Předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci, podnikatel a mecenáš Karel Janeček. (NFPK)
Předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci, podnikatel a mecenáš Karel Janeček. (Janusz Konieczny/NFPK)

Karel Janeček je český podnikatel a mecenáš, který stál u zrodu Nadačního fonduproti korupci, jenž se stal symbolem občanského boje proti zkorumpovaným úředníkům a nekalým praktikám v podnikatelské sféře.

Požádali jsme Karla Janečka o krátký rozhovor na téma korupce, její příčiny a jak z toho všeho nalézt, tak říkajíc, "cestu ven".

Jak byste ze svého pohledu definoval pojem korupce?

Korupce je speciální forma úplatku, a to ta nejhorší možná forma. Definice korupce je, že představitel instituce nebo jiného subjektu úmyslně škodí tomu, koho zastupuje, za účelem vlastního prospěchu. Úmyslně tedy dělá něco špatného a zároveň z toho sám má nějaký zisk. Přičemž ono obohacení se nemusí být nezbytně finanční, může to být nějaká protislužba, služba do budoucnosti, nějaké závazky a tak dále. To je definice korupce.

Pokud půjdeme hlouběji a podíváme se na společnost například z etického a morálního hlediska, proč se vlastně jev korupce ve společnosti objevuje?

To je zajímavá otázka. Já bych řekl, že jev korupce a nejenom korupce, ale obecně fakt toho, že se mnoho lidí chová neeticky a nemorálně, souvisí s tím, že takoví lidé nemají kvalitní systém hodnot, nejsou vyspělí a žijí v bludu, že když budou dělat špatnosti, když se budou přiživovat, že se jim bude dařit lépe.

Blud, ve kterém mnoho lidí žije, je jejich domněnka, že na to, aby byli spokojení a šťastní, si potřebují vydělat co nejvíce peněz. Jejich hlavní cíl je zbohatnout, a jsou pro to ochotni udělat cokoliv – různé prasárny, zlodějiny, korupci a tak dále.

Takže fakt, že korupce existuje, vyplývá z toho, že si mnozí lidé myslí, že potřebují ke štěstí takové množství peněz, že musejí krást.

Proč jste se rozhodl vložit svůj čas a peníze do toho, abyste proti korupci bojoval?

V současné době nebojuji pouze proti korupci, nýbrž primárně se snažím o pozitivní společenské změny. Samozřejmě korupce je špatnost a je třeba proti tomu něco dělat, nicméně já dnes mám výrazně širší záběr. Není to pouze o potlačení korupce. Potlačení korupce je pouze jedním aspektem toho, jak by měla fungovat lepší společnost. Mým úsilím je napomoci, aby společnost začala fungovat lépe, než jak funguje dnes. Snažím se podpořit rozvoj etických hodnot.

V ideálním případě každý člověk pochopí, že se mu z dlouhodobého hlediska vyplatí chovat se eticky. I když se může krátkodobě vyplatit něco ukrást, tak dlouhodobě se to prostě nevyplatí. A to nejenom společnosti jako celku, ale ani tomu jednomu konkrétnímu člověku, který krádež učinil. I když se těm lidem podaří něco ukrást a nikdo je při tom nechytne, tak nejsou „v pohodě“ a nejsou šťastnější.


Karel Janeček založil v roce 1995 společnost RSJ, kde je v současné době předsedou dozorčí rady. V roce 2010 založil Nadační fond Karla Janečka pro podporu vědy a výzkumu. Od roku 2004 do roku 2005 působil jako vědeckovýzkumný pracovník na Rakouské akademii věd. Od roku 2007 přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na optimální řízení ve finanční matematice.

Titul Ph.D. získal v oboru "Mathematical Finance" na prestižní Carnegie Mellon University, Pittsburgh v USA v roce 2004. V roce 1997 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Je také absolventem Bradley University, Peoria v USA, obor finance, kde v roce 1996 získal titul MBA in finance.Je otázka, zda na to dokážou dotyční lidé přijít.

 

Samozřejmě vysvětlení je těžké v tom, že na tento fakt většina lidí nepřijde. Nicméně pokud se lidem budou tyto věci vysvětlovat a uvedou se příklady, tak se nad tím více lidí zamyslí a vylepší své etické hodnoty.

Jakou nacházíte podporu pro vaši činnost, mají také další lidé takové smýšlení, jaké máte vy?

Čím dál tím více lidí má podobné smýšlení. Většina lidí sice chápe, že chovat se eticky je dobré pro společnost jako celek, ale stále si myslí, že jednotlivcům se vyplatí se přiživovat nebo krást. Většina stále ještě nevidí to, že ani individuálně ani subjektivně se nikomu nevyplatí být neetickým lotrem. Každý chce být spokojený, to je logické a je to v pořádku. Nicméně pokud je člověk racionální, nemůže se zněj stát zjed.

Zjed?

Zjed to je novotvar. Původní slovo bylo „zmrd“, ale to jaksi nebylo společensky přijatelné. Toto je novotvar, který se již celkem ujal.

Jak lze podle vás odstranit korupci ve společnosti?

Podle mě dojde k úplnému odstranění korupce ve chvíli, kdy se změní hodnotový systém ve společnosti. Cílem je, aby co největší počet lidí, v ideálním případě prakticky všichni, přijali vysoké etické hodnoty. Čím lepší etické hodnoty bude společnost vyznávat, tím méně špatností včetně korupce se tu bude vyskytovat. Znovu ale zdůrazňuji, že to není pouze o korupci.

Takže by bylo dobré s výukou etiky začít už na školách?

Ano. Zrovna jsme včera na jednom filosofickém semináři hovořili o tom, že by bylo zajímavé zavést již při výchově dětí výuku toho, jak se uvolnit k meditaci a vnitřnímu zamyšlení, nemluvě o etické výchově, která je v této věci klíčová.

Pokud se zaměříme na jednu z vašich činností, Nadační fond proti korupci, jaké vybavení používáte, a jaké je složení vašeho týmu?

Ve smyslu nějaké speciální techniky nemáme vybavení žádné. Informace získáváme od lidí, kteří se již na to nemohou dívat. Fond má v současné době obrovskou důvěru veřejnosti, vlastně má větší důvěru než policie. Na nás se obracejí lidé, kteří se bojí obrátit na policii, protože často by se jim stalo to, že to dojde k nějakému zástupci, nebo k lidem, kteří jsou tam uplacení, a ten člověk z toho nakonec sám bude mít problém. Bojí se obrátit na policii, ale nebojí se obrátit na Nadační fond. Takže odsud získáváme naše informace.

Pokud bychom se posunuli k personálnímu týmu, ze kterého se skládá Nadační fond proti korupci, jaké je jeho složení?

Máme osm zaměstnanců, z čehož jsou tři analytici. To jsou lidé, kteří ověřují pravdivost informací, které k nám přijdou. Informací máme dost, ale vybíráme si ty závažnější věci, a samozřejmě ty případy, kde informací máme dost. Samozřejmě nejsme schopni pokrýt všechno. Případy, do kterých se pustíme, podrobně zanalyzujeme a na špatnost veřejně poukážeme. Tím se snažíme pomoci k očistě společnosti.

Jaká je vaše úspěšnost při řešení jednotlivých případů?

Do čeho jsme se pustili, skončilo úspěšně, ať zmíníme například případ Dopravních podniků hlavního města Prahy nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedna věc je ovšem to, že my na problém upozorníme a je z něho třeba aféra, ale druhá věc je, kam to potom dotáhne policie a státní zástupci. Je ještě brzy jejich činnost hodnotit. Uvidíme, jak to dopadne z hlediska odsouzení odpovědných osob a dalších opatření. Je jasné, že zjedi budou chtít z problému opět nějak „vybruslit“. Doufejme, že se jim to nepodaří.

Klíčové je to, že fond na kauzy upozorňuje a lidé si již nenechávají vše líbit. Minimálně je tu už fakt, že se korupce odhalí a zastaví, i když ti konkrétní lidé zatím nedošli odsouzení. Navíc to již odrazuje další zjedy, kteří se bojí. Odrazuje je to od toho, aby v budoucnu opět kradli.

Když si někdo přečte tento článek a chtěl by vám ve vaší činnosti pomoci, co by mohl udělat?

Pokud má důležité informace, může zavolat na Fond a domluvit si schůzku s analytikem.

Pokud by o žádném korupčním případu nevěděl, a přesto bych chtěl tuto aktivitu podpořit?

V tomto smyslu jsme samozřejmě vděčni za všechny, kteří nás podporují. Lidé nás mohou samozřejmě podpořit finančně. Co se týče práce, i když chce v současnosti mnoho lidí pro Fond pracovat, nemáme na to finanční ani časové kapacity, instituce není tak velká. Nicméně pokud co nejvíce lidí ví o fondu a rozšiřuje pozitivní informace, je to velmi záslužná činnost a my to velmi oceňujeme. Je možné, že časem rozjedeme další pobočky v jiných městech, ale to je zatím předčasné.

Jaké další aktivity, které jste zmínil v úvodu, vyvíjíte ke zlepšení etické či morální úrovně ve společnosti?

Uvědomil jsem si, a je to vlastně dnes jasné většině lidí, že stávající společnost funguje v marazmu. Státní struktury jsou prohnilé. Právní stát funguje na papíře, ale už ne ve skutečnosti. To znamená, že pokud někdo nemá peníze a nějaký zjed ho chce zničit, tak se mu to prostě pomocí úplatků podaří. Pokud člověk nemá peníze, tak se prostě neubrání. Uplatí se policie, soudce, státní zástupce, situace je velmi obtížná. Faktická neexistence právního státu u nás je ten nejhorší problém.

Druhá věc je, že zastoupení státu nefunguje a lidé mají despekt ke svým poslancům. Mnozí z nich jsou ve sněmovně za tím účelem, aby si nakradli a zneužili situace. Společenská situace je v tomto smyslu velmi vážná a není již moc času na změnu. Jak víme, zvyšují se daně, zvyšuje se deficit a lidé jsou čím dál více nespokojení. 21. dubna proběhla na Václavském náměstí poměrně velká demonstrace, která byla dle mého názoru negativní a destruktivní, bez jasného plánu na pozitivní společenské změny. Ke slovu se dostávají komunistické a extrémistické síly. To je velmi nebezpečná a potenciálně výbušná situace.

Nějaká změna určitě nastane. Teď jde o to, aby ta změna byla pozitivní. Aby výsledkem byla společnost, kde se dá žít. Aby  důsledkem společenské nespokojenosti a nestability nebyla totalita. Vidím skutečné nebezpečí návratu totality, ať už pravicové nebo levicové.

V současné době se snažím mluvit o tom, jak by pozitivní změna měla vypadat a jak by měla nastat.

Co pro tyto pozitivní změny plánujete uskutečnit?

Na podzim plánuji zorganizovat velkou demonstraci, kde lidé budou požadovat pozitivní změny. Klíčová je změna volebního systému, zákaz politické reklamy a bezpečnostní, respektive majetková prověrka voleného politika.

Máme připravený návrh kvalitního volebního systému, jehož hlavními parametry je zvýraznění volby osobností a také možnost dát negativní hlas, tedy hlasovat proti potenciálním zjedům, kteří se chtějí dostat do politiky. Zákaz politické reklamy omezí manipulaci politických stran s veřejným míněním a sníží jejich náklady na předvolební kampaň, čímž se zadrhne i motor korupce.

Třetí klíčový požadavek znamená, že každý český politik nebo politický kandidát bude povinen projít prověrkou Nezávislého bezpečnostního úřadu, která mimo jiné zahrnuje přehled svého majetku a doložení zdrojů příjmů. Tyto klíčové změny je nutné prosadit. To samozřejmě sami politici nebudou chtít, nicméně jakmile dosáhneme dostatečné společenské síly a tlaku, tak ke změně zákona parlament donutíme. Tyto pozitivní změny jsou potřeba, aby mohla společnost kvalitně fungovat a slušní lidé mohli dosáhnout pocitu pohody a štěstí.

Jaké jsou pro českou společnost vyhlídky na pozitivní změny?

Jsem přesvědčen, že již brzo se podaří změnit etické hodnoty většiny lidí. Čím dál tím více lidí začíná chápat to, že se slušné chování vyplatí. Máme obrovskou šanci, že tento fakt pochopí většina národa, nastane historická pozitivní změna a život v naší zemi dosáhne historicky ojedinělé kvality.

Děkujeme za rozhovor

 

Čtěte také:

Pozitivní evoluce: Podnikatelé vedou s vysokoškoláky dialog o volebním systému, korupci a lidských hodnotách

Advokátní kancelář Šachta & Partners žaluje Nadační fond proti korupci

Názory: Záleží na systému nebo na morálce těch, kteří systém spravují?