Otázky zneužívání transplantační chirurgie budí v poslední době znepokojení zejména ve spojitosti s Čínou. Čeští zákonodárci se pokoušejí na situaci reagovat novelou transplantačního zákona, ale vláda nevidí jejich řešení ustavením Etické komise a vyměřením trestů i pro příjemce orgánu jako vhodný přístup a podala k němu negativní stanovisko.

V důsledku zamítavého postoje vlády položila Olga Richterová (Piráti) členům vlády otázku, jakým způsobem v praxi vláda naplňuje Úmluvu Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány ve spojitosti se situací v Čínské lidové republice a jaký zaujímá vláda postoj ke konečnému rozsudku Londýnského tribunálu ze 17. června 2019.

Nedávno ukončené vyšetřování mezinárodního tribunálu konaného v Londýně, skončilo mimo jiné následujícím prohlášením: „Členové tribunálu jsou si jisti – jednohlasně a bez jakýchkoli pochybností – že v Číně je po dlouhé časové období praktikován nucený odběr orgánů od vězňů svědomí zahrnující velmi mnoho obětí.“

Vláda návrhu novely zákona vytýká několik věcí. „Podle názoru vlády je navrhovaná úprava zejména nadbytečná,“ uvádí vláda v oficiálním stanovisku z 3. července 2019.

Podle vlády je český transplantační program na „velice dobré úrovni a tuzemští pacienti podstupují transplantaci tkání nebo orgánů v zahraničí jen výjimečně“. Oficiálně podstoupil v posledních 10 letech v zahraničí transplantaci jediný občan České republiky, a to v členském státě Evropské unie, uvádí vláda. 

V otázkách zamezení spoluviny, kdy by mohly být z veřejných peněz financovány nekalé obchody s lidskými orgány, je podle vlády Česká republika chráněna, neboť „pacient, který by podstoupil transplantaci mimo Evropskou unii, by si náklady na tuto léčbu musel hradit sám,“ říká vláda.

Snížit transplantační turistiku do „problémových zemí“

Navrhovatelé novely zákona v důvodové zprávě uvádějí, že „cílem zákona je výrazně snížit motivaci českých občanů k transplantacím v problematických zemích“.

Pod návrh novely transplantačního zákona se podepsalo celkem dvacet jedna poslanců. Šestnáct za Pirátskou stanu a čtyři za TOP 09.

Česká republika v této oblasti není nějakým fenoménem. Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně přijali například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a Izrael (2006) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálie nebo Belgie.

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“.

O případech, kdy pacienti na „vlastní pěst“ vycestují do zahraničí, aby si nechali transplantovat orgán, se samozřejmě nevede oficiální evidence, protože tito lidé lékaře o svém plánu nijak neuvědomí. 

Z dřívějšího prohlášení Evy Pokorné, vedoucí transplantačního oddělení IKEMu, jsem nabyl dojmu, že lékaři by se měli zajímat o pacienty, kteří nejprve projevovali nutnou potřebu transplantace a poté by se z neznámého důvodu „zázračně uzdravili“, čímž je myšleno, že by podnikli zahraniční cestu, při níž by absolvovali transplantaci orgánu. Porozuměl jsem tomu tak, že lékař by měl takový případ hlásit.

Zákon jako veřejné vyjádření nesouhlasu

Navržení a přijetí zákona reagujícího přímo na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně je rovněž zákonodárci nebo aktivisty za lidská práva vnímáno jako veřejné vyjádření nesouhlasu s takovou praxí.

Například v Kanadě návrh podobného zákona označuje získání orgánů v zahraničí bez souhlasu dárce jako nezákonný a trestný čin. Rovněž umožňuje Kanadě zamítnout vstup do země komukoliv, kdo by se na takovém nuceném odběru orgánů podílel (kdekoliv na světě). Při zjištění a prokázání takové činnosti někomu, kdo již na území Kanady pobývá, může dojít k jeho odsouzení nebo vyhoštění.

„[Návrh zákona] se snaží reagovat na situaci v Číně, kde odebírají životně důležité orgány živým a často (v té chvíli) vědomým politickým vězňům v rámci státní politiky,“ řekl kanadský konzervativní poslanec Garnett Genuis 25. února 2019 před hlasováním výboru Poslanecké sněmovny, který zákon schválil.

„Je veřejným tajemstvím, že v Číně kvete obchod s orgány politických vězňů, na němž vydělávají exponenti komunistického režimu,“ uvedl v tiskovém prohlášení ze 14. ledna 2019 senátor Marek Hilšer, který je spoluautorem návrhu novely transplantačního zákona. 

„Nemůžeme-li páchání těchto zločinů ovlivnit přímo, je naší morální povinností přijmout legislativu na potírání orgánové turistiky,“ míní Hilšer. 

Čtěte také:

ČR: Novela transplantačního zákona se dotkne i Číny, kde jsou podle zákonodárců zneužíváni vězni svědomí

Senátor Václav Hampl: Dnes už nemáme pochyby – příznivci hnutí Falun Gong jsou v Číně zneužíváni k transplantacím

Senátor Pavel Fischer: „Čínský totalitní režim drží v koncentračních táborech skutečně statisíce politických vězňů“

Senátor Marek Hilšer k situaci v Číně: „Jsme sice malý stát, ale to neznamená, že bychom měli k těmto věcem mlčet.“