Zdenka Danková

1. 10. 2019

Podobně, jako Češi vzpomínají s úctou na knížete Václava, který byl prohlášen svatým a jehož svátek připadá na 28. září, jiné národy mají také své oblíbené světce a zastánce. Rádi jim stavějí kaple a svatostánky.

Den po sv. Václavu, 29. září, přichází svátek sv. Michala, který je oblíbencem ve Francii, kde mu bylo mu bylo věnováno nemálo míst nesoucích jeho jméno (např. bulvár Saint Michael) nebo kaplí, např. na Île-de-Bréhat nebo na Hoře svatého Michaela v Monts d’Arrée.

Je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů na vrcholcích kopců v Evropě. (např.https://www2.epochtimes.cz/2018091424384/Armorica-Mont-Saint-Michel-pyramida-mori-s-nejrychlejsim-prilivem.html.)

Jeho jméno v překladu „Kdo je jako Bůh?“ zní jako bojový pokřik proti těm, kdo by se chtěli rovnat Bohu. Svatým Janem je představen v Apokalypse jako vítězný bojovník s drakem, který znázorňuje satana svrženého na zem. O jejich boji vypráví píseň „Byl boj na nebi … s drakem zlým, lstivým.“ Zpívá se v ní, že „drak na zem je svržen, ale ten boj trvá dál, neboť ještě v srdcích mužů, v srdcích žen, ten drak musí být přemožen“.

O Michaelovi se mluví také jako o patronovi vojáků, parašutistů, cizinecké legie, policistů. V umění bývá nejčastěji zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zelené či bílé zářivé zbroji. V rukou třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a božské spravedlnosti někdy drží v ruce váhy.

Novém zákoně se o Michaelovi píše přímo jako o „archandělovi“… Známý je však zejména ze Zjevení Janova (Apokalypsy), která navazuje na starozákonní Danielovo líčení posledních dní. (Zj 12, 7 KralČEP)

Archanděl Michael satan obraz
Archanděl Michael svrhává vzpurné anděly vedené Satanem do propasti. Olej na plátně, výška 419 cm, šířka 283 cm, vytvořen přibližně 1666. Autorem je Luca Jordano – italský malíř, kreslíř, leptař a rytec. Od roku 1698 je obraz vystaven v Minoritenkirche ve Vídni jako dar barona Bartolottiho von Partenfelda, v Císařské galerii obrazů z 80. let. (Public Domain)

Na rozdíl od sv. Václava však Michael zřejmě nikdy nechodil po zemi s tělem z masa a kostí, protože on je archandělem na výsostech. Podle bible je archandělem, jenž jepředstavitelem boje proti silám zla, který zde potrvá až do konce světa. Je úhlavním nepřítelem Satana a ochráncem věřících.

Poslechněme si, jak jeho jméno hudebně oslavují Bretonci:

Přeneseme se do obce Brasparts, kde v kantonu Pleyben, v departementu Finistère v Bretani, na vrcholu Hory svatého Michaela v Monts d’Arrée stojí kaple svatého Michaela. Začíná znít píseň, Tuchenn Michael, zpěvačka ji zpívá procítěně za doprovodu proslulého klavíristy Yanna Tiersena:

A můžeme ji slyšet také v podání, jak ji zpívá starý bard, Youenn Gwernig:

Časně zrána jsem vyšel sám

Ke kapli svatého Michaela 

A všude kolem byla mlha

Uzavírala okno světa

Bezvětří panovalo na vrcholu Hory,

Okolí nevydalo ani hlásku,

V mlze stál zlatý déšť (genêt fr. představuje keř se žlutými květy)

A na vřesu se perlily dešťové kapky. 

Dveře kapličky byly zamčené,

Ale svatý Michael si z toho nic nedělal.

On a já, uprostřed mlhy,

Začali jsme spolu zpívat.

Zpívali jsme, já i Michael,

Žalozpěv za armádu

Vojáků oslepených mlhou

V každém koutu pohoří Monts d’Arrée.

Když tu se na nebe vrátilo slunce,

Rozzářilo se, jako by to bylo poprvé,

A jakmile se mlha rozplynula,

Na Hoře zbyly jen ovce…

A jakmile se mlha rozplynula,

Na Hoře zbyly jen ovce…

Na Hoře zbyly jen ovce…

Archanděl Michael poráží Satana
Archanděl Michael poráží Satana. Autorem je Guido Rhenus – italský malíř, návrhář a leptař. Obraz pochází přibližně z 16. století, výška 293 cm, šířka 202 cm, kolekce Santa Maria della Concezione, Řím. (Volné dílo)

Související články

Přečtěte si také

Polsko zvažuje zkrácení pracovního týdne, ministryně zvažuje i volné pátky
Polsko zvažuje zkrácení pracovního týdne, ministryně zvažuje i volné pátky

První možností je zkrátit pracovní týden na 35 hodin, druhou zavést volné pátky.

Přírodní krása: Vytvoření úchvatné zahrady s divokými květinami
Přírodní krása: Vytvoření úchvatné zahrady s divokými květinami

Divoké květiny jsou úžasným doplňkem každé zahrady, protože propojí i tu nejformálnější zahradu s přírodním prostředím.

Ateistický onkolog se při léčbě pacientů s rakovinou vrací k víře: Věda dokazuje existenci vyšší moci
Ateistický onkolog se při léčbě pacientů s rakovinou vrací k víře: Věda dokazuje existenci vyšší moci

Brzy zjistil, že věda, v niž pevně věřil, je chybná a chybí jí klíčové důkazy pro její teorie, přestože tyto teorie byly vydávány za fakta.

Účast ve volbách do EP letos v EU zřejmě neklesne, říká politolog
Účast ve volbách do EP letos v EU zřejmě neklesne, říká politolog

Účast ve volbách do Evropského parlamentu je obvykle v České republice i dalších unijních státech nižší než v případě hlasování do národních parlamentů.

Tajemství a kouzlo cremonských houslí
Tajemství a kouzlo cremonských houslí

Housle, nejcennější a nejprestižnější z rukodělných nástrojů, dominovaly hudbě po staletí. Mají dlouhou historii a jejich počátky zůstávají zahaleny tajemstvím.