Wilfried Huismann v Chile. (S laskavým svolením Wilfrieda Huismanna)
Wilfried Huismann v Chile. (S laskavým svolením Wilfrieda Huismanna)

Světový fond na ochranu přírody (anglicky World Wide Fund for Nature, zkráceně WWF) je mezinárodní nezisková organizace na ochranu divoké přírody. Ve znaku má ohroženou pandu a jejím hlavním cílem má být budování světa, kde budou lidé žít v harmonii s přírodou, ale možná je také všechno jinak.

Recenze knihy vydané v němčině pod názvem „SCHWARZBUCH WWF" (Černá kniha WWF) a aktuální interview Rolanda R. Roperse s jejím autorem Wilfriedem Huismannem vrhá jasné světlo na pravdu, kterou by mnozí velmi rádi udrželi v tajnosti.

První vydání knihy SCHWARZBUCH WWF od Wilfrieda Huismanna vyšlo 16. dubna 2012 a od té doby už se prodalo nejméně 10 000 výtisků. V druhém vydání musely být začerněny čtyři pasáže, které byly WWF nejvíc trnem v oku. Toto vydání vyšlo 27. června 2012 v takovém nákladu, aby byla kniha k dostání až do 20. července tohoto roku, kdy proběhne očekávané soudní rozhodnutí o jejím dalším osudu.

Poté vyjde třetí vydání, kde budou jednomyslně změněny další kontroverzní pasáže v souladu dohody mezi Wilfriedem Huismannem a WWF.

Titulní strana knihy Schwarzbuch WWF
Titulní strana knihy Schwarzbuch WWF od Wilfrieda Huismanna, nakladatelství Gütersloh, Temné obchody ve znamení pandy, 256 stran - € 19,99

Wilfried Huismann se narodil v roce 1951 v Godensholtu (Dolní Sasko). Studoval historii a sociologii v Marburgu a Hannoveru. V roce 1981 byl jako pozorovatel v Santiagu de Chile a od roku 1982 začal psát své první novinářské reportáže pro rozhlas. Knihou Reportáže z Chile začíná i jeho dráha nezávislého novináře. Od roku 1986 působil v politickém televizním magazínu Monitor a dnes patří tento investigativní novinář, scénárista a autor mnoha populárně naučných knih k nejváženějším a nejúspěšnějším dokumentaristům v Německu.

Výběr z filmografie: Loď mrtvých (Das Totenschiff, 1994), Hledá se... Tajemství olympijského atentátu 1972 (Gesucht wird... Das Geheimnis um das Olympia-Attentat 1972, 1996), Smrt faraóna – Anwar al Sadat a svatí válečníci (Der Tod des Pharao – Anwar al Sadat und die Heiligen Krieger, 1998), Případ Henry Kissinger (Der Fall Henry Kissinger, 2001), Bezcitný – Pinochetův plán Z (Eiskalt – Pinochets Plan Z, 2003), Mocný hráč - Friedrich Hennemann (Machtspieler – Friedrich Hennemann, 1999), Ruská ruleta – Agenti, Kreml a kancléřský úřad (Russisch Roulette – die Agenten, der Kreml und das Kanzleramt, 2004).

 

Pravda vychází na světlo

Téměř denně se vynořují na světlo podivné pletichy a intriky z politiky, ze společnosti, z církví, médií a tak dále. Občané již celá léta pociťují manipulaci ze strany mocného vládního systému, avšak jediným východiskem bývá určitá rezignace a pocit bezmoci. Mediální společnost zaměřená na masovou zábavu by svým upřímným a bezelstným postojem zřejmě nedokázala vydělávat takové peníze jako mlžením a zahlazováním stop.

Filmový tvůrce a autor knih Wilfried Huismann vykonal svou knihou SCHWARZBUCH WWF (Černá kniha WWF) vskutku hrdinský čin. Jeho kniha patří mezi povinnou četbu v každé rodině i ve všech školách naší země, kde je žákům zprostředkováváno podstatné pozadí aktuálního dění ve světě. Pro mne je Huismannova rešeršní práce bestselerem roku 2012. Musí však zůstat i v následujících letech na žebříčku nejprodávanějších populárně naučných knih. Přeji odpovědným médiím v naší zemi odvahu i angažovanost, aby kniha SCHWARZBUCH WWF zůstala v jejich zájmu jako stálé téma.

Světový fond na ochranu přírody WWF žije ze svých členů a členských příspěvků. A tedy jako každý jiný spolek či organizace je závislý na množství a výši příspěvků, takže je celkem pochopitelný i jeho zájem o čistou image a také o velký počet svých členů.

 

Pokusy o zastrašení

Srdcervoucími reklamními plakáty se smutnými slony na mrakodrapech nebo reklamními šoty o hladovějících orangutanech tak WWF ovládá nástroje pro vytváření emotivních marketinkových aktivit. S pomocí roztomilé pandy pak na peněžních sbírkách vydělává ročně zhruba 500 milionů eur.

„Je snadnější proniknout do tajů CIA než do hospodaření WWF," říká Raymond Bonner, investigativní novinář z New York Times.

Na knižním trhu je to celkem ojedinělá záležitost, že měl být s pomocí WWF právníků zakázán prodej knihy. A také velkoobchodníci s knihami, jako AMAZON, Weltbild, Thalia, Libri aj. byli ochotni přijmout knihu do svého sortimentu až po vyneseném soudním rozhodnutí u zemského soudu v Kolíně nad Rýnem v červnu 2012, jehož znění bylo pro autora pozitivní.

Na zastrašování právníky WWF pak zareagovala televize, která zrušila vysílání 45minutové autorovy dokumentace o pletichaření WWF s průmyslníky a velkopodnikateli. Jen kvůli zisku společně kácí deštný prales, aby na jeho místě pěstovali palmy na palmový olej a jiné výdělečné činnosti. Tyto firmy a továrny potom perou své špinavé peníze formou vydatných příspěvků pro WWF, a tak si v podstatě kupují dobrou pověst. Tento „Green Washing" je znám i u jiných pochybných hospodářských odvětví, z nichž mezi nejvýznačnější patří výrobci energií či potravinářské koncerny. Toto vše je v knize obšírně pojednáno.

 

Interview s Wilfriedem Huismannem

 

Roland R. Ropers: Jak ohrožený je Váš osobní život, protože konfrontujete veřejnost doslova s neuvěřitelnou pravdou?

Wilfried Huismann: Pustit se do křížku s WWF není sice přímo životu nebezpečné, ale že panda vrátí ránu, mi bylo jasné od počátku. Je to globálně dobře propojená síť, je to elitářská a hluboce nedemokratická organizace, která není vůbec zvyklá na kritiku. Tedy pálí ze všech právnických i ne-právnických kanonů, což mi jen přidělává práci a působí stres, ale na druhou stranu mi přináší radost z pocitu, že jejich pokus o zákaz mé knihy nakonec ztroskotal.

Ropers: Jak velká byla časová náročnost pro obsáhlé rešerše v této knize i filmovém projektu? Můžete to osobně vůbec finančně pokrýt?

Huismann: Na tom tématu jsem pracoval dva roky. Investigativní témata stojí vždycky hodně času a síly a člověk vydělá určitě méně, než kdyby se věnoval práci v aktuálním televizním zpravodajství. Ta kniha byla možná jen proto, že jsem předtím pro Západoněmecký rozhlas WDR a Jihozápadní rozhlas SWR točil dokumentární film Paktování s pandou (Der Pakt mit dem Panda). Základ knihy pak tvoří zážitky z tohoto několikaměsíčního natáčení. Tak nákladnou rešerši by nefinancovalo žádné vydavatelství. Pokud se tedy pro takové téma rozhodnete, je nutné média kombinovat a hledat koprodukce. Proč to vůbec dělám? Každá taková rešerše je velkým dobrodružstvím a já přitom objevuji hodně možných témat, což si na svém povolání pořád ještě nejvíc cením.

Ropers: Dokázal byste si představit, že ve vedení WWF nastane změna myšlení? A mnozí zaměstnanci v nižších pozicích ve WWF Vám budou třeba dokonce i vděčni?

Huismann: Mám kontakty s celou řadou placených funkcionářů ve WWF, kteří berou svou práci na ochranu přírody velmi vážně. Jim se dokonce ulevilo, že ta temná tajemství uvnitř WWF už byla vyřčena na veřejnosti. Oni sami žádný prostor pro kritiku vedení WWF nemají, nebo ho alespoň nevidí. Kdo reptá, vyletí. Tito lidé tedy doufají v nějakou interní debatu a slibují si od toho, že se WWF osvobodí ze spárů firem, které ničí přírodu a dupají po lidských právech. Doufám, že se to podaří, ale optimismem příliš neoplývám.

Ropers: Pročpak mlčí vysocí politici i zástupci církví a Vámi prezentovaná neuvěřitelná fakta je v podstatě nezajímají?

Huismann: To já nevím, ale například mluvčí strany Zelených paní Steinerová se už od WWF distancovala. Ale ministr pro pomoc rozvojovým zemím Niebel a jiní politici pořád ještě slepě WWF důvěřují a nechávají do jeho chřtánu plynout miliony eur z daní na pochybné projekty. Například pro nadnárodní park Kaza, (chráněná oblast Kavango-Zambezi) na jihu Afriky, kde král Juan Carlos lovil svého slona.

Ropers: Je naše nic netušící společnost manipulována řízeným konzumem médií? Kdo jsou ti mocní v naší zemi?

Huismann: WWF má těsný vztah k mocným a globálně angažovaným velkopodnikům, k vládám a institucím, jako je Světová banka. Ve vůdčích médiích potom uplatňuje svou interpretační moc u důležitých témat, jako je ochrana přírody a „budoucnost planety". Ale jak je vidět, existují i šance prosadit se proti tomuto monopolu na mínění.

 

Etymosof a publicista Roland R. Ropers, autor mnoha filozofických knih, přispívá exkluzivně do EPOCH TIMES Deutschland svými články do rubriky o původu slov Etymosofie.


small Germany