Praha – V Lichtenštejnském paláci se ve středu uskutečnila Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2019, kde zazněla doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), aby se souběžně upravily pravidla cenové a daňové politiky a podmínky pro reklamu a omezila dostupnost.

Na konferenci vystoupili zahraniční experti z WHO, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Centra pro tabák v Heidelbergu i domácí odborníci. Shodli se na nutnosti společného postupu, komunikace s veřejností a monitorování aktuálního vývoje v dané oblasti.

„Chceme apelovat především na zodpovědnost lidí při užívání legálních návykových látek. Cílem rozhodně není moralizování, ale upozornění na rizika, které užívání těchto látek s sebou může nést, zejména s ohledem na ochranu dětí a mladistvých. Chceme věcně informovat jak o dlouhodobém vývoji, tak o aktuální situaci v oblasti alkoholu a tabákových výrobků,“ uvedla Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku.


Zároveň dodala, že je důležité i posílení preventivních opatření a zajištění dostupnosti adiktologických služeb pro osoby se závislostním chováním.

Ministerstvo zdravotnictví a adiktologické ambulance

Ministerstvo zdravotnictví připravilo nový koncept adiktologických ambulancí, který již schválila na svém jednání minulý týden Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jedná se o specializovaná zdravotnická zařízení, která budou poskytovat komplexní péči o pacienta.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rámci dnešního zahájení konference vyjádřil podporu všem existujícím ambulantním službám a zdůraznil potřebu provázanosti s páteřními provozy.

Konference Drogy
Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2019, 27. listopadu 2019. (vlada.cz)

Omezení reklam

Ministerstvo ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR aktuálně usiluje o to, aby došlo k úpravě pravidel pro regulaci reklam na alkoholické nápoje, zejména s ohledem na dopad na děti a mladistvé.

„Je důležité, aby reklama nevzbuzovala dojem, že alkohol má povzbuzující nebo uklidňující účinek a je prostředkem řešení osobních problémů. Reklama v současnosti vytváří dojem, že užívání alkoholických nápojů je běžnou součástí života a má pozitivní účinek. Tento typ reklamy má zásadní vliv na mladistvé, i kvůli tomu chceme reklamní sdělení regulovat,“ zmínil ministr zdravotnictví.


Knižní tip Epoch Times
Devět komentářů ke komunistické straně mapuje děsivou historii Komunistické strany Číny. Iniciovala hnutí, díky kterému vystoupilo ze „strany“ a jejích přidružených organizací již přes 300 milionů Číňanů. Zakoupíte na našem E-shopu.


Zároveň je podle něj důležitá i potřeba zdanění návykových látek: „Jako ministr zdravotnictví nemohu před škodami, které alkohol a tabák v oblasti veřejného zdraví působí, přivírat oči. Velmi podporujeme návrh zákona Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Návrh zahrnuje také zvýšení sazby spotřební daně u lihovin o 13 procent a u tabákových výrobků o 10 procent. V současnosti je návrh projednáván v Parlamentu a věřím, že se jej podaří brzy schválit,“ kvitoval ministr.

V roce 2018 zemřelo na alkoholické onemocnění jater 1 097 mužů a 422 žen. Pravidelně, od roku 1994, stoupá počet úmrtí na tuto diagnózu i přes nesporný pokrok v léčbě. V roce 1994 zemřelo na toto onemocnění 489 mužů a 106 žen, v roce 2003 už to bylo 758 mužů a 235 žen. Náklady zdravotních pojišťoven na léčbu alkoholového onemocnění jater se odhadují minimálně na jednu miliardu korun ročně.

František Trantina z kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze k tomu dodává: „Více než tabulky průměrné roční spotřeby alkoholu na obyvatele Česka, které mohou být ovlivněné nákupem levného alkoholu v ČR řidiči projíždějících kamionů, přeshraničními prodeji a turisty ze zahraničí bije do očí stále narůstající počet osob umírajících každoročně na diagnózu alkoholické onemocnění jater.“