Na fotce je norčí sameček, říkejme mu třeba Tom, který definici kanibalismu samozřejmě nezná, navzdory tomu však jej zažil na vlastní kůži. Zranění mu dle vyjádření chovatele způsobila jeho vlastní norčí matka. Ptáte se, jak je to možné? Mnoho lidí se u Tomova příběhu vyděsí a odvrátí zrak. Opravdoví Obránci zvířat přemění svůj děs v čin. (OBRAZ)
Na fotce je norčí sameček, říkejme mu třeba Tom, který definici kanibalismu samozřejmě nezná, navzdory tomu však jej zažil na vlastní kůži. Zranění mu dle vyjádření chovatele způsobila jeho vlastní norčí matka. Ptáte se, jak je to možné? Mnoho lidí se u Tomova příběhu vyděsí a odvrátí zrak. Opravdoví Obránci zvířat přemění svůj děs v čin. (OBRAZ)
„Taky jsem se narodil bos,“ zpívá ve svém songu Petr Janda. Všichni se rodíme bosí, někteří s kožíškem, někteří bez srsti. Ten, kdo se narodí s kožešinou, ji má na celý život, a nikdo jiný by ji neměl nosit. Už proto, že v součastnosti lidstvo vytvořilo mnoho oděvních materiálů pěkných střihů, které nás zahřejí v chladu, aniž bychom museli někomu kožíšek brát.
 
Obránci zvířat zveřejňují fotografie z kožešinových farem, od kterých veřejnost raději odvrací zrak.
 
Celá rodinka norků za svůj život nepozná nic jiného, než tuto standardizovanou chovnou klec na obrázku. Norci jsou samotářská zvířata. Na farmách jsou však drženi v extrémně stísněných podmínkách. Co by v přírodě nastartovalo proces odstavení a začátek norkova dospělého života, se v klecích mění v boj o teritorium a vzájemnou agresivitu. Byznys kožešinových farem však se ztrátami počítá.

Letos již 11. dubna projednala vláda na svém zasedání poslanecký návrh zákona za úplný zákaz kožešinových farem. K návrhu zaujala neutrální stanovisko, přičemž vyslovila souhlas s jeho základními východisky: „Vláda v obecné rovině souhlasí s východisky, z nichž předložený návrh zákona vychází, což jsou především etické otázky, které vzbuzuje usmrcování zvířat v případech, kdy pro to neexistuje důležitý lidský zájem.“

„Zvířata tu nejsou pro naše pobavení nebo potřebu. Oni potřebují nás, a je arogantní takovou věc přehlížet.“ – Markéta Markovicsová, Pardubice

Kampaň pokračuje dále. Skupina 42 biologů, veterinářů a odborníků na welfare zvířat 13. září  adresovala poslancům otevřený dopis, ve kterém kritizují kožešinové farmy a přimlouvají se za jejich zrušení. Odborníci z českých univerzit, vědeckých pracovišť a zoologických zahrad tak reagují na chystané první čtení návrhu zákona, který má v České republice kožešinové farmy zcela zakázat. Návrh je zařazen na program aktuální schůze Poslanecké sněmovny a očekává se k němu bouřlivá debata.

„Není naší ambicí posuzovat etickou otázku, zda je v principu akceptovatelné chovat a usmrcovat zvířata výhradně kvůli kožešinám. Těžko se však můžeme vyhnout hodnocení přínosu kožešinových farem v konfrontaci se závažnými odbornými námitkami, které lze z hlediska ochrany zvířat proti jejich faktické podobě vznést,“ píše se v otevřeném dopise, jehož kopii dnes obdrželi všichni členové dolní komory Parlamentu. Odborníci v něm kritizují především skutečnost, že živočišné druhy chované na kožešinových farmách prošly jen velmi omezenou domestikací a podmínky klecových chovů zdaleka neodpovídají jejich etologickým potřebám, o čemž svědčí i vysoký výskyt stereotypií v těchto chovech.

„Jsme proto přesvědčeni, že komerční chov divokých šelem v klecích je v zásadním rozporu se současnými poznatky o potřebách těchto zvířat, a vzhledem k zanedbatelnému významu tohoto odvětví pro lidskou společnost 21. století považujeme za vhodné chovy tohoto typu zrušit,“ uzavírají svůj apel signatáři dopisu.

 
20160922-liska
Liščí pohled. (OBRAZ)

V České republice je v současnosti registrováno 9 kožešinových farem, na kterých je každým rokem plynem nebo elektrickým proudem zabito zhruba 20 tisíc lišek a norků. Podle návrhu zákona, který v březnu předložila skupina 50 poslanců napříč Sněmovnou, by tyto farmy musely ukončit svůj provoz do konce roku 2018. Ministerstvo by mohlo v odůvodněných případech poskytnout jejich provozovatelům jednorázové finanční příspěvky ke zmírnění dopadů zákazu. Návrh je inspirován obdobnou úpravou v dalších deseti evropských zemích a podle průzkumu CVVM z listopadu loňského roku jej podporuje 70 % respondentů.

„Nejen většina voličů, ale nyní i významná část odborníků otevřeně deklaruje svou podporu návrhu zakázat kožešinové farmy. Ve společnosti 21. století je těžko přijatelné, abychom nadále trápili divoká zvířata v klecích a pak je házeli do plynu jenom proto, aby z nich mohl vzniknout ozdobný límec. Pevně věřím, že návrh zákona v prvním čtení obstojí. Smést jej bez dalšího projednání ze stolu by bylo projevem neúcty vůči laické i odborné veřejnosti, která od politiků řešení této otázky vyžaduje,“ řekl Marek Voršilka, předseda spolku OBRAZ, který na začátku loňského roku zveřejnil záběry z kožešinových farem a od té doby vede kampaň za jejich zákaz.