Michal Cabejšek

14. 11. 2019

Studenty a žáky v Ústeckém kraji tento týden navštívili zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany s projektem Příprava občanů k obraně státu. Společně s nimi dorazili na školu liberečtí chemici, kteří přivezli užitečné rady či zkušenosti ze zahraničních misí.

Žáci si také mohli vyzkoušet bojový systém Musado, určený pro výcvik armády. (Daniela Hölzelová / army.cz)

Žáci si také mohli vyzkoušet, jak správně poskytovat první pomoc nebo bojový systém Musado, určený pro výcvik armády. V rámci chemické přípravy byly studentům poskytnuty praktické rady, které jim mohou pomoci v běžném životě.

V každém městě je například zimní stadion či plavecký bazén, což znamená riziko úniku amoniaku nebo chloru, a proto jsou tyto rady podle organizátorů akce důležité. Problém spojený s nebezpečnými látkami může podle nich nastat i v domácnostech.

„Nejdřív musí člověk chránit sebe, oči, dýchací cesty a samozřejmě zabezpečit utěsnění kolem oken a dveří,“ vysvětlil žákům nadrotmistr Fabián Měťo studentům Střední školy obchodu a služeb v Teplicích a žákům ZŠ Lipenec.

„Člověk může využít k individuální ochraně věci, které máte běžně doma: lyžařské či potápěčské brýle, šátky nebo roušky přes pusu a nos nebo pomůže i pláštěnka,“ radil studentům četař Martin Přibyl.

armada cr
Společná fotka nemohla chybět. (Daniela Hölzelová / army.cz)

Příprava občanů k obraně státu

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je podle stránek Ministerstva obrany nedílnou součástí plánování obrany státu.

Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky, uvádí ministerstvo. „Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.“

Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.