Milan Kajínek

5. 12. 2019

Takzvaná Satanova komunita na sebe upozornila, když 8. srpna 2019 veřejně podpořila LGBT hnutí. Kontaktoval jsem tehdy představitele pražské části komunity kvůli případné reportáži o skupině a jejím působení.

První schůzka proběhla 11. srpna 2019 s panem Svatoplukem Hýskem, rozebírali jsme celou řadu otázek a činnost komunity.

Hnutí Satanova komunita založené v roce 2018 si totiž bere za cíl ovlivňovat politiku a společnost. A jaký mají program? Podporují eutanazii pro všechny, placenou ze zdravotního pojištění, legalizaci marihuany (potažmo všech drog), legalizaci prostituce a chtějí prosadit zákaz zřizování náboženských škol. Chtějí také, aby stát uctíval i satanistické svátky, neuznávají existenci Boha a chystají se údajně v ČR založit vlastní církev.

Kromě těchto prohlášení se členové příležitostně účastní na akcích podporujících lidská práva, práva zvířat nebo zlepšení životního prostředí.

Od prvního setkání uplynul jeden měsíc a pan Hýsek mě sám znovu kontaktoval. „Rád bych vám nabídl možnost dozvědět se pravou pravdu o satanově komunitě a o jejím předsedovi Jakubovi Jáhlovi,“ napsal mi přes Facebook messenger.

Sešli jsme se tedy znovu v jednom pražském parku, aby mi prozradil, že při posledním setkání skrytě nahrával náš rozhovor. Chtěl to po něm prý Jakub Jáhl, současný předseda a také zakladatel Satanovy komunity. „Musel jsem se na rozhovor s vámi připravit, něco si o vás zjistit, abych přizpůsobil to, co budu říkat,“ prozrazuje Hýsek. „Neříkal jsem také úplně to, co si myslím nebo jak přesně komunita funguje.“

Po našem prvním setkání se dostal Hýsek, ale i další členové komunity do konfliktu s předsedou komunity Jáhlem. Důvodem byly podle Hýska praktiky předsedy Jáhla v řízení skupiny, směřování komunity a změny v postojích Jáhla. „V podstatě se z něj stalo to, proti čemu bojuje,“ říká Hýsek.

„Já, společně s dalšími členy komunity, jsme vystoupili na předsedu Jáhla, protože se nám nelíbil způsob, jakým to táhne,“ vysvětluje Hýsek. „On to vede do takový určitý autonomie, kdy nám byly odepírány určité svobody. Nesměli jsme komunikovat mezi sebou skrz chaty. Já jsem se třeba s nějakými členy nesměl stýkat moc často, aby tam nedocházelo k nějakým přílišným přátelstvím. Jáhl byl hrozně paranoidní, že se stanou nějaký pokusy o rozvrat, nějaké zrady, že nám zakazoval se spolu bavit.“

„Na začátku jsem se to snažil chápat. Říkal jsem si, že v tom chce mít pořádek, abychom měli stejný vztahy, abychom se s někým nekamarádili víc nebo míň. Abychom se nerozhádali nebo neměli nějaké přílišné sympatie, jenomže potom už to bylo hodně brutální. Začalo to být z jeho strany hodně nesnesitelné, už to byla skoro taková paranoia,“ sděluje Hýsek o svých zkušenostech z komunity.

Když čelil dotazům několika pražských členů komunity (předsedy a místopředsedkyně pražské buňky) nabyl Jáhl údajně dojmu, že se snaží rozvrátit principy komunity, a tak je „vyhodil“.

„Byly jsme obviněni z toho, že rozvracíme komunitu, krademe členská data, že navádíme ostatní členy, lžeme podvádíme… že vytváříme neautorizované chaty s ostatními členy, že lžeme o existenci těch chatů a že podvádíme všechna předsednictva v celé republice,“ sdělil Epoch Times pan Hýsek.

A co vlastně členové Jáhlovi řekli? „Upozornil jsem na přílišnou personifikaci Satana na stránkách komunity, o čemž jsme se bavili minule. Sám jsem se ptal, proč používáme symboly Bafometa (bytost s kozlí hlavou vytvořená francouzským okultistou Eliphasem Lévim), Leviatana (pekelného hada), proč používáme ta jména (Satana atd.), když tvrdíme, že to neexistuje,“ popisuje rozkol Hýsek. Paradoxně tato komunita totiž tvrdí, že Satan ani Bůh neexistují, a že používají postavu Satana pouze jako provokaci.

Podle jeho výpovědi zakladatel komunity znejistěl ve chvíli, když ho konfrontovali se svými názory a situaci vyřešil falešným obviněním, na základě, kterého je zbavil funkcí v komunitě, kterou sám založil v dubnu 2019, a která podle zkušeností Hýska (v září 2019) nečítá více než dvacet aktivních členů.

„Kdykoliv jsme se ho ptali, co jsme udělali tak hrozného, že to vzbudilo takové podezření, tak na to nebyl schopen odpovědět,“ říká Hýsek.

Co je Satanova komunita a proč existuje

Zde je třeba vysvětlit, že inkriminovaná Satanova komunita a její „filosofie“ vycházejí z mnoha konceptů, které jsou místy protichůdné i logicky zmatené. Podstatné je říci, že smysl založení a fungování komunity je úzce spjat s osobou a osobností Jakuba Jáhla a jeho minulostí. Abychom je pochopili, musíme se vydat tímto směrem.

Jáhl si také někdy říká Jakub Sobek. Ještě v červenci 2012 vypovídal u soudu jako bývalý student teologie a silně věřící křesťan.

O několik let později vstoupil do Mormonské církve a v roce 2015 z ní zase vystoupil, v lednu 2017 přišel s myšlenkou, že založí novou odnož křesťanství, takzvanou Kristovu komunitu, kam lákal nové členy. Svoji vizi Stvoření a konce světa později prezentoval také na kanálu YouTube.

Jeho návrh podle všeho neměl úspěch, a tak vytvořil provokaci po vzoru nedávno oficiálně uznané americké církve The Satan Temple. Jenomže jeho projekt, nejprve prezentovaný jako provokace, která má údajně za účel „bojovat proti nešvarům v náboženstvích“, působí také mnoha jinými směry.

Kdo je Jakub Jáhl?

 Jakub Jahl u soudu přiznal, že má na svém kontě kolem 20 přestupků, 25. července 2012. (Richard Beneš / se svolením zaktv.cz)
Jakub Jáhl u soudu přiznal, že má na svém kontě kolem 20 přestupků, 25. července 2012. (Richard Beneš / se svolením zaktv.cz)

Při bližším pátrání po stopách Jakuba Jáhla se ukázalo, že se s jeho činností setkalo již více lidí, kteří na něj pohlížejí kriticky.

Závěry a myšlenky Jáhla někdy působí nelogicky nebo i protichůdně, podle některých svědků jeho hlavním motivem není logika věci, ale sledování vlastních cílů, čemuž „logiku“ libovolně přizpůsobuje, aby potvrzoval vlastní narativ.

A jaký je to narativ?

„Jakub Jáhl alias Jakub Sobek je plzeňská aktivistická figurka, zkrachovalý vysokoškolský student, který již mnoha lidem v minulosti způsobil problémy,“ obviňuje Jáhla komentář pod nabídkou vstupu do „jeho“ Kristovi komunity. „To pomocí různých křivých pomluv, překrucováním faktů, pošpiňováním dobrých jmen druhých lidí, při kterých velmi často upřednostňuje své vlastní cíle a záměry zdiskreditovat nějakou osobu nebo společenství,“ uvádí anonymní příspěvek, jehož zdroj jsme později dohledali. Autorem je stránka plzeňské jazykové školy Perfect World, s níž se Jáhl v minulosti dostal do konfliktu.

Dnes již bývalý člen Jáhlovy komunity Svatopluk Hýsek k tomu říká: „Ano četl jsem to. Ze začátku jsme s tímto nesouhlasili a popírali to, abychom Jakuba bránili, ale nyní musím s většinou věcí týkající se jeho psychického stavu souhlasit,“ napsal Hýsek v komunikaci s Epoch Times.

Jazyková škola dále ve svém prohlášení uvádí. „Jakub Jáhl alias Sobek natočil proti Perfect World už celkem 24 videí, ve kterých neoprávněně používá naše osobní fotky nebo videa společnosti, uvádí nepravdivé informace, polopravdy nebo dokonce manipuluje účinkující ke kompletní lži.“

„Manipulace Jakuba Jáhla nezná meze – v minulosti zkomplikoval život Mormonské církvi, do které vstoupil, aby následně vystoupil a celé její fungování pošpinil, a také zničil kariéru bývalému náměstkovi (plzeňského) primátora Petru Rundovi. Stačí shlédnout jeho YouTube kanál nebo prolétnout články na internetu,“ píší zástupci Perfect World.

Tendence zkreslování skutečnosti

Jakub Jáhl… 2019

„Jakub Jáhl, který často vystupuje pod pseudonymem Jakub Sobek, je osobou, která vystupuje ve zprávě Ministerstva vnitra o extremismu v ČR. Podle soudní znalkyně klinické psychologie má Jáhl tendence ke zkreslování skutečností a při soudních řízení je jako svědek nespolehlivý,“ uvádějí zmiňované stránky jazykové školy Perfect World, které jsme kontaktovali, abychom zjistili, z jakých zdrojů čerpaly.

Byl jsem odkázán na články na serveru Novinky.cz a vyjádření soudkyně Kučerové na serveru I-dnes.cz viz níže. (Perfect World se odvolával na to, že Jáhl byl odsouzený za poškození pomníku Díky, Ameriko!, což má být onen projev a záznam o extremizmu. Jáhl namítá, že není zapsán v žádném dokumentu, který by byl nazván zpráva Ministerstva vnitra o extremismu v ČR, což mu na dotaz potvrdilo i ministerstvo (jpg))

. „Raisovi a především Jáhlovi uškodil posudek soudní znalkyně z oboru klinické psychologie. Podle ní má tendence ke zkreslování skutečností a jako svědek je nespolehlivý,“ uvádí článek na serveru Novinky.cz o kauze náměstka Runda z roku 2014.

„Jáhl je paranoik,“ říká bývalý člen komunity Svatopluk Hýsek. „Když jsme navrhli nějaké změny, aby lidé na komunitu líp reagovali. Co by třeba komunita mohla udělat. On to bere tak, že komunitu zrazujeme, že jí chceme rozvrátit.“

„Má v komunitě oddané následovníky, třeba lidi, kteří byli dříve v náboženstvích, nebo lidi, které společnost odmítla a našli v komunitě nějakou jistotu. Jakub jim poskytl pocit, jako že my vás ochráníme,“ vysvětluje Hýsek. „Nezáleží na tom, jací jste, pojďte k nám. Takhle on s lidmi manipuluje. Skrze komunitu jim nabízí otevřenou náruč a pocit jistoty, že někomu na nich záleží, jenomže jak je má, tak si ty lidi řídí podle sebe. Vede si je kam chce.“

„Jáhla a Raise nelze považovat za dva nezávislé objektivní svědky. Jáhl byl odsouzený za poškození pomníku Díky, Ameriko! a v minulosti se dopustil několika přestupků. Jeho matka navíc vypověděla, že její syn může upřednostňovat své cíle,“ uvedla soudkyně Bohdana Kučerová v roce 2013 v rámci kauzy okolo náměstka Runda, podle I-dnes.cz.

Agenda Satanovy komunity naplňuje agendu biblického Satana

Hlavním motem pro vytvoření Satanovy komunity byl podle Jáhla „boj proti nešvarům v náboženstvích“. Odsuzoval kněží obviněné ze zneužívání dětí nebo náboženskou obřízku či nošení burky.

rozhovoru pro stránku Refresher z 16. června 2019 uvedl, že se komunita vymezuje nejenom proti tradičním náboženstvím, ale i proti samotnému satanismu. Výsledkem má být filosofie, která neuznává existenci Boha ani Satana a název i symboly používá jako provokaci proti náboženstvím, které v bytosti Satana vidí zosobnění zla.

Jednalo by se pravděpodobně o druh provokace, pokud by používal jméno i formu, a zároveň tvrdil, že obsah je úplně jiný. Ale je obsah jeho „agendy“ opravdu jiný než satanismus?

Jáhl se jako student teologie mohl seznámit s desítkami náboženství, ale zřejmě v žádném z nich neshledal hlubší základ a nabyl dojmu, že se jedná pouze o povrchní výplody lidské fantasie, bez reálného duchovního základu.

Svojí filosofii nazývá pantheismus a ateismus, pro které si vybral jako ústřední motiv Satana, jemuž nechal démonické vzezření, ale prohlásil jej za smyšlenou postavu, která je podle něj metaforou pro „svobodného člověka“. Dále používá symboly Bafometa a pekelného hada Leviatana, zřejmě k prohloubení provokace tradičních náboženství. Zároveň však na svých stránkách propaguje „satanskou bibli“, „ďáblovo učení“ a následuje agendu americké Church of Satan nebo prodává šperky se satanistickými symboly.

„Jáhl asi chtěl, aby ta jeho personifikace (Satana), kterou si vymyslel, byla co nejvíce podobná postavě, kterou popisuje Bible, aby mu sloužila v boji proti náboženstvím,“ vysvětluje Hýsek, který se Jáhla ptal, proč ztratil víru v Boha, když sám byl uvnitř křesťanství. „On celou dobu věřil v Boha nebo v Ježíše, ale potom to úplně odvrhnul a začal tvrdit, že to neexistuje, a že proti tomu musíme bojovat. Do toho tvrdí, že to může existovat, a že proti tomu nebudeme bojovat, ale že budeme bojovat jenom proti těm špatným skutkům, které se páchají ve jménu náboženství. S čímž sympatizuju, ale on do toho zase začal tvrdit, že nevěří v Boha a mystiku. A stále dokolečka, neustále mění názory. Je názorově nestálý, paranoidní a je to strašný manipulátor.“

Studium teologie pravděpodobně vzalo Jáhlovy v určitém smyslu půdu pod nohama.

Zajímavé však je, že se Jáhlova komunita stále více přibližuje k naplňování poslání biblického Satana, který byl podle mytologie nejprve pouhým žalobcem, ale později aktivním svůdcem člověka. Jeho hlavní činností má být podle křesťanství „odvádět lidi od víry v Boha“ a „svádět člověka ke konání bez zábran“ často se tak děje pod praporem „svobody“, „osvobození“ nebo „absolutní svobody“ a prostřednictvím takzvané rebelie proti „řádu ustavenému Bohem“.

Budeme-li hledat paralely, potom Jáhlova komunita prohlašuje, že „Bůh neexistuje“ nebo že „člověk si Boha vymyslel“. Sám Jáhl prohlašuje, že „Satan je jen metafora vzdoru a oprávněné rebelie, kterou používáme proti představě, kterou mají věřící o nějakém Bohu,“ a že „v průběhu hledání jsem zjistil, že smysl není v nějakém externím Bohu, ale je v člověku samotném, který si Bohy vymýšlí“.

Když spojíme Jáhlův vzkaz, který vysílá do okolí bylo by možné jej shrnout do slov „Bůh neexistuje“, „vše je výplod fantazie“ a proto si „můžeme dělat, co chceme“, protože morální hodnoty jsou pouze výplodem naší fantasie.

Přidáme-li požadavky komunity na zákaz náboženských škol, legalizaci prostituce, drog a eutanázie nebo podporu lesbismu a homosexuality, naplňuje činnost Jakuba Jáhla téměř úplně agendu biblického Satana. Odvádějícího od víry v Boha a povzbuzujícího ke konání (v určitých oblastech) bez morálních omezení pod ideálem „svobody“.

Manipulace

V roce 2011 byl Jáhl antisemitou, který pálil před plzeňskou synagogou papír připomínající vlajku státu Izrael.
V roce 2011 byl Jáhl antisemitou, který pálil před plzeňskou synagogou papír připomínající vlajku státu Izrael.

„Když jsme spolu dělali první rozhovor, tak jsem byl díky vlivu Jakuba Jáhla skálopevně přesvědčený, že veškeré náboženství je vytvořené pouze pro to, aby manipulovalo s lidma, kradlo od nich peníze a ovládalo je,“ prozrazuje Svatopluk Hýsek.

A jak se na věc dívá dnes? „Teď si to nemyslím. Teď si myslím, že většina náboženství si jede svojí cestu, duševní cestu duševního rozvoje, že každý jednotlivec, který svým způsobem v něco věří, tak rozvíjí sám sebe. Jsou také negativní jevy v některých náboženstvích, ale spousta lidí pracuje na osobním rozvoji.“

„Jáhl se postupně mění v to, proti čemu bojuje. Stává se radikálním, autonomním diktátorem. Donutil mě dělat nějaké věci. Dneska už bych na spoustu vašich otázek odpověděl jinak, než minule,“ říká Hýsek. „Už to vidím svobodněji.“

„Minule jsem na popud Jáhla tajně nahrával náš rozhovor bez vašeho svolení a on ho potom chtěl použít, kvůli čemuž jsme se pohádali, protože mi to nepřišlo správný, nahrávat to bez vašeho vědomí a potom to používat,“ dodává Hýsek.

Nepromyšlená prohlášení a postoje

Komunita přijala několik politických stanovisek, které obhajuje idealistickými tvrzeními o tom, že jejich zavedení prospěje společnosti.

Například „eutanazie pro všechny“, placená ze zdravotního pojištění, má „pomoci starým lidem, aby se netrápili“. Legalizaci marihuany (potažmo všech drog) a legalizaci prostituce obhajují prohlášením, že „každý si může dělat co chce“. Zákaz zřizování náboženských škol má podle nich ukončit „vnucování víry dětem proti jejich vůli“ a tak dále.

„Náboženství by se neměla používat k využívání nebo zneužívání lidí ke konání a omlouvání špatných věcí ve jménu náboženství, to jsou věci, za kterýma si stojím i nadále,“ říká Svatopluk Hýsek. „Neměli by násilím nutit lidi. Nevnucovat nic nikomu jinému. Na tom si komunita stavěla na začátku. Ale postupně se odchýlila.“

Hýsek posuzuje také například zasazování se komunity o legalizaci všech drog, prostituce a dalších. „Zakládá se to víceméně na zajímavém návrhu, ale prosazení těch návrhů bylo naprosto netaktní. Například argumentovalo se, že legalizace prostituce ukončí obchod s lidmi. Jsou tam věci, které jsme nikdo z nás nezvažovali. Jakub řekne jsme pro legalizaci tohohle z toho a z toho důvodu, a už nás nenapadne, jenomže co když… a proti tomu může být tohle…“

„To samé s eutanázií. Vidina eutanázie byla tak krásná, že lidi to zbaví utrpení, jenomže už je tam zase protiváha, zda budou ty lidi v té době natolik svéprávní, aby rozhodli o svojí smrti, kdo by to za ně měl určit, podle čeho by se to určovalo. V momentě, když lidi trpí, tak chtějí, aby to utrpení skončilo, a nepřemýšlejí co bude dál, třeba měli šanci se uzdravit, jenomže teď už budou mrtví,“ zamýšlí se Hýsek nad nepromyšleností některých návrhů.

V tomto ohledu nejde o manipulaci, ale spíše idealismus a silný důraz na povrchní charakteristiky a malý důraz na logiku nebo rozumové zkoumání problémů do hloubky.

„Jsem rád, že jsem se za to postavil“

„V momentě, když jsem odešel (ze Satanovy komunity) se mi strašně ulevilo,“ říká Hýsek. „Já jsem tam cítil tlak. Nevím z jakého důvodu do mě Jáhl tak hrozně šel, ale byl jsem tam v hrozným útlaku, vážně hroznej teror. Bál jsem se cokoliv udělat, cokoliv navrhnout, protože jsem věděl, že se to obrátí proti mně.“

„Na druhou stranu jsem tam poznal hodně lidí, hodně fajn lidí, úžasný kamarády, který jsem všechny musel zavrhnout, všechny jsem je musel opustit, a to mě na tom nejvíc mrzí,“ hodnotí situaci Hýsek. „Tyhle lidi. Kvůli Jáhlovy, on jim to vštěpil, mě teď vidí jako zrádce. Jako intrikána a zrůdu.“

Tři lidé z komunity byly vyloučeni spolu s Hýskem. „Všichni se vídáme, všichni čtyři se stýkáme a možná víc než za dob komunity, protože nám to nikdo nezakazuje a nevyčítá. Svým způsobem jsme za to rádi, protože teď vidíme tu komunitu jinýma očima a vážíme si toho, že jsme všichni čtyři nějakým způsobem došli nějakého prozření, že jsme se postavili za správnou věc, za svůj osobní názor, že jsme si za tím stály i za tu cenu, že jsme byli vyloučeni.“

„Nelitujeme toho, že jsme byli vyloučení a nelitujeme toho, že jsme se za to postavili. Jenom litujeme ztráty těch lidí,“ říká Hýsek. „Ty lidi za to nemůžou. Oni neuvěří, že Jáhl je paranoidní.“

Chceme upozornit na to, co je Jáhl zač

Čtveřice mladých lidí, kteří se ocitli mimo komunitu, chce teď varovat všechny, co ještě v komunitě zůstali. Podle Hýska nemají nic proti lidem v komunitě, ale proti zakladateli a partě jeho „fanatických následovatelů, kteří už mezi nimi jsou“.

„Určitě chceme upozornit na to, co je Jáhl zač. A chceme ty lidi trošku popošťouchnout, aby se sami rozhodli, jestli vážně chtějí patřit do nějaké komunity, která jim bude brzy zabraňovat v osobní svobodě a volnosti toho, co si můžou myslet nebo jestli chtějí jít sami za sebe a být sami sebou.“

Podle zkušeností Svatopluka Hýska se Jáhl nezajímá o osobní rozvoj nebo o rozvoj členů komunity, „jeho zajímá, aby mohl ovlivňovat společnost, aby mohl ovlivňovat českou legislativu. Za dobu, co jsem byl v komunitě, se osobní rozvoj neřešil, nebo alespoň ne aktivně. Občas se objevil tip na nějaký článek nebo knihu, to je ale všechno. Všechny další činnosti nebo konverzace se týkali manifestů nebo protestů proti něčemu nebo aktů, jak zaujmout společnost.“

„Jáhl si chce prosazovat svojí pravdu, která se ale nemusí shodovat s pravdou okolních lidí, a to už jsme zase u toho, že dělá něco, proti čemu bojuje,“ zmiňuje vzniklý paradox Hýsek. „Lidi kolem něj to třeba nevnímají tak jako on, ale on to vidí jako svojí jedinou pravdu, a tak jim to prostě bude vnucovat, že takhle to bude, takhle to je, protože to je prostě jediná pravda… dělá přesně to, proti čemu bojuje.“

Hýsek se dnes chce věnovat raději běžnému životu. „Už nehodlám být dále aktivistou a chci se soustředit na svůj život, práci, rodinu a přátele,“ říká Hýsek. „Kvůli komunitě jsem spoustu věcí ve svém životě zanedbával.“

„Chtěl bych také všem členům vzkázat, že pokud mají jakékoliv pochybnosti o komunitě nebo o jejím fungování či směřování, moc rád se s nimi sejdu,“ napsal Hýsek v naší elektronické komunikaci. „Garantuju jim naprostou anonymitu a nikdy nikde nezmíním, že jsme se sešli. Nejde mi o to, abych z řad komunity vyrval co nejvíc lidí násilím, ale o to, aby se lidi sami za sebe rozhodli, zda-li tam chtějí patřit či nikoliv.“

Kolik lidí je v komunitě aktivních?

Komunita ve skutečnosti není tak velká, jak se jeví. Sice se přes internet (údajně) registrovalo 500–600 členů, ale aktivních je velmi malé procento. „Takových 90–95 % je neaktivních,“ říká Hýsek dle informací, které mu byli dostupné (v září 2019).

Registrovat se může každý, ale pokud chce být členem místní komunity a účastnit se akcí, musí ještě projít dalším stupněm registrace.

Samotná Praha má podle Hýska asi 100 členů, ale na akce chodí do 10 lidí (v září 2019 už o čtyři méně). Nejvíce členů se podle Hýska sešlo na podporu LGBT komunity v Praze, kde jich bylo přibližně 15.

Bývalý člen komunity říká, že Jáhl nikdy nevybíral od členů peníze na činnost komunity, a že většinu akcí financoval sám. Komunita se podle Hýska nezakládá na členských příspěvcích.

Na stránkách Manipulátoři.cz uvádí Jan Cemper, že z informací na stránce Satanovy komunity se jedná se o partu několika lidí. Je tedy nepravděpodobné, že by se jim podařilo sehnat podpisy „300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v ČR hlásících se k této církvi a náboženské společnosti“ podle § 10, odstavce 2 písmena c zákona 3/2002. Registrace není nároková a ministerstvo kultury před registrací například zkoumá, zda registrovaná skupina „závažně nenarušuje veřejnou mravnost či veřejný pořádek,“ uvádí Cemper.

V září 2019 proběhla akce Black Pride v Bratislavě, která je momentálně považována za největší akci komunity, což byl pochod Bratislavou za metalovou kulturu, které se zúčastnilo přes 50 lidí, členů a příznivců. Také aktivita členů v ČR se poněkud zvýšila.

Ultralevicový aktivismus

Jak ze článku a zdrojů, které uvádí Cemper vyplývá, v roce 2011 byl Jáhl těžkým antisemitou, který pálil před plzeňskou synagogou papír připomínající vlajku státu Izrael. Ještě v roce 2017 Izrael nazval rasistickým státem a řekl, že svého činu nelituje.

Podle týdeníku Refex navíc 11. září 2011 zneuctil pomník americké armádě, která osvobodila Plzeň od německého nacismu. Pomník trochu připomíná dvě věže Světového obchodního centra, a tak to lidé okolo Jáhla podle Reflexu „vzali šmahem a rovnou zkarikovali i sám teroristický útok v New Yorku, kde zahynuly tři tisíce nevinných obětí“. Nalepili na věže pomníku modely letadel „jako“ do domů zabořené. K tomu mládenci rozdávali letáky s textem: „Kdo je skutečný terorista? Až 11. září sklidila Amerika svou bouři!“

Kriticky na jejich akci pohlížejí také některé komentáře pod článkem týdeníku Reflex na Faceboku.

Poté se v roce 2011 angažoval ve sdružení Kultura je obrana, v němž bojoval za možnosti občanů města Plzeň získávat informace a rozhodovat o bourání nebo rekonstrukci městských staveb. Tato akce se, podobně jako podpora akcí na ochranu zvířat nebo přírody, v případě Jáhlových aktivit řadí k těm „umírněnějším“.

V roce 2013 Jáhl neoprávněně zveřejnil na internetu část soudního spisu, za což dostal od Úřadu na ochranu osobních údajů čtyřtisícovou pokutu. Pak se zase nějakou dobu angažoval u Mormonů, které následně obvinil z manipulace a prohlásil, že zůstává stále Mormonem, ale neuznává jejich církev.

V září 2019 o činnosti Jáhla a spol. opět informoval týdeník Reflex.

Reakce Jakuba Jáhla na článek

Článek se připravoval delší dobu a k jeho publikování jsme se rozhodli 5. prosince 2019. Ještě před tím, než byl článek vydán, jsme zaslali znění článku publikovaného výše, Jakubu Jáhlovi, aby dostal možnost se k uvedenému textu vyjádřit a obhájit. Z adresy satanovakomunita@gmail.com již deset minut poté, co byl článek zaslán odpovídá – a vyhrožuje (v mezičasem stihl telefonovat panu Hýskovi a vyhrožovat žalobou, pokud si nevyžádá stažení článku).

„Svatopluk Hýsek s námi mezitím byl na akci Satanizace Prahy (1. listopadu), je dle našich záznamů i jeho názoru členem Satanovy komunity a dokonce se účastnil hlasování na členském setkání Helpoint 2. listopadu. Nebyl tudíž nikdy vyloučen ani mu nebylo ukončeno členství,“ píše Jáhl.

„Také mám nahraný rozhovor se Svatoplukem, kde popisuje své setkání s vámi a mluví tam o vás velice nelichotivě. Obrázek si tedy o tomto člověku můžete udělat sám. Ve videu o rozhovoru s vámi říká naprostý opak toho, co tvrdil vám v komunikaci.

Svatopluk Hýsek nikdy nebyl zvolenou nebo demokraticky odhlasovanou osobou. Dle pravidel, přijatých na Sabatu v dubnu 2019, je k předsednictví regionu nutné byt zvolen regionálním sabatem, což se v případě Svatopluka Hýska nikdy nestalo. 

Máme dostatečné množství podložených důkazů o tom, ze informace ve vašem článku se nezakládají na pravdě. Také bych vás rád upozornil, ze S. Hýsek nikdy nebyl řádně zvolenou autoritou Satanovy komunity a tudíž váš rozhovor s ním zcela postrádá reálný podklad. 

Pokud máte zájem udělat skutečný rozhovor o Satanově komunitě, který nebude sbírkou drbů a nepodložených nebo vyvrácených lží, tak se můžete ozvat. V opačném případě budete muset čelit konsekvencím toho, ze si z vás S. Hýsek „vystřelil” a poskytl vám nepravdivé informace.“ 

Reakce pana Hýska na Jáhlovo prohlášení

Těsně poté, co redakce zaslala text článku Jakubovi Jáhlovi, v reakci na článek telefonicky kontaktoval pana Hýska. „Jáhl mi vyhrožuje právními kroky v případě, že nebudu požadovat stažení článku,“ uvedl Hýsek komunikaci s Epoch Times.

„Četl jsem si e-mail od pana Jáhla a já tedy moc v šoku nejsem. Přesně toto jsem čekal,“ píše Hýsek. „Ano, účastnil jsem se 2 akcí v listopadu, jelikož jsem chtěl být svědkem toho, jak se komunita vyvíjí a byl jsem z akce popravdě příjemně překvapený.“

„A ano, stále jsem členem, ale to jsem zjistil až koncem října. Do té doby jsem myslel, ze členem nejsem,“ vrací se Hýsek zpět k našemu rozhovoru a konfliktu s Jakubem Jáhlem.

„A neuctivě jsem se o vás a rozhovoru s vámi opravdu vyjadřoval. Ale o tom, jak moc jsem byl ovlivněný myšlenkami komunity jsem se už vyjádřil v druhém rozhovoru s Vámi,“ dodává Hýsek.

Napětí se stupňuje

Jáhl po několika minutách opět kontaktuje redakci a tvrdí, že Svatopluk Hýsek vše sděloval v afektu a pod vlivem alkoholu. A opět vyhrožuje právními kroky. „Upozorňuji vás tedy oficiálně předem a pokud článek i přesto zveřejníte, počítejte s právními důsledky,“ píše Jáhl.

Také se ukázalo, že po našem prvním rozhovoru natočili se Svatoplukem Hýskem video-rozhovor, kde se Hýsek vyjadřuje k našemu interview a podle Jáhla autora článku Hýsek kritizuje. Nejprve mělo zřejmě video sloužit ke kompromitaci redakce, nyní ho Jáhl obratně využívá ke kompromitaci Hýska. „Neuctivě jsem se o vás a rozhovoru s vámi opravdu vyjadřoval (po našem prvním setkání). Ale o tom, jak moc jsem byl ovlivněný myšlenkami Komunity jsem se už vyjádřil v druhém rozhovoru s Vámi,“ komentoval video Hýsek v rozhovoru s Epoch Times.

Hýsek pod nátlakem Jáhla a právních hrozeb nejprve zakolísal a chtěl článek znovu vidět, aby případně upravil svoje citace. Článek jsme ale nakonec publikovali a pan Hýsek píše. „Děkuji za článek. Jsem spokojený. Abych byl upřímný, Komunita ví, kde bydlím a pracuji, a tak doufám, že neudělají něco, čeho by mohli litovat.“

Ozývají se další

5. prosince, po publikování článku Svatopluk Hýsek na svém Facebookovém účtu píše. „Pár hodin po publikování článku se mi začalo ozývat množství lidí, kteří byli z Komunity vyloučeni kvůli neshodám s celorepublikovým předsedou a začali mi vyprávět své příběhy. Příběhy plné lží, přetvářek, psychické šikany, drog a sexuálního obtěžování.“

„Prosím sdílejte tento článek!,“ pokračuje Hýsek. „Ať se to dostane co nejdál! Ať lidi ví, co je Komunita a hlavně její vůdce zač. Komunita cílí na mladé lidi, většinou pod osmnáct let. Ať rodiče vidí, ze Komunita jejich děti krmí lží, vede je k drogám, alkoholu, promiskuitě, dekadenci a odmítání základních autorit.“

Článek byl aktualizován 20. října 2020. Jméno jednoho ze zdrojů bylo na jeho žádost z článku vymazáno.


Pokud máte k článku připomínky, chcete doplnit informace nebo máte osobní zkušenosti s komunitou prosíme neváhejte kontaktovat autora článku – kontakt zde.


OPRAVA: Bývalý náměstek plzeňského primátora se jmenuje Petr Rund. Epoch Times lituje chyby.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Polsko zvažuje zkrácení pracovního týdne, ministryně zvažuje i volné pátky
Polsko zvažuje zkrácení pracovního týdne, ministryně zvažuje i volné pátky

První možností je zkrátit pracovní týden na 35 hodin, druhou zavést volné pátky.

Přírodní krása: Vytvoření úchvatné zahrady s divokými květinami
Přírodní krása: Vytvoření úchvatné zahrady s divokými květinami

Divoké květiny jsou úžasným doplňkem každé zahrady, protože propojí i tu nejformálnější zahradu s přírodním prostředím.

Ateistický onkolog se při léčbě pacientů s rakovinou vrací k víře: Věda dokazuje existenci vyšší moci
Ateistický onkolog se při léčbě pacientů s rakovinou vrací k víře: Věda dokazuje existenci vyšší moci

Brzy zjistil, že věda, v niž pevně věřil, je chybná a chybí jí klíčové důkazy pro její teorie, přestože tyto teorie byly vydávány za fakta.

Účast ve volbách do EP letos v EU zřejmě neklesne, říká politolog
Účast ve volbách do EP letos v EU zřejmě neklesne, říká politolog

Účast ve volbách do Evropského parlamentu je obvykle v České republice i dalších unijních státech nižší než v případě hlasování do národních parlamentů.

Tajemství a kouzlo cremonských houslí
Tajemství a kouzlo cremonských houslí

Housle, nejcennější a nejprestižnější z rukodělných nástrojů, dominovaly hudbě po staletí. Mají dlouhou historii a jejich počátky zůstávají zahaleny tajemstvím.