Parmezán, ilustr. foto. (Volné dílo)
Parmezán, ilustr. foto. (Volné dílo)
Gurmánům milujícím italské sýry se možná zkřiví úsměv, až se zakousnou do kousku oblíbeného mléčného produktu. Nedávno zveřejněný průzkum odhaluje kritické informace o způsobu výroby proslulých italských sýrů Parmazán a Grana Padano.

Podmínky, v jakých musí žít krávy produkující mléko pro výrobu těchto oblíbených sýrů, objevila přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming nebo také „Soucit ve světovém zemědělství” (CIWF).

201711128-permezan2
Chov, který předchází výrobě lahůdkových sýrů. (CIWF)

Oba sýry, Parmazán a Grana Padano, vyrábí skupina výrobců a obchodníků v jedné oblasti Itálie, kteří používají stejné standardy. Tyto sýry jsou proslulé svou kvalitou. Prodávají se v supermarketech po celém světě a jsou hlavní přísadou do oblíbených italských jídel, jako jsou těstoviny, rizota a pizzy.

Podle CIWF je šokující, že tyto produkty, které se nabízejí pod značkou „premium” jako vysoce kvalitní, mohou skrývat takové utrpení.

Videozáznam pořízený na devíti farmách v údolí řeky Pád v Itálii ukazuje vyhublé krávy nucené žít v holých špinavých stájích, bez možnosti pohnout se ven. Takový způsob chovu jim podle ochránců zvířat znemožňuje chovat se přirozeně. CIWF na základě svých zjištění naléhavě žádá výrobce Parmazánu a Grana Padano, aby prostřednictvím svých standardů přiměli své dodavatele mléka vypustit přibližně půl milionu krav na pastvu a zlepšit jim podmínky ustájení. 

„To, co náš průzkumný tým objevil, bylo šokující. Přinesl svědectví o naprosté mizérii života zvířat v průmyslových velkochovech,” prozrazuje Emma Slawinski, ředitelka kampaní CIWF.

„Zdokumentoval extrémně vyhublé, vyčerpané krávy, s nimiž se zachází jako se stroji na mléko. Některé kulhají tak, že sotva chodí, mnohé mají různá poranění. Parmazán a Grana Padano se prodávají jako výrobky ´vynikající kvality´, ale z hlediska života krav je to nekonečně daleko od pravdy. Je načase vrátit zvířata zpátky na pastvu, kam patří.”

Ačkoli se výrobci sýrů díky těmto kravám chlubí ročním obratem kolem 5 miliard euro, vypadá to, že ve svých výrobních standardech nemají podle ochránců dostatečné požadavky na zajištění životní pohody zvířat.

Obecně lze říci, že to, co vidíte na záběrech, je převládající způsob chovu krav na mléko v celé EU včetně ČR.

„Farmáři se obhajují tím, že dělají vše legálně a že se o zvířata starají. Jejich prohlášení jsou velmi vágní. Nicméně přiznávají, že většina krav nemá přístup na pastvu, protože italské zemědělství je velmi intenzivní,“ sdělila Romana Šonková z CIWF a dodala:  

„Obecně lze říci, že to, co vidíte na záběrech, je převládající způsob chovu krav na mléko v celé EU včetně ČR.“

Krávy jsou býložraví přežvýkavci a potřebují prostornou pastvinu, kde se mohou pást. Je to důležité pro jejich fyzickou a psychickou pohodu. Na navštívených farmách jsou ale krávy celoročně ustájeny uvnitř.


201711128-permezan
Symbol CIWF.

Chovat krávy bez přístupu na pastvu znamená omezovat jejich přirozené chování. Průzkumný tým viděl na farmách krávy s poraněnýma nohama a další, které silně kulhaly. Některá zvířata byla úplně vychrtlá. Stáje byly špatně vybavené – lehací boxy byly příliš malé, uličky kluzké, plné výkalů a moči, takže se v nich krávy špatně pohybovaly a jen obtížně se dostávaly ke žlabům a na místa k odpočinku.

Mnoho krav takto produkujících mléko na výrobu Grana Padano je selektivně šlechtěno k maximální tvorbě mléka, což zvířata nadměrně zatěžuje a vyžaduje to obrovskou spotřebu energie. Zvíře nezvládne konzumovat dostatek krmiva pro takový výkon. Proto jsou krávy vyhublé a ve špatné fyzické i psychické kondici.

CIWF žádá, aby v roce 2018 zavedli program monitorování a zlepšování životní pohody (welfare) zvířat, který bude zahrnovat pobyt nejméně 100 dní ročně na pastvě a úplný zákaz vazného ustájení.

Parmazán a Grana Padano se prodávají po celém světě jako „prémiové“ výrobky a jsou velice oblíbené i v ČR.

Compassion in World Farming (CIWF) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic Peter Roberts, který byl znepokojen intenzifikací zemědělské výroby. Dnes je CIWF přední nevládní organizací na ochranu hospodářských zvířat, která usiluje o ukončení průmyslových velkochovů a podporuje humánní a udržitelnou výrobu potravin. Ústředí má ve Spojeném království a své kanceláře v řadě evropských zemí, v USA, v Číně a v Jihoafrické republice. Pro více informací navštivte www.ciwf.org.uk.

 
CIWF zahájil mezinárodní kampaň žádající prostřednictvím petičních dopisů výrobce Parmazánu a Grana Padano, aby se co nejdříve zavázali, že poskytnou kravám svých dodavatelů mléka pobyt na pastvě. CIWF žádá, aby v roce 2018 zavedli program monitorování a zlepšování životní pohody (welfare) zvířat, který bude zahrnovat pobyt nejméně 100 dní ročně na pastvě a úplný zákaz vazného ustájení.

Emilia Reggio, ředitelka italské kanceláře konsorcia Parmigiano Reggiano Cheese, se 28. listopadu 2017 k problematice vyjádřila: „Ve světle obvinění, které vůči nám CIWF podala, chce (firma) uvést následující vyjádření, aby objasnila tuto záležitost a odmítla obvinění z nedbalosti týkající se dobrých životních podmínek zvířat.

Není pravda, že zvířata v dodavatelském řetězci společnosti Parmigiano Reggiano jsou špatně chována.

CIWF nás obvinila z týrání krav, jejichž mléko je v našem produktu používáno. Toto je neudržitelné tvrzení v každém smyslu. Farmy v rámci dodavatelského řetězce Parmigiano Reggiano jsou ve skutečnosti sledovány veterinárními lékaři podle platných evropských předpisů. Neexistuje ´špatné zacházení se zvířaty´, pokud jsou standardy stanovené zákony široce respektovány. Náš dodavatelský řetězec podléhá kontrolám a přísně dodržuje předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat. Scénář popsaný ve zprávě CIWF nepředstavuje realitu v našem odvětví a týká se nevýznamného vzorku a v žádném případě nereprezentuje dodavatelský řetězec Parmigiano Reggiano.

Zpráva vychází z pouhých 9 stodol, zatímco farmy, které vyrábějí mléko pro dva produkty CHOP podléhající těmto obviněním, přesahují 8 000 (3 000 pro Parmigiano Reggiano). Uvedené příklady proto odpovídají 1 z 1000 zemědělských podniků poskytujících oba průmyslová odvětví. Konzorcium uznává existenci těchto izolovaných případů a doufá, že jejich dodržování norem stanovených evropskými předpisy bude ověřováno příslušnými orgány.

Dodavatelský řetězec Parmigiano Reggiano nefunguje podle průmyslových standardů: naše farmy nelze definovat jako ´intenzivní´.

Dodavatelský řetězec Parmigiano Reggiano se skládá ze 3 000 zemědělských podniků: jedná se převážně o rodinné provozy a nemůže být v žádném případě označován jako intenzivní. Je třeba se jen domnívat, že v zemědělském podniku je v průměru 85 zvířat, přičemž úroveň produkce každého zvířete je mnohem nižší než v hlavních evropských zónách produkujících mléko.

Navíc 30% zemědělských podniků se nachází v horských oblastech, kde nejsou možné všechny formy intenzivního zemědělství. Existence těchto zemědělských podniků má také společenskou hodnotu: náš sýrový průmysl udržuje tato horská společenství naživu a vytváří v znevýhodněných oblastech ekonomické odbourávání.

Dobré zdraví našich krav je zásadním faktorem při produkci našeho produktu s CHOP. Farmy nejenže respektují evropské právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, ale naše specifikace se ještě více rozšiřují, což ukládá zvláštní stravu, aby naše krávy získaly správnou výživu pro dokonalé zdraví. Naše specifikace specifikují převažující využití místních krmiv,“ uvedla ředitelka E. Reggio a dodala:

„Specifikace, které se vztahují na výrobu Parmigiano Reggiano, se netýkají dobrých životních podmínek zvířat, protože toto téma nespadá do rozsahu našich výrobních specifikací a řídí se specifickými evropskými předpisy. Existují zákony a kontroly, které zajišťují maximální úctu k zvířatům: jedná se o pravidla, která zajišťují, že nedojde k žádnému způsobu špatného zacházení.“

K vyjádření konsorcia reagovala ředitelka italské kanceláře CIWF, Annamaria Pisapia:

„Většina z téměř dvou milionů italských dojnic (nejvíc chovů se nachází v údolí řeky Pád) se chová bez přístupu na pastvu, to znamená v intenzivních systémech, které omezují celý jejich život na pobyt ve stáji. Opakovaně oddělovány od svých telat vždy bezprostředně po jejich narození, žijí po dobu pouhých několika let (ve srovnání s jejich přirozenou délkou života) a produkují nepřirozené množství mléka, což extrémně a trvale zatěžuje a vyčerpává jejich organismus. Tyto podmínky chovu se bohužel také vztahují na krávy produkující mléko pro sýry excelentních značek, jako je Parmigiano Reggiano a Grana Padano. V jejich výrobních standardech není ani zmínka o životní pohodě (welfare) krav.

Dát sto dní pastvy přežvýkavým býložravcům: ano, to je natolik revoluční myšlenka, že vyvolala reakci konsorcií. V tiskových zprávách Parmigiano a Grana Padano čteme, že věnují značnou pozornost životní pohodě (welfare) zvířat, že navštívené chovy byly pouhou výjimkou, že jejich dodavatelské řetězce respektují zákony. Parmezán také upřesnil, že jejich chovy nejsou intenzivní, a že není žádná jasná souvztažnost mezi pastvou zvířat a „šťastným životem“ krav.

Říci, že systém, v němž krávy nikdy nejdou na pastvu, není intenzivní, je poněkud opovážlivé. Nezáleží na tom, jestli je na farmě 500 nebo 50 krav. Pokud je zavřete do stáje, aby po celý svůj život dávaly mléko, tak se o intenzivní chov skutečně jedná. Možná některá stáj s malým množstvím krav je méně „industriální“, ale stejně zůstává intenzivní.

Zklamalo nás, že první reakce obou konsorcií je obhajoba neobhajitelného: tedy stávajícího stavu intenzivních chovů. Nevzdáváme se a doufáme, že hlasy desítek tisíců občanů z celého světa, které přicházejí dál, jim umožní změnit názor, a že by se mohl rozvinout dialog ohledně možných řešení, jak začlenit pastvu do chovů dodavatelských řetězců. Protože, jak říká naše italské rčení: „Není dokonalosti bez svědomí“.

Romana Šonková z české CIWF dodává: „Vyjádření chovatelů nemáme – nejde tady totiž o jednotlivé chovatele, nechceme „skandalizovat“ ty konkrétní chovatele, ale chceme zvýšit standardy chovu, proto je naše kampaň zaměřená na konsorcium výrobců, kteří si vybírají své dodavatele, a mohou si taky nastavit podmínky pro chov krav. 


Zdroj: Tisková zpráva Compassion in World Farming