Mobilní telefony mohou škodit zdraví, především dětí. (Sean Gallup / Getty Images)
Mobilní telefony mohou škodit zdraví, především dětí. (Sean Gallup / Getty Images)
Život potřebuje energii. To není žádná mystika, nýbrž biologie. Elektrické impulsy prochází našimi nervy, buňkami a svaly. Prakticky každá buňka a systém v lidském těle nese elektrický náboj a tato energie nám pomáhá pohybovat se a fungovat.

Jenže naše energetické prostředí už není to, co to bývalo. Do našeho světa za posledních několik desetiletí proniklo několik nových energetických polí. Některé pochází z drátů elektrického vedení, jiné jsou vyzařovány stožáry mobilních operátorů ve formě sítí 2G, 3G a 4G. A pak jsou tu ještě další, které proudí z přípojných bodů wi-fi a vysokofrekvenční WiMAX.

Tato pole energie jsou vytvářena kvůli tomu, abychom mohli pracovat s našimi zařízeními a technologiemi, ale zároveň se zdá, že naše těla negativně ovlivňují. Některé výzkumy ukazují, že tato pole, souhrnně nazývaná elektromagnetická radiace (EMR) nebo elektromagnetická pole (EMP), zasahují na přirozených procesů našeho těla.

Skupina vědců a odborníků na zdraví veřejnosti vydala v roce 2007 (a znovu v roce 2012) zprávu BioInitiative Report, kde vybízí k přehodnocení našeho vztahu s těmito energetickými poli. Tato zpráva má vyhodnotit vědecké důkazy o dopadu EMP na zdraví člověka. Závěry této zprávy jsou, že je třeba drasticky omezit naše vystavení EMP.

„Spoustu toho o této otázce ještě nevíme, ale jedno je jasné. Existující bezpečnostní normy omezující hladinu radiace jsou v téměř každé zemi na světě tisícinásobně podhodnoceny,“ uvádí zpráva.

Ovšem jiní vědci trvají na tom, že tato energetická pole lidem pražádným způsobem neubližují. Firmy z oboru se vůči zprávě ostře vyhradily a kritizují ji za to, že uznává pouze své vlastní pozice a ignoruje výzkum, který EMP brání jako bezpečná.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyšetřuje výzkum na obou stranách. Mezinárodní asociace pro výzkum rakoviny patřící pod WHO označila radiaci z EMP přesahující rozsah rozhlasových vln jako karcinogen třídy 2B, což znamená, že může způsobit rakovinu, ale upozorňuje, že je třeba dalšího výzkumu. Označení za karcinogen přišlo kvůli důkazům, které dávají rakovinu mozku do spojení s dlouhodobým vystavením bezdrátovým signálům.

Jedním z autorů BioInitiative Report je Dr. Martin Blank, vědec a profesor na penzi z Columbia University. Blank, který má doktorát jak z fyzikální chemie, tak z koloidních věd, se zabýval výzkumem toho, jaký dopad mají EMP na buňky a lidský organismus. Epoch Times si s doktorem Blankem popovídaly o tom, proč mezi vědci ohledně EMP panuje tolik rozporů a proč jsou v největším nebezpečí děti.

Začnu tím, že vás požádám o vyjasnění jedné technické otázky. Dnes se v našem okolí nachází mnoho frekvencí – mobilní technologie, wi-fi a energie z elektrického vedení. Ráda bych tomu všemu říkala elektromagnetická radiace. Je to správně?

Technicky vzato ne. Abyste dostala radiaci, musíte docílit toho, aby elektrická a magnetická pole pracovala společně, tak aby elektrické pole zapříčinilo, že se elektrony rozpohybují, a to povede k vytvoření magnetického pole. Ty dvě jsou propojeny. A teprve až se tohle děje tak rychle nahoře v rozpětí radiofrekvence, dostanete to pravé spojení.

Elektromagnetismus technicky vzato neexistuje, dokud nepřekonáte rozpětí radiofrekvence. Elektrická pole existují v nesmírně nízkém frekvenčním rozpoložení. U frekvence elektřiny máte například oddělená elektrická a magnetická pole. Elektrické pole způsobí, že se proud rozproudí a vyvolá magnetické pole. Ale nejsou propojeny tak jako je to u elektromagnetismu.

Tohle jsou technické rozdíly, ale my je tak nějak dáváme do jednoho pytle, když o nich volně hovoříme. Je to proto, že na tělo působí ty samé síly. Tělo má elektrony, a to jsou ty nejlehčí ze stabilních prvků a jsou ovlivněny oběma poli. Lidé mluví o elektromagnetické radiaci a já sám tento neoficiální žargon používám, nicméně měli byste vědět, že tam rozdíly jsou. Když pracujete s odborníky i amatéry, zvyknete si na toto volné vyjadřování. Fyzikové by vyskočili z kůže, kdybyste tak mluvila.

Někteří vědci trvají na tom, že tato energetická pole mají příliš nízkou frekvenci na to, aby naše tělo jakkoliv negativně ovlivnila. Co si myslíte vy?

To říká hodně fyziků. Tuhle debatu jsem měl před mnoho, mnoha lety s fyziky, již říkají, že pokud je to pod tepelnou úrovní, nic to neudělá. Myslí si, že aby to mělo účinek, musí to být v hladině, která může zvednout teplotu na povrchu. Odpověď je ne. Tyto účinky se objevují ve velmi nízkých hladinách, dole v rozsahu 60 Hz. Není pochyb o tom, že i velmi nepatrné síly mohou mít dopad na organismus.

Co říká věda o dopadu těchto frekvencí na naše zdraví?

Tohle je složitá věc. Studovali jsme několik enzymů, a všechny z nich jsou ovlivňovány. Tato pole jsou silná. Pokud jste osamocený elektron sedící uprostřed ničeho a je poblíž vás pole, budete reagovat na tato pole už v poměrně nízkých hladinách.

U organického systému potřebujete o něco větší sílu, aby v organismu mohla způsobit změnu. Ale my tu máme změny ve fungování buněk s relativně malými poli. Když jdete výš než normální rozpětí, může dojít k poškození. A to lidi děsí a přišlo se na to, že je to skutečnost. Henry Lai už v roce 1995 publikoval studii ukazující, že když vezmete DNA a podrobíte ji radiaci 60 Hz, začnou z ní odpadávat úlomky. Odbouráváte části molekuly. Rozpoutalo se kolem toho hodně rozporů proti těmto vědeckým závěrům, platili lidi, aby dělali (vyvracející) pokusy. Bůh ví co dělali, ale nenašli výsledky, v jaké doufali.

Existuje jedna studie, jež nebyla ještě vydána. Zjistili, že tato pole poškozují DNA uvnitř buněk. Dřív to ukazovali jen na pokusech ve zkumavkách, ale teď ukazují poškození přímo uvnitř buňky. Z DNA se odlamují malé části.

Nevím, co si o tom myslíte vy, ale tohle je poškození, které nelze opravit. Když odlomíte kousek DNA, rozbijete kód. To není, jako když se říznete a kůže se zahojí. Když poškodíte DNA, tomu se říká mutace, a ovlivníte fungování buňky. Takže podle toho, kde k poškození došlo, můžete způsobit spoustu problémů.

A proč je to špatné? K čemu DNA v těle slouží?

Když jsem se o DNA učil na střední škole, říkali nám, že jde o dědičnou věc. Funguje to, když děláte dítě, a pak se to zamkne, dokud dítě nedospěje a udělá vlastní dítě. Bylo tam takové chápání, že to v buňkách přebývá nečinně.

Ale když jsem se učil biologii na univerzitě, učili nás, že DNA dělá všechno a pořád. Má v sobě celý kód. Aby organismus fungoval, potřebujete DNA. Říká tělu, který protein vyrobit a který systém zapnout. Když tuhle věc poškodíte, způsobujete v buňce spoustu problémů.

Buňky často toto poškození DNA nepřežijí, ale tělo je hodně odolné, přežije spoustu poškození. Faktem je, že DNA lze poškodit, a nějaká jiná část zase převezme úlohu. V tom máme obrovské štěstí, a proto náš druh přežívá.

DNA je ovlivňována spoustou věcí: teplota, chemické látky a tyto elektromagnetické věci. A bude toho víc. Teď přichází 5G, a je to nehorázné. Všechny ty škody způsobené sítěmi 2G, 3G a tak dál, – bude to ještě horší. Zajímavá věc na tomhle novém 5G je, že radiace jsou silnější (víc energie), ale nedosahuje tak daleko jako dřívější sítě. Takže bude třeba víc stanic, postavit víc vysílačů. To znamená, že lidé, kteří jsou na elektroniku citliví, to budou mít těžší se vší té radiaci kolem vyhnout.

Je pravda, že tato pole škodí víc dětem?

Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že děti jsou daleko zranitelnější. Lidé, kteří chápou, jak radiace funguje, a chápou rozdíl mezi dětmi a dospělými, tohle uznávají.

Když srovnáme dospělého a dítě po stránce biologické, dítě má slabší lebeční kost a nervy v mozku nemají tak plně utvořený myelinový povlak. To znamená, že u dítěte je proniknutí radiace větší. A kromě toho děti stále rostou, čili jakékoliv poškození, k němuž dojde, se jen znásobuje.

Četla jsem, že druhé země se k tomu staví s větší vážností.

Ano, například Francie. Když Národní knihovna v Paříži zamítla zavedení wi-fi systému, udělali z toho velký povyk. Fakt, že tohle dělají, je pro nás zajímavý v tom, že je to pro nás pobídka. Ale my bychom to měli udělat proto, že jsou tu důkazy, neměli bychom to dělat jen proto, že to už udělal někdo jiný.

Máte osobně nějaká opatření, abyste omezil vystavení se radiaci EMP?

Mobilní telefon sice vlastním, ale používám ho, jen když jedu do Států (bydlí v Kanadě, pozn. red.) a používám ho jen tehdy, když musím. Wi-fi nemám. Aby člověk mohl dělat některé věci, potřebuje určité množství technologie, ale já se snažím žít bez toho.

Některým těmto věcem se vyhnout můžete, ale myslím si, že to bude těžší a těžší s tím, jak staví víc a víc antén v okolí. Jako civilizace si myslíme, že pokrok je dobrý a že bychom se s tím měli ztotožnit, ale nové věci nejsou vždy k našemu prospěchu.


Zdroj: small United States