Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Pro příští rok je na dotace v projektu vyčleněno 100 milionů. Obce mohou žádosti o poskytnutí dotace podávat až do poloviny února příštího roku.

Chátrající, vylidněné a zdevastované domy jsou v některých částech republiky velkým problémem. Cílem našeho programu je pomoci připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít k rozvoji obce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Po demolici objektu musí následovat celková revitalizace prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale musí sloužit jinému účelu, než sociálnímu bydlení.