Pražská křižovatka, mezinárodní duchovní středisko v kostele svaté Anny. (Karlosak/Wikimedia Commons)

Nejprve základní kámen českého knížete Václava...

Říká se, ře roku 927 zde položil základní kámen kostela, původně jmenovaného sv. Vavřince, kníže Václav, světec a patron české země. Byl tehdy velmi mladým panovníkem, přesto mu však mnoho života nezbývalo, neboť byl asi osm let poté ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem Boleslavem. Položení základního kamene je legendou, jež však nemá historické podložení.

Počátkem 13. století se u sv. Vavřince usídlili templáři, kterým však byl v dalším století řád zrušen, pročež prodali dvůr s chrámem Johanitům. Johanité jej vzápětí prodali dominikánkám z kláštera na Újezdě. Od 2. poloviny 14. století dochází k několikerým přestavbám.

Koncem 14. století v presbytáři kostela dokončil nástěnné malby Mistr třeboňského oltáře; zvláště Oplakávání Krista, Sedmero svátostí a Klanění tří králů jsou jeho unikátním dílem. Po dokončení úprav se tento klášterní kostel stal jednou z nejvýraznějších novostaveb mendikantské architektury na Starém Městě pražském. A dál šel z ruky do ruky, z prodeje do koupě.

Od 18. století již kostel svému původnímu účelu neslouží; dokonce byl jeho prostor využit jako bytový dům nebo tiskárna. Roku 1958 se společně s Anenským klášterem a přilehlými pěti domy, dočkal zadostiučinění - byl prohlášen za kulturní památku. 

20140928-krizovatka2
Anenský klášter s kostelem svaté Anny. (ŠJů/Wikimedia Commons)

potom vize českého disidenta a prezidenta

V současnosti je v majetku Národního divadla. Představu vytvořit z tohoto objektu sugestivní místo pro rozmanitá setkávání, přednášky, rozhovory, koncerty, výstavy či meditace, mu vnuknul bývalý disident a prezident ČR Václav Havel. Místu byla vtisknuta multikulturní pestrost dnešního světa, jenž má potřebu sdílení i tvořivosti a také snahu o řešení stavu naší současné civilizace a hrozeb, které se nad ní vznášejí.

Když byla roku 1997 založena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, jedním z předních cílů se stala právě obnova kostela sv. Anny. Na 99 let podepsala Nadace VIZE 97 smlouvu za symbolickou korunu s Národním divadlem na pronájem tohoto dávno odsvěceného chrámu.

„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu,“ - Václav Havel

Mezi lety 1998 do 2004 probíhala rekonstrukce kostela sv. Anny ve třech etapách a v říjnu 2004, u příležitosti slavnostního předání Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 prof. Petru Vopěnkovi, zahájila Pražská křižovatka svou novou éru.

Když Václav Havel roku 2011 zesnul, rakev s jeho ostatky byla  vystavena právě na Pražské křižovatce. Od roku 2004 je Nadací Vize 97 objekt používán jako mezinárodní duchovní středisko s multikulturním přesahem.

 

Od roku 2004 je Nadací Vize 97 objekt používán jako mezinárodní duchovní středisko s multikulturním přesahem. (prazskakrizovatka.cz)
Od roku 2004 je Nadací Vize 97 objekt používán jako mezinárodní duchovní středisko s multikulturním přesahem. (prazskakrizovatka.cz)

Čtěte také:

Čeští umělci pořádají v Pražské křižovatce koncert „Svědomí nelze koupit“ na podporu lidských práv v Číně