Hnutí DUHA, Český svaz ochránců přírody a Česká společnost ornitologická představí na tiskové konferenci společné stanovisko k novele zákona o myslivosti.

Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA, Petr Stýblo, ředitel Českého svazu ochránců přírody, Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické a prof. RNDr. František Krahulec, CSc., zástupce ředitele Botanického ústavu AV ČR, se ve čtvrtek 13. února od 10 hodin sejdou v Domě ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4

Návrh řešení dalších dlouho odkládaných problémů

Nedávno skončilo meziresortní připomínkové řízení k návrhu novely zákona o myslivosti. Navrhované znění způsobu hospodaření se zvěří zcela opomíjí stav ekosystému, v němž myslivci upřednostňovaná zvěř žije – tedy zejména lesy, decimované kůrovcovou kalamitou. Miliardy korun z veřejných rozpočtů, které dnes tečou na obnovu lesů, skončí v případě přijetí tohoto návrhu v žaludcích spárkaté zvěře.


Zástupci ochranářských organizací navrhnou řešení i dalších dlouho odkládaných problémů, které jsou se zákonem o myslivosti spojené – například pronájem státních honiteb, nelegální lov chráněných zvířat a jejich vypuštění ze seznamu zvěře, nevhodné přikrmování zvěře atd.

MZ dosáhne pravého opaku

Důvodová zpráva novely uvádí, že jedním z důvodů předložení návrhu je snaha vytvořit předpoklady pro snížení škod zvěří v zemědělství a efektivnější obnovu lesních porostů po kalamitě. Ve skutečnosti Ministerstvo zemědělství touto novelou dosáhne pravého opaku.

Funkční systém odvozování plánu lovu podle míry škod jakož i kontrolu lovu a motivaci uživatelů honiteb zavedl zákon č. 314/2019 Sb., přijatý na podzim loňského roku.

MZ ani nezadalo sčítání škod

Ministerstvem zemědělství nyní navržená novela „vykosťuje“ mechanismus odvozování lovu od míry škod tak, že nemůže fungovat, a vrací zpět nastavení plánu lovu na dohodu mezi držitelem a uživatelem honitby, což v praxi již dvacet let selhává. Přiznává to i důvodová zpráva.

„Podle poslední inventarizace škod zvěří na lesích z roku 2015 je 58,7 % mladých stromků  poničeno spárkatou zvěří. Ještě hůře jsou na tom listnaté stromy a jedle, které nyní v lesích  potřebujeme nejvíce. Letos mělo po pěti letech proběhnout další sčítání škod.


Knižní tip Epoch Times
Devět komentářů ke komunistické straně mapuje děsivou historii Komunistické strany Číny. Iniciovala hnutí, díky kterému vystoupilo ze „strany“ a jejích přidružených organizací již přes 300 milionů Číňanů. Zakoupíte na našem E-shopu.


Ministerstvo zemědělství jej ale nezadalo a raději tvrdí, že škody nezná. Jisté je, že v případě přijetí návrhu novely zákona o myslivosti můžeme na budování pestrých a odolných lesů zapomenout,“ konstatují ornitologové.

Čtěte také: Myslivci versus ochránci zvěře – je zde vůbec nějaké versus?