Maršál Radecký byl jednoznačně významnou postavou vojenské historie, české i rakouské.

Původem český šlechtic sloužil jako voják Rakousko-Uherské monarchii, takže Češi se ho později málem zřekli. Přesto z jeho dochovaného osobního dopisu je znát, že se cítil Čechem, protože si přál spočinout vedle kostí svých předků, v české zemi.

Bojoval nejprve proti Turkům, proti Napoleonovi i proti revolucím, vždy na straně panovníka. Je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců Evropy 19. století.

Radeckého pochod životem

Hru Radeckého pochod životem o proslulém maršálovi nastudoval spolek 4 generace.

Kromě studia a představení divadelních her spolek podporuje obnovu pomníku Radeckého v Praze.

socha maršála Radeckého v Praze
Původní socha maršála v Praze. (Volné dílo)

Divadelní hru napsal a režíruje Jan Brabenec. Hra Radeckého pochod životem zachycuje významné mezníky vojenské kariéry nejslavnějšího vojevůdce narozeného v Čechách a sloužícího neuvěřitelných 72 let, Josefa Václava Radeckého.

Divadlo 4 Generace Hra
Divadelní hra o Radeckém. (4 generace/Hlaváček)

Jeho vášně

Tento muž měl mnoho důležitých a pro kariéru tak slavného vojevůdce nutných vlastností, ale také pár neméně důležitých lidských slabostí, mezi které patřila karetní vášeň, hazard a ženy.  Právě tyto slabosti jsou ve hře akcentovány a vytvářejí zápletku a velkou otázku, zda se Radecký nechá pohřbít v císařské hrobce, anebo vlastně doslova prodá svoji tělesnou schránku bohatému židovskému dodavateli eráru, panu Gottfriedu Pargfriederovi, pro jeho horu hrdinů – Heldenberg.

Hlavní postavou ale není ve své době všemocný muž, maršál Radecký, nýbrž jeho osobní sluha Vencl, který ho provází životem, ale především svými glosami ukazuje poněkud neslavnou tvář doby – hrůzných dobyvatelských válek, národního osvobození Italů (Risorgimento), korupčních obchodů s vojenským erárem a zejména soukromníka Radeckého.

Po celou dobu doprovází maršála také komtesa von Ewigkeit-Smrt, která spolu s vojevůdci oslavuje vítězství, „kosí“ vojáky, je ke všemu svolná, a nakonec laskavě a s pochopením pro svého hrdinu odvádí Radeckého do věčnosti.

Věhlasný vojevůdce, mj. přemožitel Napoleona, přesto zůstává nesmrtelným alespoň prostřednictvím díla hudebního skladatele Johanna Strausse staršího, který složil skladbu s názvem Radeckého pochod (1848):

Hraje se v Praze v divadle U Valšů 24. března od 19 hodin.