Muž v ochranném obleku stříká pesticidy na plodiny. Fotografie šířená mezinárodním sdružením Avaaz, které mimo jiné usiluje také o zákaz pesticidů a geneticky modifikovaných potravin. (Avaaz)
Muž v ochranném obleku stříká pesticidy na plodiny. Fotografie šířená mezinárodním sdružením Avaaz, které mimo jiné usiluje také o zákaz pesticidů a geneticky modifikovaných potravin. (Avaaz)
Mezinárodní sdružení Avaaz prohlašuje, že společnost Monsanto vede mediální kampaň na propagaci a legitimizaci herbicidu (glyfosát), o jehož užívání na území EU má být v následujících dnech rozhodnuto v Evropském parlamentu. Avaaz chce rozběhnout vlastní kampaň, která bude naopak poukazovat na jeho negativní vlivy na přírodu.

Zákaz pesticidu na hubení plevele však není tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jen málo lidí je ve skutečnosti ochotno platit vyšší cenu za ekologicky pěstované potraviny, a tak je sklon spotřebitelů hledat "hodně muziky za málo peněz" jednou ze zásadních překážek v přechodu k ekologickému zemědělství - a to je realita.

Pokud EU zakáže pesticidy, sníží se produkce (alespoň než se zemědělství naučí, jak účinně pěstovat bez nich). Zatímco v EU budou pesticidy zakázány, ostatní země, které do EU dovážejí, budou pesticidy nadále používat a jejich produkce bude vyšší a ceny nižší. Takže se EU potravin pěstovaných za pomoci chemikálií stejně nezbaví.

Řešení je tedy zaprvé v lidech, aby si začali více kupovat produkty ekologického zemědělství. Dále také v omezování pesticidů a aktivním návratu zemědělství k ekologickému způsobu pěstování a chovu. A nakonec v zákazu pesticidů v EU a zamezení dovozu potravin, u nichž není možné jednoznačně ověřit, že nebyly pěstovány ekologickým zemědělstvím a masa, které není z ekologických chovů.

Ale k tomu nestačí pouze nařízení EU o zákazu glyfosátu, jak je z výše uvedeného jasné. Také zemědělci to samozřejmě vědí.

„Můžete argumentovat ekologickým zemědělstvím, ale platit vyšší cenu biopotravin je ochotno pouze malé procento obyvatel. Většina nakupuje dle ceny. Zemědělci se musí trhu přizpůsobit, nic jiného jim nezbývá...“ píše Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR v diskusi na internetových stránkách ZSČR.

Dalším problémem je, že zákaz glyfosátu nepovede k ukončení používání pesticidů v zemědělství, ale k tomu, že budou zemědělci používat jiné náhradní prostředky, které budou mít rovněž negativní dopady na životní prostředí.

Omezení používání pesticidů v zemědělství musí doprovázet podpora zemědělství v přechodu k ekologickému zemědělství a podporu musejí dát také sami spotřebitelé tím, že budou výrobky EKoZem. kupovat.

Můžeme se bez pesticidů v zemědělství obejít?

„Je v i zájmu zemědělců používat nejen glyfosát, ale obecně pesticidy pouze v nezbytně nutném množství,“ uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha. Spotřeba glyfosátu v ČR za poslední roky klesá. Zatímco v roce 2012 se u nás spotřebovalo přes milion litrů glyfosátu, dnes jde o necelých sedm set tisíc litrů. Snižování spotřeby pesticidů přináší nové moderní technologie. Zdroj

„Co se týká použití prostředků na ochranu rostlin, je v zemědělství zcela běžné. Bez jejího použití jsou výnosy výrazně nižší, náklady mnohem vyšší a například zatížení pozemků přejezdy, spotřeba nafty atd. mnohem vyšší. Můžete argumentovat ekologickým zemědělstvím, ale platit vyšší cenu biopotravin je ochotno pouze malé procento obyvatel. Většina nakupuje dle ceny. Zemědělci se musí trhu přizpůsobit, nic jiného jim nezbývá... “ uvedl Martin Pýcha v diskusi na internetových stránkách Zemědělského svazu ČR. Zdroj

Jenání EU o glyfosátu

V červnu 2016 zamítli zástupci členských států EU návrh Evropské komise dočasně prodloužit registraci nejpoužívanějšímu herbicidu na hubení plevele (glyfosátu), obsaženém v přípravku Roundup.

Evropská komise po několika neúspěšných pokusech prodloužit registraci kritizované látky nezískala dostatečnou podporu jednotlivých států – proti hlasovala Malta, návrh nepodpořily ani Francie, Německo, Itálie, Rakousko a další země.

Evropská unie uvažovala o jeho zákazu na základě výzkumu Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, která označila glyfosát za pravděpodobný karcinogen (rakovinotvornou látku). Rozhodnutí o zákazu bylo odloženo. Evropská komise si vyžádala studii od Evropské agentury pro chemické látky, která měla potvrdit nebo vyvrátit tvrzení, že se jedná o karcinogen.

Výbor pro posuzování rizik (RAC) Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) zveřejnil na základě výsledku své studie, že glyfosát nebude klasifikován jako karcinogen. Avšak nadále RAC souhlasí se zachováním klasifikace glyfosátu jako látky způsobující vážné poškození očí a jako látky, která je toxická pro vodní organismy s dlouhotrvajícím efektem. Zdroj

Nyní se schyluje k dalšímu hlasování, které proběhne v Evropském parlamentu a rozhodne, zda bude licence prodloužena na dalších deset nebo pět let.

S glyfosátem v EU obchoduje společnost Monsanto, která rovněž široce propaguje geneticky modifikované organismy (GMO).

Související články:

Státy EU odmítly prodloužit registraci glyfosátu, nejpoužívanějšího kontroverzního herbicidu

Evropský parlament rozhodne o budoucnosti glyfosátu. Petici za jeho zákaz podepsalo již 1,77 milionu lidí