Přízrak komunismu nezmizel s rozpadem Komunistické strany ve východní Evropě

Epoch Times nyní postupně uveřejňuje překlad knihy „Jak přízrak komunismu vládne našemu světu" z dílny redakčního týmu Devíti komentářů ke komunistické straně. Kniha původně vyšla v čínštině.


Předmluva

Třebaže se komunistické režimy východní Evropy rozpadly, zlý přízrak komunismu nezmizel. Naopak, tento zlý duch už vládne našemu světu a lidstvo by o něm nemělo přechovávat žádné falešné naděje.

Komunismus není ani myšlenkový směr, ani doktrína, a dokonce ani neúspěšný pokus o nový způsob spravování lidských záležitostí. Namísto toho bychom jej měli chápat jako ďábla – zlý přízrak, který je tvořen nenávistí, zvrhlostí a dalšími elementárními prvky ve vesmíru. Převzal na sebe podobu hada, poté rudého draka a doprovází satana, který nenávidí Boha, a využívá bytosti nízké úrovně a démony, aby lidstvo přivedl do zmatku. Cílem tohoto přízraku je zničit lidstvo. A zatímco nebesa nabízejí lidem spásu, komunismus lidem říká, aby v ně nevěřili. Útočí na lidskou morálku, aby lidstvo zavrhlo tradice. Jeho cílem je, aby lidstvo nevěnovalo pozornost božím pokynům a nakonec bylo zničeno.

Zlý přízrak komunismu se projevuje v nesčetných obměnách a je naplněn lstí. Někdy používá vraždění a násilí, aby zastrašil ty, kteří jej odmítnou následovat. Jindy se uchýlí k použití jazyka „vědy“ nebo „pokroku“, aby předestřel nádherný plán budoucnosti, který má oklamat jeho následovníky. Někdy se prezentuje jako hluboký vědní obor, díky němuž lidé věří, že jde o budoucí směřování lidstva; jindy zase použije slogany „demokracie“, „rovnosti“ a „sociální spravedlnosti“, aby infiltroval oblasti vzdělávání, médií, umění a zákona a sjednotil lidi pod svou vlajkou, aniž by si toho byli vědomi. Ještě jindy však převezme levicové názvy jako „socialismus“, „progresivismus“, „liberalismus“, „neomarxismus“ a podobně. Někdy pozvedne zdánlivě spravedlivé vlajky, jako je pacifismus, environmentalismus, globalizace a politická korektnost. V jiných případech podpoří avantgardní umění, sexuální svobodu, legalizaci drog, homosexualitu a další projevy lidských vášní, aby v lidech vyvolal dojem, že jde o součást populárního trendu.

Extremismus a násilí nejsou jeho jedinými projevy – někdy předstírá, že mu jde o blaho společnosti. Ale jeho základním cílem je zničit všechno tradiční, a to jakýmikoliv prostředky, ať už je to víra, náboženství, morálka, kultura, instituce rodiny, umění, učitelství, právo – udělá cokoliv, jen aby způsobil, že lidstvo upadne do morální propasti a bude zatraceno.

Komunismus a jeho rozličné mutace se dnes nacházejí po celém světě. Zatímco Čína nebo Kuba otevřeně prohlašují, že jsou řízeny komunistickým režimem, dokonce i Amerika – která stojí v čele svobodného světa – se stala obětí útoků tohoto zlého přízraku, nemluvě o Evropě, která je socialistická, a Africe a Latinské Americe, které jsou obklopeny komunistickým vlivem. A právě této znepokojivé skutečnosti dnes svět čelí: zlý přízrak ve svém spiknutí s cílem zničit lidstvo téměř uspěl.

Lidé vnitřně touží po tom, aby se jim vedlo lépe a unikli nebezpečí. Instinkt jim velí, aby se vyhýbali utrpení, aby se proslavili, aby zakládali prosperující podniky nebo si prostě užívali života. Mít takovéto myšlenky je lidské. Jestliže se však lidé vzdálí bohům, těchto myšlenek se může zmocnit zlý duch, který je zesílí natolik, že jimi člověk začne být ovládán. Arogantní vzpoura tohoto přízraku proti Bohu dodává i těm, které ovládá, pocit namyšlenosti. Tito lidé si pak sami hrají na Boha prostřednictvím moci, peněz nebo znalostí, a těmito prostředky se pak snaží ovládnout osudy milionů lidí a ovlivnit směřování historie prostřednictvím společenských hnutí.

Lidé byli stvořeni bohy a ve své povaze mají jak dobro, tak zlo. Jestliže lidé opustí zlo a budou prosazovat soucit, mohou se k Bohu navrátit. Na druhé straně čeká ďábel. Volba je čistě na každém jednotlivci.

S lítostí zjišťujeme, že mnoho v zásadě laskavých lidí se nevědomě stalo prostředníky či terči manipulace komunistického ducha – tedy tím, koho Vladimir Lenin označil jako „užiteční idioti“. Přestože se společnost jako celek nachází na pokraji zničení právě kvůli pobídkám a svádění tohoto ducha, ve skutečnosti jen velmi, velmi málo lidí vědomě zasvětilo svou duši ďáblu a dalo si za cíl zničit lidstvo. Většina lidí si nadále uchovává svou vrozenou laskavost, což jim dává příležitost zbavit se vlivu tohoto přízraku.

A to je právě cílem této knihy: vyložit tuto komplexní a spletitou záležitost jednoznačně a co možná nejpravdivěji. Lidé potom budou schopni prohlédnout triky komunistického přízraku. A co je ještě důležitější, tato kniha se snaží prezentovat morální, kulturní a umělecké tradice, které bohové předali lidstvu. Každý člověk si tak bude sám moci vybrat mezi Bohem a zlým duchem.

Když se v člověku projeví jeho laskavé myšlenky, bohové mu pomohou, aby se vymanil z ďáblovy nadvlády. Ale proces uvědomování si toho, co je ďábel opravdu zač, vyžaduje, aby člověk uvažoval do hloubky a jasně rozlišoval. Tato kniha se snaží znovu prozkoumat vlny historie v průběhu posledních několika století a z vyšší úrovně a ze širší perspektivy vyhodnotit rozličné masky a formy, které na sebe ďábel převzal, aby okupoval a manipuloval náš svět. Cílem této práce není jednoduše zrekapitulovat historii, ale pochopit, jak můžeme zabránit tomu, aby ďábel znovu náš svět ovládl. To vyžaduje vlastní osvícení každého jednotlivce, aktivní opuštění zla a návrat k tradicím a způsobu života, který bohové člověku poskytli.

Bůh zvítězí nad ďáblem. To, na kterou stranu se postavíme, určí naši věčnou budoucnost.


Článek v angličtině


Předchozí díl: Exkluzivní série Epoch Times: Konečný cíl komunismu

Následující díl: Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Úvod


Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.