Brno Již 27. února 2020 rozezní sál Besedního domu v Brně Znějící Zeměpis génianěmeckého baroka, Georga Philippa Telemanna. Telemannův Znějící zeměpis měl ve své době sloužit jako mnemotechnická pomůcka pro výuku zeměpisu.

„Základem je memorování zemí a měst podle jejich charakteristik. Jednotlivé skladby cyklu odkazují na většinou evropské národy, případně národní povahy,“ říká muzikolog Pavel Sýkora.

„Když dvacetiletý Telemann napsal svůj zpívající zeměpis, později přepracovaný na Znějící Zeměpis, ani netušil, že nám, lidem budoucnosti, zajistí něco jako retro návrat do minulosti formou cestování po tehdejších zemích Evropy,“ sdělil dirigent Roman Válek a dodal:

„Stejně jako v populárních gurmánských cestopisech, budeme i zde v Telemannově překrásné barokní svitě svědky zvyklostí a rozdílností národních hudebních pokrmů tak, jak je servírovaly dvorské a divadelní orchestry 18. století. Typická hudba Španělska, Francie, Itálie, Rakouska, Čech, Polska a Maďarska se tu a tam dostane do křížku s hudbou tureckou, asijskou a třeba i americkou tak, jak si ji představoval genius německého baroka Georg Philipp Telemann.

Czech Ensemble Baroque
Orchestrální suita. (Czech Ensemble Baroque)

Sedíc v Besedním domě tak procestujete celou Evropu a nejen ji,“ zve na koncert dirigent Roman Válek.

Ukázky z dobových tanců a barokní módní přehlídka

Orchestrální suita bude doprovázena barokní módní přehlídkou a tanečním ztvárněním vybraných skladeb v podání tanečního souboru Alla Danza Brno – Baroque. Ten se věnuje převážně dvorským barokním tancům z francouzského prostředí, jejich dobově věrným rekonstrukcím i vlastním choreografiím v tzv. poučené interpretaci.

Během netradičního večera posluchače světem 18. století je provedou patroni souboru, skladatelé Johann Sebastian Bach a Wolfgang Amadeus Mozart v podání herců zlínského Městského divadla, Luďka Randára a Radovana Krále.

KLINGENDE GEOGRAPHIE
Čtvrtek 27. 2. | 19:30 | Besední dům v Brně

PROGRAM: G. P. Telemann: Klingende geographie, orchestrální suita in B


Více na: www.ebcz.eu