20170816-karla-slechtova2
Ministryně Karla Šlechtová prosazovala novelu zákona o pohřebnictví. (mmr.cz)
Česká republika se zařadila mezi země, které zaručují ochranu práv zesnulých a důstojné zacházení s jejich těly. V posledním desetiletí vzrůstal odpor zejména ke kontroverzním výstavám lidských těl „Bodies“, jejichž tvůrci nebyli schopni doložit souhlasy zesnulých s posmrtným nakládáním s jejich těly.

Novela zákona o pohřebnictví nově definuje, že bez takového svolení, které pořadatel výstavy jasně doloží, nelze podobné výstavy na území ČR pořádat. Novela částečně reaguje na předchozí soudní případy ve Francii (2010) a Izraeli (2012), kde došlo k soudním zákazům výstav, protože pořadatelé nebyli schopni soudu doložit souhlasy zesnulých. Vznikají také důvodná podezření, že těla byla získána ilegálně a že možným zdrojem jsou vězni svědomí z Čínské lidové republiky.

Novela zákona byla vyhlášena ve sbírce zákonů 10. 7. 2017. Mimo jiné uvádí, že „právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám je zakázáno konzervovat, balzamovat nebo vystavovat tělo zemřelého, a to i konzervované nebo balzamované, bez souhlasu zemřelé osoby“.

Český pořadatel poslední výstavy (JVS Group) doložil policii pouze celní dokumenty a prohlašoval, že se jedná o exponáty, čímž se podle lidskoprávních organizací chtěl právní kličkou vyhnout povinnosti doložit původ těl a souhlasy zesnulých s posmrtným nakládáním s jejich těly.

Novelu schválila poslanecká sněmovna, senát i prezident. Před koncem letošní výstavy podal policii ČR trestní oznámení Číňan, který emigroval do Kanady. V oznámení uvedl, že má důvodné podezření, že jedno z těl na výstavě patří jeho bratrovi, který zmizel v čínském vězeňském systému.

Proti výstavě se postavil starosta Prahy 7 Jan Čižinský, který na popud ministerstva pro místní rozvoj vydal příkaz k pohřbení vystavovaných těl. Policie ČR nakonec neposkytla starostovi součinnost s odvoláním na zákon, který podobnou situaci nijak nevysvětluje. Starosta Prahy 7 se tedy rozhodl postupovat soudní cestou.

Vůči výstavě se ohradila celá řada českých lékařských společností, které označily výstavu za neetickou a nemorální. Protestovaly také lidskoprávní organizace. Policie obdržela na výstavu několik trestních oznámení. Přesto výstava trvala několik měsíců a policie neshledala žádná zákonná pochybení. Výstavu navštívilo několik desítek tisíc lidí i žáků základních škol, proti čemuž silně protestovala nevládní organizace Lidská práva bez hranic.

Novela zákona dále také zakazuje „zacházet s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti“.

Českou republiku nedávno navštívil jeden z vyšetřovatelů původu těl na výstavách „Bodies“, kanadský právník David Matas, který poskytl Epoch Times rozhovor. Podle Matase jsou těla na výstavách „Bodies“ součástí zneužívání transplantační chirurgie v Číně. Těla podle něho mohou patřit bezejmenným vězňům, tedy těm, kteří byli pronásledováni a zatčeni čínským režimem a odmítli poskytnout informace o svojí identitě. Což je běžný prostředek, jak uchránit rodinu a přátele před dalším obtěžováním policie.

Podle vyšetřovacích zpráv jsou v rámci transplantační chirurgie v čínských transplantačních centrech zneužíváni zejména následovníci Falun Gongu, křesťané, Tibeťané a Ujgurové. Od roku 2006 byly k tématu vydány vyšetřovací zpráva Bloody Harvest, sedmiletý terénní výzkum spisovatele a publicisty Ethana Gutmanna shrnutý v knize Jatka a rozšířená vyšetřovací zpráva Bloody Harvest Update.

Ethan Gutmann navrhuje soudně nařídit provedení testů vzorků DNA ze všech vystavovaných těl a jejich částí, které by sloužily k hledání příbuzných v Číně, a dodatečné identifikaci těl, což by mohlo vynést konkrétní rozsudek nad tím, koho vlastně na výstavách návštěvníci vidí – dobrovolné dárce nebo zavražděné vězně svědomí?

Novela zákona o pohřebnictví, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s principem vyjádřeným v § 493 občanského zákoníku, podle něhož lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí, pravděpodobně definitivně ukončí další pořádání podobných výstav v ČR.

Pokud by však pořadatelé doložili souhlasy zesnulých, ani novela zákona jim nebude překážet ve vystavování. Prozatím ale nikde ve světě toho pořadatelé nebyli schopni, což naznačuje, že čínská laboratoř, která těla platinovala tyto souhlasy nemá. 
 
Výstava Body The Exhibition se z ČR přestěhovala na Slovensko, kde se proti ní začíná zvedat podobná vlna odporu jako v Česku.

Článek byl aktualizován 20.8.2017