Marie Copps (*1970) je samouk na poli módního návrhářství. Přesto má za sebou řadu úspěchů, v jejích rokokových šatech přebírala Lucie Hadašová titul Česká Miss. (manualosobnihouspechu.cz)
Marie Copps (*1970) je samouk na poli módního návrhářství. Přesto má za sebou řadu úspěchů, v jejích rokokových šatech přebírala Lucie Hadašová titul Česká Miss. (manualosobnihouspechu.cz)

Módní návrhářství nikdy nestudovala, svou kariéru začala u maminčina šicího stroje v rodném Tachově.

V roce 1999 opustila zaměstnání bankovní úřednice a odešla do Kanady, kterou označuje za „svůj osud". „V mém životě tady pevně vykrystalizovaly všechny tři impulzy, které mě přinutily odejít z Čech. Touha ovládnout cizí jazyk, kreativně pracovat a přispět na poli „humanity"," říká módní návrhářka Marie Copps.

V letech 2006 a 2007 připravovala kolekce šatů pro Českou Miss (kategorie Extravagantní návrhář), navíc jako floristka aranžovala květinovou výzdobu a pugéty pro oba ročníky. Před olympiádou v Pekingu 2008 zorganizovala projekt Fashion For Help, který pomocí velkoplošných fotografií a módních šatů upozorňuje na zásadní úskalí porušování lidských práv v Číně.

Nyní se pokouší svým motivačním projektem nazvaným Manuál osobního úspěchu, podobně jako Luise L. Hayová v knize Miluj svůj život, posluchače dovést k pozitivním změnám ve svém životě. Zeptali jsme se paní Copps na některé podrobnosti nového projektu.

 

Na čem momentálně pracujete?

Právě jsem dokončila přípravu jednoho motivačně-vzdělávacího projektu, který se jmenuje Manuál osobního úspěchu. Před několika lety se ke mně dostalo jedno velmi cenné know-how o tom, jak se můžeme stát úspěšnými, můžeme sami ovlivnit stav našeho zdraví a navigovat svůj život pozitivním směrem prostřednictvím vědomého prožívání. Je to až neuvěřitelné, jak důležité je vědět to, jak naše mysl a emoce pracují a jaký dopad to na naše zdraví, úspěch ale také naše vztahy má, když o tom zcela nic nevíme. Když ale neovládneme své myšlenky a emoce, ovládnou ony nás. Jsou to totiž negativní automatické myšlenky spolu s našimi emocemi, které velmi intenzivně ovládají naše životy, zdraví i úspěchy.

Sama jsem si prošla v minulosti bolestivou osobní transformací a trpěla depresemi. Neúnavně jsem ale hledala každou informaci, která by mi pomohla pochopit to, co se v mé mysli odehrává a jaký to má na můj život vliv. Když jsem se o tomto know-how dozvěděla, tak se mi doslova tajil dech. Nyní je mým největším snem předat tyto informace lidem, kteří potřebují v životě poradit a povzbudit. Narodili jsme se s obrovským potenciálem se stát úspěšnými, a jsou to pouze správné informace, které nám schází a nedovolí nám jít vpřed.

Je to jistě dlouhá cesta za sebepoznáváním. Můžete alespoň prozradit, jak a čím podle Vás mohou čtenáři začít?

Určitě je. Sama si ještě živě pamatuji, jak jsem v tom pěkně „lítala". Emoce jako na horské dráze, neschopnost se soustředit a dokonale zacílit. Když jsem se dostala do těžké životní situace, tak jsem to řešila spíše stylem vytloukat klín klínem. Je to opravdu velmi psychicky náročné a velmi bolestivé. Z těchto vleklých emocionálních pocitů si člověk může časem přivodit i opravdové nemoci. Já jsem se dopracovala, jak jsem již říkala, až k depresím. Nějaký čas jsem užívala i léky. Naštěstí mi vnitřní hlas pošeptal, abych toho hned nechala, protože jejich účinek je velmi pofiderní.

Časem jsem se naštěstí dostala až k tomuto know-how o tom, jak naše mysl a emoce společně fungují, a k faktu, že když se je nenaučíme ovládat a nepochopíme, odkud se pořád berou, tak s námi zatočí takovým způsobem, že jsme v podstatě doživotně jen obětí. Byla jsem tedy odjakživa velký hledač a bojovník. Nechtěla jsem se za žádnou cenu vzdát hledání pravdy o nás lidech a o tom, jak to vůbec na našem světě funguje a proč.

Nejdříve jsem pochopila jednu velice zásadní skutečnost. Musíme všem, všemu a hlavně sobě odpustit. Nejdůležitější a první krok k osobní proměně tedy souvisí s tím, kolik v sobě nosíme křivd, ublížení a pocitů viny z minulosti. Když se přes tuto nelehkou a největší překážku přeneseme, tak se musíme naučit se mít skutečně rádi. Nemyslím tím ale naše ego, myslím tím hluboký vnitřní stav sebepřijetí a sebelásky. Egoismus si lidé často s touto vnitřní sebeláskou pletou a já musím zdůraznit, že ego sebelásku nezná.

Pravděpodobně nejde pouze o nějaká konkrétní cvičení, ale o celkovou změnu životního stylu, je to tak?

Marie Copps. (manualosobnihouspechu.cz)
Marie Copps. (manualosobnihouspechu.cz)

Ano, jde sice o velice konkrétní mentální cvičení, na které ale velice rychle navazuje i změna našeho životního stylu. Pokud se tedy chceme vydat ke změně, tak nejdříve ze všeho si musíme udělat jasno ve věcech. Pokud v nich jasno nemáme, tak jsme vláčeni okolnostmi a životem a k žádné vnitřní ani vnější změně dojít zákonitě nemůže.

Nejdříve tedy musíme chtít něco opravdu změnit, musíme mít nejdříve veliký důvod čili motivaci. Je mnoho lidí, kteří jsou doslova uvíznuti v nelehkých životních situacích a nejsou schopni si z nich sami pomoci i přesto, že by sami velice chtěli. Jejich navyknuté způsoby myšlení, tedy podvědomé programy myšlení a konání, které při řešení svých životních situacích uplatňují, stále selhávají. Háček je v tom, že když chceme uskutečnit nějakou změnu, tak nejdříve ze všeho musíme začít myslet jinak, a poté teprve i jinak konat.

Změna myšlení a vlastní postoj k sobě je první a vlastně jediný způsob, pomocí kterého můžeme něco v životě změnit. Lidé se této změny ale bojí, protože když se změníme my sami, změní se tím automaticky i vše kolem nás a všechny naše byť i nepříjemné okolnosti. Někteří lidé proto raději zůstanou v situaci, ve které jsou, protože se bojí, že něco ztratí, a raději se vnitřně obětují, než aby svůj životný styl, nebo situaci změnili.

Jaké největší nešvary v současné společnosti pozorujete?

Lidé jsou velice zmatení a doslova vmetáni do situací, ve kterých sami ani být nechtějí. Televizní zábava, reklama, politika, finanční krize, nemoci, všechny nízké emoce, jako je závist, nepřejícnost, pomlouvání, neochota, celková společenská rozladěnost lidí, neustálá potřeba něco vlastnit a kupovat a všudy přítomný strach lidi doslova užírá. Bere jim vnitřní klid a schopnost najít opravdovou radost ze života a opravdové splynutí se svou duchovní podstatou. Lidé duchovno ze své mysli vytlačili jako něco nepatřičného a nahradili ho materiálními věcmi a krátkodobými požitky. Jenže my nejsme jen tělesnou schránkou, která umí chodit a myslet a používá svých pět smyslů. Máme také duši a tu jsme systematickou a velmi ničivou propagandou jaksi úplně ze svých životů vytěsnili. Duše se ale nyní ozývá a hlásí se o své slovo.

Myslím, že mnoho čtenářů již pocítilo, že rok 2012 s sebou přináší možná i nečekané změny právě na této úrovni bytí. Citlivější jedinci již vnímají, že to, co je nám neustále předkládáno prostřednictvím médií, politiky a korporací, které nás nutí stále něco kupovat, je celé nějak divně pokřivené a falešné. Myslím, že se bude čím dál více na povrch dostávat mnoho polopravd, skandálů a bude se odhalovat mnoho kauz, které si někteří lidé přejí, aby zůstaly před masami lidí raději utajené.

Pokud dostatečný počet lidí procitne a pochopí, že všichni máme obrovské vnitřní zdroje a síly k tomu, abychom uskutečnili změnu k lepšímu, tak změna k lepšímu skutečně nastane. Je to v našich rukou a pozitivní energii, kterou může skupina lidí vygenerovat a napřít správným směrem, je mnohem silnější a konstruktivnější, než ta, kterou disponuje hrstka lidí, která nezodpovědným a sobeckým způsobem ovládá životy ostatních.

Staré rčení říká, že pokud něco chceme změnit, musíme začít sami u sebe. Zdá se že nenavrhujete nějaké globální řešení, ale cestu pro osobní pokrok?

Ano, mnoho filozofů, jak východních, tak západních, poukazovalo na důležitý fakt o nás lidech, a sice, že pokud chceme pohnout tímto světem, musíme nejdříve pohnout sami sebou. Lidé jsou ale navyklí hledat problémy a vinu u druhých, a tím se automaticky zříkají své vlastní odpovědnosti. Bohužel většina lidí rezignovaně přijala roli oběti, a tím si uzavřeli sami, ať již vědomě, či nevědomě cestu k osobnímu rozvoji.

Pokud jme ochotni přijmout fakt, že jsme za vše, co se nám v životě děje, sami zodpovědni, a pochopíme synergický efekt všech univerzálních zákonů a princip, na kterém pracuje jak naše mysl, tak naše srdce, tak se staneme vědomými tvůrci svých vlastních životů. Přestaneme tím automaticky obviňovat ostatní lidi ze svých neúspěchů a nezdarů. Lidé, kteří jsou ochotní nahlédnout do svého srdce a mají upřímnou snahu o své vlastní napravení a zdokonalení, tak ukazují cestu druhým lidem, a jejich pozitivní vliv má tak obrovský a eskalující efekt, že po nějakém čase může skutečně nastat výrazná změna i na globální úrovni.

Nikdy bychom neměli podceňovat malé skutky, které vedou k čím dál větším společenským změnám. To, že zvítězíme sami nad sebou a rozhodneme se vědomě pro pozitivní změnu, je významným přínosem ke změně celosvětové. Každý jedinec je nesmírně důležitou a cennou součástí celku.

Stejně tak to ale bohužel platí i pro opačný případ. Pokud kolem sebe šíříme negativní energie a nízké emoce, tak tím automaticky ovlivňujeme i ostatní lidi v našem okolí. Naše vědomá či nevědomá volba je proto velmi důležitá, protože má nedozírné následky.

V žádném případě se ale nestavím do role někoho, kdo by chtěl lidem navrhovat nějaké globální řešení a za každou cenu jim chtěl radit. Prošla jsem si ale bolestivou osobní transformací a vyzkoušela "lék", který je účinný, a tak bych si přála předat tyto poznatky dál a přispět tak k pozitivní změně ve světě. Ve společnosti totiž z 90% převládá negativní naladění, a to je velmi tristní zjištění.

Marie Copps. (manualosobnihouspechu.cz)
Marie Copps. (manualosobnihouspechu.cz)

 
Vliv myšlení a jednání na hmotu, konkrétně vodu, zkoumal také japonský vědec Dr. Masaru Emoto. Na fotografiích mikroskopických částeček vody – malého vodního krystalu, zjistil, že krystal mění svoji strukturu podle působení různých vnějších faktorů. Negativní slova a emoce dokázaly krystal zdeformovat a naopak pozitivní slova a emoce vytvářely překrásné krystalové struktury. Věří tedy, že pokud se člověk skládá z více než 70 % z vody, může mít pozitivní nebo negativní myšlení a emoce zásadní vliv na jeho zdraví. Zdá se, že zastáváte podobný názor.

Vyjádřil jste to naprosto přesně. Díky pokusu na vodě, kterou Dr. Masaru Emoto provedl, vlastně lidem, kteří těmto kvantovým zákonům nevěří, ukázal, jak fungují v praxi. Pokud tedy ze své mysli a srdce vysíláte láskyplné a pozitivní myšlenky, tak tím skutečně ovlivníte jakýkoliv předmět, vodu, ale i člověka přesně stejným způsobem. Je tomu tak pochopitelně i v opačném případě.

 

Pokud by lidé na vlastní oči viděli, jak obrovskou moc mají jejich myšlenky a emoce, už nikdy by nevyslali žádnou negativní myšlenku, protože by pochopili, jak v jejich životě pracují a jak také ovlivňují jejich zdraví, štěstí a úspěchy. Přírodní zákony jsou neúprosné a tak co vyšlete, to dostanete. Co zasadíte, to sklidíte. Přesně na tomto velice jednoduchém principu fungují naše životy.

Pokud máme v životě šanci tento princip vzájemné rezonance poznat, máme šanci se vysvobodit z utrpení. Máme možnost pochopit, že jsme to skutečně my sami, kdo si způsobuje všechny bolesti, nemoci a vlastní neúspěchy.

Kde si čtenáři mohou váš motivačně-vzdělávací projekt prohlédnout?

Informace jsou k dispozici na www.manualosobnihouspechu.cz. První audio si mohou zájemci poslechnout zdarma.

Chtěla bych touto cestou popřát všem čtenářům mnoho štěstí, úspěchů a radosti v tomto úžasném období transformace našeho vědomí a budu moc potěšena, když vám bude Manuál osobního úspěchu s touto proměnou smět alespoň trochu pomoci.

Děkujeme za rozhovor.