(Zleva) David Kilgour, David Matas a Ethan Gutmann se spojili při práci na vyšetřovací zprávě B.H.S. An Update zveřejněné v červnu 2016, poskytující aktualizaci dvou předchozích šetření týkajících se lukrativního odvětví transplantačního průmyslu v Číně. (Simon Gross / The Epoch Times)
(Zleva) David Kilgour, David Matas a Ethan Gutmann se spojili při práci na vyšetřovací zprávě B.H.S. An Update zveřejněné v červnu 2016, poskytující aktualizaci dvou předchozích šetření týkajících se lukrativního odvětví transplantačního průmyslu v Číně. (Simon Gross / The Epoch Times)

PRAHA – Zahraniční experti, kteří strávili více než jedno desetiletí vyšetřováním v oblasti čínského vězeňského systému, oceňují nedávno vydanou rezoluci českého Senátu. Rezoluce vyjadřuje podporu duchovnímu hnutí Falun Gong, křesťanům, Ujgurům a Tibeťanům a znepokojení nad jejich pronásledováním čínským režimem. Zároveň vyzývá vládu ČR, aby čínský režim vyzvala k zastavení pronásledování těchto lidí, propuštění vězňů svědomí a k dodržování a ratifikování mezinárodního paktu o lidských právech.

„Považuji usnesení (Senátu) za důležité. Každé pronásledování, a následovníci Falun Gongu nejsou výjimkou, pachatelé popírají a zakrývají,“ napsal renomovaný kanadský právník David Matas v e-mailovém rozhovoru s Epoch Times z 25. března 2019. „Primárním úkolem při pomoci obětem, je jednoduše si všimnout, co se s nimi děje, a protestovat.“

„České usnesení vysílá zprávu jak pachatelům, tak pozorovatelům, že víme, jsme tím znepokojeni a myslíme si, že by se s tím mělo něco udělat,“ dodal právník David Matas, který je spoluautorem vyšetřovacích zpráv z oblasti čínské transplantační chirurgie.

Matas se podílel na první vyšetřovací zprávy nazvané Bloody Harvest, vydané v roce 2006. Zpráva potvrdila, že čínské vojenské nemocnice zneužívají vězněné následovníky Falun Gongu jako nedobrovolné dárce orgánů. Orgány jsou poté prodávány ke komerčním transplantacím v moderních transplantačních centrech, kterých v Číně po roce 1999 vyrostlo více než šest set.

„Stranický aparát v Pekingu je dnes jedinou vládou mezi téměř dvěma sty nezávislými národy, která se angažuje v tak nelidském obchodu,“ - bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour.


Poslanec Mikuláš Peksa a senátor Marek Hilšer oznámili 14. ledna 2019, že se společně snaží připravit nové znění českého transplantačního zákona do června 2019. Podobně jako kanadský návrh zákona S-240 by měla česká novela zapovídat vstup do země osobám spojeným s ilegálním obchodem s orgány nebo ukládat příjemcům orgánů povinnost předložit certifikát o tom, že dané orgány získali od dobrovolného dárce. Více zde…

„Naléhavě žádám parlament České republiky, aby podpořil svá slova činy a – jednoznačně, před zraky celého světa – vydal zákaz orgánové turistiky do Číny,“ napsal publicista a spisovatel Ethan Gutmann v e-mailovém rozhovoru s Epoch Times z 25. března 2019.

Gutmann v roce 2014 vydal knihu Jatka, v níž shrnul svůj sedmiletý terénní výzkum zaměřený na pronásledování duchovního hnutí Falun Gong v Číně a na případy jeho zneužívání k orgánovým transplantacím. Kniha vyšla v českém překladu v roce 2015 v nakladatelství C-press.


Senátor Václav Hampl: Dnes už nemáme pochyby – příznivci hnutí Falun Gong jsou v Číně zneužíváni k transplantacím

Senátor Pavel Fischer: „Čínský totalitní režim drží v koncentračních táborech skutečně statisíce politických vězňů“

Senátor Marek Hilšer k situaci v Číně: „Jsme sice malý stát, ale to neznamená, že bychom měli k těmto věcem mlčet.“


„Rezoluce českého Senátu proti násilnému odebírání orgánů v Číně je další užitečnou demokratickou iniciativou, která doufejme, letos přinese konec čínskému zločinu proti lidskosti,“ napsal bývalý kanadský ministr zahraničí David Kilgour v e-mailovém rozhovoru s Epoch Times z 25. března 2019.

David Kilgour je bývalý kanadský státní návladní a dlouholetý člen kanadského parlamentu. Je také členem mezinárodního sdružení ETAC, koalice právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně.

„Stranický aparát v Pekingu je dnes jedinou vládou mezi téměř dvěma sty nezávislými národy, která se angažuje v tak nelidském obchodu,“ napsal Kilgour. „ Mezinárodní koalice děkuje všem Čechům, senátorům a občanům za podporu tohoto usnesení.“

Mezinárodní iniciativy v reakce na situaci v Číně

Podobné zákonné úpravy přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a Izrael (2006) a další. V poslední době o přijetí podobné legislativy uvažuje také Austrálie.

Opodstatnění pro přijetí novely zákona nabízejí například rezoluce Evropského parlamentu z roku 2013, rezoluce Sněmovny reprezentantů USA z roku 2016 nebo zákony přijaté v zemích po celém světě. Hlavním důvodem nově přijatých zákonů zůstává vzrůstající množství případů zneužívání moderních výdobytků transplantační chirurgie k likvidaci disidentů v Číně.

O zneužívání disidentů v Číně k orgánovým transplantacím pojednávají expertní vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update z roku 2016 nebo zpráva nevládní organizace WOIPFG. Na mezinárodní úrovni se o zneužívání transplantační medicíny v Číně zajímá sdružení ETAC.

Přijetí zákona má v ČR širší podporu

Bývalý ministr kultury Daniel Herman se s otázkou pronásledování věřících a etnických menšin v Číně setkal již během svého působení na postu ředitele Ústavu pro výzkum totalitních režimů (ÚSTR). Osobně se také několikrát setkal s autory vyšetřovacích zpráv z oblasti čínské transplantační chirurgie. 

Na veřejném slyšení v Senátu PČR Herman uvedl: „Plně se stavím za iniciativu podpory Senátu, aby vznikla nějaká rezoluce proti orgánové turistice.“

Pro novelu transplantačního zákona je také bioetik Jan Payne z Karlovy univerzity, který se o oblast zajímá z etických důvodů. „Já mám svou vlastní zkušenost, protože už jsem se kolem těchto věcí pohyboval, tak navážu na problém, že řada lidí v Čechách tomu prostě nevěří. Pak je skupina, která tomu nechce věřit. A pak je skupina, která tomu nesmí věřit. Tak ty druhé dvě skupiny asi nezměníme a čínskou politiku taky nezměníme, ale bylo by dobré o tom hodně mluvit, jsou tady politici, jsou tady novináři, aby se to dostalo na veřejnost, aby ti, kteří tomu nevěří teď, ale mohou věřit, aby uvěřili, že to opravdu takhle strašné je,“ uvedl Payne v souvislosti s případy zneužívání transplantační chirurgie k likvidaci disidentů v Číně.

Podle Payneho je třeba o tématu vést veřejnou diskusi a seznámit se s výsledky vyšetřování, jinak je pro člověka obtížné obvinění fakticky a racionálně pochopit. On sám výsledky vyšetřování podrobně zná a podporuje přijetí zákona o transplantační turistice a osvětové činnosti v této věci.

Payne se společně s bývalým ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem stal kmotrem českého překladu knihy Ethana Gutmanna, v níž tento expert na Čínu shrnul svůj sedm let dlouhý terénní výzkum v oblasti zneužívání vězňů jako nedobrovolných dárců ke komerčním transplantacím v čínských transplantačních centrech.

Novelu zákona podporuje také Český helsinský výbor (ČHV). „ČHV vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falun Gongu vězněných za jejich náboženské přesvědčení, a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin.“

Neprůhledný čínský transplantační systém

Expertní zprávy a závěry z vyšetřování [1] ukazují, že v Číně transplantují orgány přímo z jednoho těla do druhého, což znamená, že živý dárce a pacient jsou v jedné nemocnici, kde dochází k vyjmutí životně důležitého orgánu (játra, srdce, obě ledviny...) a jeho okamžité transplantaci do těla příjemce. Což znamená, že dárce umírá v důsledku odebrání orgánu na místě přímo v nemocnici a orgán nemusí být zmrazen a převážen v ochranném boxu k dárci. Více zde...

Z popisu praxe lze logicky odvodit, že se jedná v podstatě o druh popravy na objednávku, kdy živý pacient čeká na usmrcení. Etický a právní problém leží především v tom, že onen „dárce“ je pravděpodobně vězeň, a to ke všemu politický vězeň nebo člen režimem pronásledované skupiny věřících nebo etnických menšin. 

Vhodné orgány dokáží čínská transplantační centra shánět do 14 dnů, tak krátkého času je všude ve světě nemožné docílit při dodržování etických a zákonných norem. Čínské nemocnice podle velice detailní analýzy provádějí více než 60 tisíc transplantací ročně, což znamená masové zázemí potenciálních dárců orgánů, přičemž výzkumy ukazují, že systém dobrovolného dárcovství je v Číně nerozvinutý a zdroje orgánů podle Světové transplantační společnosti není možné nezávisle ověřit.

Čtěte také:

Čeští zákonodárci připravují novelu zákona o transplantační turistice v reakci na situaci v Číně

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.


POZNÁMKY: [1] 

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line: http://organharvestinvestigation.net/ anglicky , Ke stažení: http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-czech.pdf česky 


Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line: https://endtransplantabuse.org/an-update/ , Ke stažení: https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/05/Bloody_Harvest-The_Slaughter-2016-Update-V3-and-Addendum-20170430.pdf

Publikace –  Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line: http://www.cpress.cz/jatka-3/

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line: http://www.upholdjustice.org/ 

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line: https://endtransplantabuse.org/