Prezidentské volby v USA začínají zhruba v polovině prezidentského funkčního období, kdy se profilují kandidáti stran.

Zpravidla od ledna do června volebního roku probíhají v jednotlivých státech tzv. primárky, popř. členské schůze (caucusy), kde voliči volí delegáty, jež zastupují jednotlivé kandidáty.

Po nich následují v létě tzv. konventy, ve kterých zvolení delegáti republikánů a demokratů (popř. jiné silné strany) vyberou jednoho finálního kandidáta na prezidenta za svou stranu.

Následuje intenzivní kampaň, kterou zakončí v listopadu celonárodní volba. Ta se koná vždy v úterý po prvním pondělí v listopadu. V každém státě unie (až na dvě výjimky) získá lepší z kandidátů všechny tzv. volitele (počet volitelů se poměrně odvíjí od počtu obyvatel v jednotlivých státech). Volitelů je vždy ale v součtu 538 a říká se jim Sbor volitelů. Číslo 538 je odvozeno ze 435 volitelů (což je rovno počtu členů Sněmovny reprezentantů) + 100 volitelů  což je rovno počtu členů Senátu + 3 volitelé za District of Columbia.

Kandidát, který získal většinu volitelů, je teoreticky již neoficiálně příštím prezidentem. Nicméně, volitelé samotní musí ještě v prosinci provést volbu svého kandidáta, aby definitivně stvrdili výsledek voleb. 20. ledna se pak koná samotná inaugurace. Volitelé nejsou při svém hlasování vázání tím výsledkem volby a mohou volit jakéhokoliv kandidáta – takováto situace je ale velmi výjimečná.

Výsledky prezidentských voleb USA 2020.