznamenána ve Spojených státech, Evropě, Latinské Americe, Africe i jinde řada psychických a verbálních útoků a vyhrožování smrtí praktikujícím Falun Gongu od lidí napojených na čínskou vládu.

Čínští podnikatelé a další prominentní osobnosti Číny v zahraničí jsou pod přímým nebo nepřímým tlakem od ČKS, aby zasahovali proti Falun Gongu a jeho praktikujícím. Jeden příklad - v roce 2011, odešel z IP adresy v Číně dopis voleným představitelům, médiím a nevládním organizacím předstírající, že se jedná o praktikujícího Falun Gongu ve Spojených státech.

Email obsahoval iracionální výhrůžky proti nim. V říjnu 2003 Kongres Spojených států schválil rezoluci 304, kde vyjadřuje "znepokojení nad pronásledováním praktikujících Falun Gongu Komunistickou stranou Číny na americké půdě."

 

Související články:

Poznejte Si Ťin-pchinga, budoucího vůdce Číny

Si Ťin-pchinga přivítaly před Bílým domem protesty (video)

Nový nástupce čínského prezidenta prohlašoval v USA před celým světem, že se situace lidských práv v ČLR zlepšuje

Druhý nejvýše postavený člověk v Číně navštíví v pondělí Bílý dům

Třetí nejvlivnější muž Číny hledán pro genocidu