Praha – V Lichtenštejnském paláci se ve středu uskutečnila Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2019, kde zazněla doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), aby se souběžně upravily pravidla cenové a daňové politiky a podmínky pro reklamu a omezila dostupnost.

Na konferenci vystoupili zahraniční experti z WHO, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Centra pro tabák v Heidelbergu i domácí odborníci. Shodli se na nutnosti společného postupu, komunikace s veřejností a monitorování aktuálního vývoje v dané oblasti.

„Chceme apelovat především na zodpovědnost lidí při užívání legálních návykových látek. Cílem rozhodně není moralizování, ale upozornění na rizika, které užívání těchto látek s sebou může nést, zejména s ohledem na ochranu dětí a mladistvých. Chceme věcně informovat jak o dlouhodobém vývoji, tak o aktuální situaci v oblasti alkoholu a tabákových výrobků,“ uvedla Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku.

Zároveň dodala, že je důležité i posílení preventivních opatření a zajištění dostupnosti adiktologických služeb pro osoby se závislostním chováním.

Ministerstvo zdravotnictví a adiktologické ambulance

Ministerstvo zdravotnictví připravilo nový koncept adiktologických ambulancí, který již schválila na svém jednání minulý týden Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jedná se o specializovaná zdravotnická zařízení, která budou poskytovat komplexní péči o pacienta.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rámci dnešního zahájení konference vyjádřil podporu všem existujícím ambulantním službám a zdůraznil potřebu provázanosti s páteřními provozy.

Konference Drogy
Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2019, 27. listopadu 2019. (vlada.cz)

Omezení reklam

Ministerstvo ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR aktuálně usiluje o to, aby došlo k úpravě pravidel pro regulaci reklam na alkoholické nápoje, zejména s ohledem na dopad na děti a mladistvé.

„Je důležité, aby reklama nevzbuzovala dojem, že alkohol má povzbuzující nebo uklidňující účinek a je prostředkem řešení osobních problémů. Reklama v současnosti vytváří dojem, že užívání alkoholických nápojů je běžnou součástí života a má pozitivní účinek. Tento typ reklamy má zásadní vliv na mladistvé, i kvůli tomu chceme reklamní sdělení regulovat,“ zmínil ministr zdravotnictví.

Zároveň je podle něj důležitá i potřeba zdanění návykových látek: „Jako ministr zdravotnictví nemohu před škodami, které alkohol a tabák v oblasti veřejného zdraví působí, přivírat oči. Velmi podporujeme návrh zákona Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Návrh zahrnuje také zvýšení sazby spotřební daně u lihovin o 13 procent a u tabákových výrobků o 10 procent. V současnosti je návrh projednáván v Parlamentu a věřím, že se jej podaří brzy schválit,“ kvitoval ministr.

V roce 2018 zemřelo na alkoholické onemocnění jater 1 097 mužů a 422 žen. Pravidelně, od roku 1994, stoupá počet úmrtí na tuto diagnózu i přes nesporný pokrok v léčbě. V roce 1994 zemřelo na toto onemocnění 489 mužů a 106 žen, v roce 2003 už to bylo 758 mužů a 235 žen. Náklady zdravotních pojišťoven na léčbu alkoholového onemocnění jater se odhadují minimálně na jednu miliardu korun ročně.

František Trantina z kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze k tomu dodává: „Více než tabulky průměrné roční spotřeby alkoholu na obyvatele Česka, které mohou být ovlivněné nákupem levného alkoholu v ČR řidiči projíždějících kamionů, přeshraničními prodeji a turisty ze zahraničí bije do očí stále narůstající počet osob umírajících každoročně na diagnózu alkoholické onemocnění jater.“