20121213-janfigel
Podpredseda NR SR Ján Figeľ (KDH). (wikipedia.org)

Podpredseda parlamentu Ján Figeľ dnes predložil ministrovi vnútra a zastupujúcemu generálnemu prokurátorovi interpelácie týkajúce sa kontroverznej výstavy tiel Human Body v Bratislave. Chce vedieť, prečo polícia a prokuratúra nepreverili podozrenia, že výstava je na Slovensku nelegálne, pričom upozorňuje na nejasný pôvod tiel. Mohli pochádzať od čínskych väzňov svedomia.

„Prečo slovenská polícia a vyšetrovatelia, ktorí v tejto veci už dlhší čas konajú, doteraz nevzniesli ani trestné obvinenie v tejto záležitosti?“ pýta sa Figeľ.

Vadí mu najmä to, že hoci prokuratúra a polícia dostali viaceré podnety, aby preskúmali legálnosť výstavy, tieto orgány vec riadne nevyšetrili – pričom tak mali konať aj z vlastnej iniciatívy.

V zahraničí podobné výstavy kvôli podozreniu o pôvode tiel a rozporu zo základným právom na ľudskú dôstojnosť,  zakázali. Stalo sa tak vo Francúzsku, Izraeli a v niekoľkých štátoch USA.

Ministerstvo a generálna prokuratúra ešte oficiálne interpelácie nedostali, avšak po ich obdržaní na ne riadne odpovedia, vyjadrili sa pre Epoch Times. Na Figeľovu interpeláciu majú povinnosť odpovedať do 30 dní.

Telá na výstave mohli pochádzať od väzňov svedomia z Číny

„Slovenskej verejnosti boli prezentované viaceré závažné informácie, že v prípade vystavovaných tiel  sú vážne podozrenia, že môže  ísť aj  o väzňov svedomia z Číny, najmä praktizujúcich Falun Gongu,“ upozorňuje Figeľ vo svojej interpelácii.

Všetky vystavované telá v Inchebe totiž pochádzajú práve z Číny, v ktorej neexistuje fungujúci systém darovania orgánov, či tiel po smrti. Mnohí vystavovatelia aj výrobcovia plastinovaných tiel uvádzajú, že ich exponáty sú z tzv. nevyžiadaných tiel – tie pochádzajú prevažne od čínskych väzenských autorít.

Vyvstali teda vážne podozrenia, že telá pochádzajú aj od mnohých čínskych väzňov svedomia, z ktorých sú najväčšou skupinou praktizujúci Falun Gongu. Takýmto väzňom sú v praxi odopierané akékoľvek práva a oni sami často taja vlastnú identitu, aby ochránili svojich príbuzných. Toto ich robí veľmi ľahko zneužiteľnými.

„V New Yorku bol vystavovateľ súdnym rozhodnutím v roku 2008 prinútený umiestniť oznam o tom, že telá mohli patriť čínskym väzňom, ktorí mohli byť obeťami mučenia a popráv,“ upozorňuje Ján Figeľ na prípad obdobnej výstavy v USA.

Figeľ: Vystavovanie tiel za účelom zisku je nelegálne

Podľa predloženej interpelácie už aj samotné vystavovanie tiel na komerčné účely porušuje medzinárodné právo a tiež slovenskú legislatívu.

Figeľ cituje, že Charta základných práv Európskej únie zakotvuje „zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako takých na dosiahnutie zisku“. Rovnako tak Dohovor o ľudských právach a biomedicíne stanovuje „zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako takých na dosiahnutie zisku“. Výstava má byť tiež v rozpore so slovenským trestným zákonom a zákonom o pohrebníctve.

Je takisto pochybné, či vystavovateľ skutočne disponuje súhlasom od darcov tiel s ich vystavením.

„V zmysle príslušných právnych predpisov... je potrebné pri akejkoľvek manipulácii, čo i len s časťou ľudského tela, zabezpečiť informovaný súhlas príslušnej osoby,“ uvádza interpelácia pre generálnu prokuratúru. Na svoju odpoveď má 30 dní.

Súvisiace články:

Zhromaždenie v Deň ľudských práv poukázalo na nelegálnosť výstavy tiel v Bratislave

Výstava tiel v Bratislave má pochybný pôvod a je neetická, hovorí francúzsky právnik

Ďalšie dôkazy o pochybnom pôvode tiel na výstavách. Mohli pochádzať od väzňov svedomia

{jcomments off}