20130510 kostatce
Kosatce na Znojemsku. (Kateřina Šebelová/Epoch Times ČR)

Kosatce známe především ze zahrádek, kde jsou v hojných barvách a velikostech častou chloubou  zahrádkářů. V přírodě volně rostoucí kosatce jsou však spíše vzácností, a tyto patří většinou do kategorie chráněných nebo dokonce až ohrožených druhů. Oblast Jižní Moravy, především na několika místech na Znojemsku, se může pyšnit výskytem vzácného druhu kosatce písečného, který se u nás vyskytuje pouze na Jižní Moravě. A navíc, každá z těchto žlutě kvetoucích rostlin kvete pouze jeden den.

Na Znojemsku nebo třeba na Pálavě se každoročně objevují tyto jemné nízké květinky, které rostou od dubna do května. Světle žlutá barva a typický tvar, který kosatcům propůjčil lidový název „mečík“ se v našich končinách objevuje stále méně častěji. Díky melioraci socialistickému způsobu hospodaření se zemědělskou půdou v minulosti se kosatce písečné ocitly takřka na pokraji vyhynutí. Naštěstí se uchovalo několik lokalit, kde tyto žluté kosatce přebývají - a to je právě oblast Znojemska. Kosatce si libují nejčastěji na vápencovém podloží, na kamenitých slunných, svazích a pískových přesypech, na lehkých, kyprých, neutrálních půdách.

Pálava, U Michálka, U kapličky nebo Na Kocourkách?

Z nejznámějších lokalit kromě proslulé Pálavy jmenujme přírodní památku U Michálka, která se nachází nedaleko obce Bohutice poblíž Moravského Krumlova. Samotný název této přírodní památky propůjčila místu socha sv. Michala, která se tu jako zjevení vypíná mezi vinohrady.

20130510 kostatce3
Kosatce na Znojemsku. (Kateřina Šebelová/Epoch Times ČR)

Obec, která proslula pěstováním svých pověstných meruněk (probíhají zde i tradiční meruňkové hody), se kromě známé křížové cesty, zámku a Lurdské jeskyně může pochlubit i výskytem již zmiňovaných kosatců písečných. Nedaleko od vlakového nádraží vede cesta, která míří přímo k malému stepnímu ostrůvku, ze kterého ční sloup se sochou sv. Michala. Odtud je velmi působivý výhled do zdejší krajiny plné vinohradů. Na takřka skalkovém podkladě žlutě vykukují kosatce písečně v malých trscích nebo volně roztroušené po ploše U Michálka.

Další oblast, kde se kosatce písečné vyskytují, je bezesporu přírodní památka U kapličky, kterou nalezneme poblíž obce Hostěradice, nedaleko výše uváděných Bohutic. Nad obcí vyčnívá trávou porostlý kopeček posetý několika božími mukami (odtud název U kapličky). Hned za vesnicí vede naučná stezka přímo na tento vrcholek, který oplývá bujnou a vzácnou vegetací včetně konikleců velkokvětých nebo lučních a kosatců písečných. U kapličky se rozkládá na tomto kopci, odkud se návštěvníkům nabízí impozantní pohled nejen na vesnici, ale i do širokého okolí. Na zatravněném vršku se hojně vyskytují koniklece, které jsou však touto dobou téměř odkvetlé, a kosatce.

Milovníci toulek přírodou si jistě užijí i poslední lokalitu kosatců písečných, a tou je přírodní rezervace Na Kocourkách, která se vyskytuje poblíž obcí Dobelice a Vémyslice na Znojemsku. Na rozdíl od předchozích lokalit je velmi obtížně naleznutelná. Nachází se sice asi kilometry od Dobelic, ale nevede sem žádná značená cesta, tak musí návštěvník spoléhat na radu místních nebo bloudit mezi vinohrady. Odměnou je pak miniaturní rezervace přímo uprostřed opuštěných vinohradů. Divoce rostoucí vegetace nabízí koniklece, kostatce a mnoho jiných chráněných rostlin a živočichů. Podle místních zde bylo v třetihorách moře a důkazem toho jsou nálezy zkamenělých žraločích zubů, schránky měkkýšů a rybích obratlů.

A komu by to bylo málo, může vyrazit na Pálavu, kde se nachází široká paleta vzácných rostlin a živočichů. Ale to by bylo na další obsáhlou kapitolu...

20130510 kostatce2
Jedna z nejznámějších lokalit u obce Bohutice, ve které rostou kosatce. (Kateřina Šebelová/Epoch Times ČR)
20130510 kostatce4
Kosatce na Znojemsku. (Kateřina Šebelová/Epoch Times ČR)
20130510 kostace1
(Kateřina Šebelová/Epoch Times ČR)