Göbekli Tepe, jedno z nejstarších míst uctívání, tvořeno masivními kamennými megality pokrývajících více než 20 akrů. (Wikimedia Commons)
Stáří mnoha artefaktů a ruin, jež byly po celém světě objeveny, možná zcela neodpovídá zaběhnutým konvencím. Není tedy divu, že mnozí vědci se v současné době ptají, zda je naše současné chápání prehistorických kultur správné.

V článku budou představena některá sporná místa, která dle některých dokazují, že prehistorické civilizace byly mnohem vyspělejší, než si vědci doposud mysleli. Poté, co hladina moří stoupala, některé z těchto staveb byly v průběhu historického vývoje zaplaveny.

1. Bosenská pyramida - stáří 25 000 let

Metoda určování stáří pomoci izotopu uhlíku prokázala, že tato pyramida je stará 25 000 let.

Dva italští archeologové, Dr. Ricarrdo Brett a Niccolo Bisconti, našli v loňském roce na pyramidě kus organického materiálu. Díky tomuto nálezu byli schopni určit stáří pyramidy. Ukázalo se, že pyramida je o 20 000 starší než civilizace sumerská a babylonská. Obecně se má za to, že právě tyto civilizace byly jedny z prvních na světě.

Zajímavým faktem je, že když byla bosenská pyramida v roce 2005 poprvé objevena, změřili vědci stáří vrchní vrstvy půdy. To se tehdy odhadovalo asi na 12 000 let.

Dr. Semir Osmanagich, vědec zkoumající tuto pyramidu, v rozhovoru pro televizi NTD řekl: „Biologická analýza nalezených organických vzorků na pyramidě Slunce dokazuje, že komplex těchto pyramid je starší více než 12 500 let. Jde o nejstarší pyramidy na světě.“

Pyramida byla pokryta zeminou a vegetací. Lidé si mysleli, že se jedná pouze o kopec. Než byla uvnitř objevena kamenná stavba, říkalo se tomuto místu kopec Visoko.

Názor Dr. Osmanagiche podporuje mnoho místních vědců. Existují samozřejmě také skeptici. Geolog Robert Schoch strávil průzkumem terénu 10 dní. V rozhovoru pro časopis Smithsonian v roce 2009 prohlásil, že pyramida je přírodním útvarem. Paul Heinrich, geolog z Louisiany State University, s tímto názorem souhlasí. V rozhovoru pro stejný časopis dodal: „Reliéf pyramidy, tak jak ho popisuje Dr. Osmanagich, je vlastně docela podobný trojúhelníkovým horským hřebenům na západě USA.“

Enver Buza, zeměměřič z Geodetického ústavu v Sarajevu, podotkl, že pyramida je orientovaná na sever s dokonalou přesností.2. Göbekli Tepe, Turecko – 11 000 let

20140312-zajimavost3
(Teomancimit/Wikimedia Commons)


Göbekli Tepe v Turecku je komplex tvořený masivními kamennými megality. Datuje se o 6 000 let dříve než Stonehenge. Archeolog Klaus Schmidt věří, že jde o vůbec nejstarší místo určené k uctívání, postavené asi před 11 000 lety. Podle názorů vědců tedy dříve, než lidstvo vyvinulo zemědělství.

Ian Hodder, archeolog ze Stanford University, prozradil časopisu Smithsonian, že objev tohoto archeologického naleziště by mohl změnit současný způsob pohlížení vědy na prehistorické kultury.

„Co se týče stáří tohoto komplexu, není pochyb. Porovnání výsledků radiouhlíkové metody a stáří okolních struktur dokazuje, že naleziště Göbekli Tepe vzniklo nejméně před 11 000 lety.“

„Představa o společnosti lovců a sběračů, která je schopna zvládnout činnosti jako přepravu obrovského megalitu, je úžasná. Něco takového dnešní lidstvo určitě neočekávalo,“ dodal.

S pomocí radarových snímků Dr. Schmidt a jeho tým zjistili, že nejméně 16 dalších kamenných megalitů je stále ukryto v podzemí.

20140312-zajimavost4
Na tomto megalitu jsou například vyobrazeni býk, liška a jeřáb. (Teomancimit/Wikimedia Commons)


3. Monument Yonaguni, japonská Atlantida – stáří 8 000 let

20140312-zajimavost5
Podvodní struktura s názvem „Želva“ u japonského ostrova Yonaguni. (Masahiro Kaji/Wikimedia Commons)


Někteří věří, že tento monument nalézající se u japonského ostrova Yonaguni byl postaven před poslední dobou ledovou a je důkazem vyspělé kultury starší než prehistorické stavby, na které odkazují soudobé učebnice.

Poté, co byla v roce 1987 stavba objevena potápěčem, začali britský novinář Graham Hancock a profesor Masaaki Kimura společný výzkum.

Z jejich výzkumu vyplývá, že lidé buď stavbu sami vytvořili či modifikovali přírodou vytvořený útvar.

„Ta stavba vypadá jako monument. Má velmi podivné rysy a je orientovaná na světové strany. Tak jako tak vykazuje znaky obřadní, rituální a náboženské památky,“ řekl Hancock v rozhovoru pro televizi BBC.

Schoch, skeptický badatel výše uvedeného případu bosenské pyramidy, nesouhlasí. Dle jeho názoru sice stavba vypadá z části jako výtvor lidské rasy, avšak těchto tvarů mohlo být stejně tak dosaženo vlivem vnějších faktorů na rozštěpení kamene.

„Myslím, že by stavba měla být především považována za přirozený úkaz. Tedy alespoň do té doby, než se prokáže opak. Nicméně, v žádném případě nemám pocit, že jde o uzavřený případ,“ napsal v roce 1999.

4. Záliv Khambhat, Izrael - stáří 9 500 let

Na dně Galilejského jezera, známého také jako Kineretské moře, se nachází masivní záhadná stavba, která by mohla být stará více než 9 500 let.

Tu v zálivu Khambhat objevil v roce 2000 institut National Institute of Ocean Technology. Kruhová konstrukce tvořená balvany zabírá zhruba 9 km. Detailnější průzkum probíhal pouze pomocí snímání sonarem a bagrováním. Právě druhou zmíněnou metodou se podařilo jeden z artefaktů vytáhnout. Dle výzkumu provedeného Princetonskou univerzitou se tento artefakt datuje 7 500 let před Kristem.

Na webových stránkách univerzity se nacházelo sdělení, které vysvětlovalo, proč někteří archeologové odmítli přijmout jimi určený odhad stáří: „Jednou z hlavních stížností bylo, že artefakty v daném místě byly získány bagrováním dna místo toho, aby průzkum památky probíhal pod kontrolovaným archeologickým výzkumem. Tato skutečnost vedla archeology k tvrzení, že tyto artefakty nemusí být definitivně spjaty s daným místem nálezu.“

Dani Nadel, archeolog z University of Haifa, který společně s týmem studoval tento objev, řekl v rozhovoru pro Fox News, že jde o velmi záhadnou, neobvyklou a zajímavou stavbu, u které však nelze určit její přesný účel a funkci.

5. Bimini road („stezka Bimini“) – stáří 12 000 let

Legenda o bájné Atlantidě se v roce 1968 zdála být lidstvu o něco blíže. Tehdy si piloti letící přes Karibik všimli podivně pravidelných útvarů na dně moře. Výzkumu se ujaly dva tábory vědců.

Každý z těchto táborů vytvořil svou vlastní teorii. Dle jednoho z nich jde o 12 až 19 tisíc let starou člověkem vytvořenou strukturu. Toto tvrzení jde proti konvenčním teoriím, které říkají, že moderní civilizace se začala objevovat před pěti tisíci lety. Výrok druhého táboru je poněkud přízemnější. Jedná se prý pouze o přírodní útvar.

Někteří z vědců na onom místě uskutečnili zdokumentované ponory. Jedním z nich byl také William Donato. V mailu pro Epoch Times se Dr. Donato svěřil, že na dně tvoří řada kamenů zeď, známou jako vlnolam, jejímž účelem byla ochrana prehistorických obydlí před vlnami. Během svých ponorů objevil Dr. Donato se svým spolupracovníkem několikapatrovou strukturu, jejíž součástí byly také podpěrné kameny, které, jak říkají, musel někdo na dané místo umístit.

Našly se také kotevní kameny s lanovými otvory. Jeden z nich byl podroben dalšímu výzkumu na University of Colorado.

Dr. Eugene Shinn, bývalý geolog a zaměstnanec US Geological Survey, říká, že Bimini Road se skládá z „pobřežních kamenů či skal“ – tamější podnebí způsobuje, že písek a další elementy se začnou na břehu poměrně rychle stmelovat do těchto útvarů, které později vlivem zvyšování hladiny moří zmizely.


small United States Přeložil: Petr Matějček