Vysočina – V Jihlavské galerii OGV se 2. března uskutečnilo představení česky vydané knihy Sousedé. Česko-rakouské dějiny, které uspořádala Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví spolu s Krajem Vysočina.

Přítomni byli 3 autoři knihy, Václav Šmidrkal, Ota Konrád a Niklas Perzi. Nechyběl vzácný host, rakouský velvyslanec Alexander Grubmayr, LL.M. Úvodní slovo si vzali náměstkyně hejtmana Vysočiny Jana Fischerová a předseda Senátu Miloš Vystrčil. Setkání s veřejností moderoval Mgr. Zdeněk Geist z Jihlavy.

Potom následovalo vyprávění jednotlivých autorů, jak vznikaly jednotlivé kapitoly knihy, jak probíhala spolupráce skoro dvaceti rakouských i českých spoluautorů, jejich týmová práce.

Na vzniku knihy měly zájem Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, Spolkové ministerstvo pro Evropu a další.

Autoři se občas potřebovali sejít, tato setkání probíhala jak v českém, tak v rakouském území. Patrna byla i přítomnost dvou externích pozorovatelů.

Během sepisování knižních kapitol vznikl ještě další produkt – učební materiály pro školy v němčině.

Kniha má 12 kapitol, vlastně jich je 13, uvedl Dr. Václav Šmidrkal, jeden z českých autorů. Těžiště knihy se nachází v historii na přelomu 19. a 20. století, hluboké souvislosti sahají ke dnešku. Nechybí „mikrohistorie pohraničí“, vzájemné souvztažnosti, kulturní a umělecké vztahy, vídeňští Češi nebo německá menšina v ČSSR po r. 1948.

Nejdelší kapitola zahrnuje „dlouhá 70. léta“, která autoři vnímají jako „přechodné období“ na systémové hranici mezi Východem a Západem, zmínil Niklas Perzi. Bylo rozdílné, jak se s tímto obdobím obě země vyrovnávají.

Miloš Vystrčil Sousedé kniha
Úvodní slovo pro zahájení představení knihy si vzal také Miloš Vystrčil, předseda Senátu. (Z. Danková / ET ČR)
Miloš Vystrčil Sousedé kniha
Předseda Senátu, M. Vystrčil, hovoří s Mgr. Z. Geistem, který moderoval besedu. (Z. Danková / ET ČR)

Samozřejmě, autoři naráželi na rozdílnou interpretaci pamětí a historie. Zatímco u nás probíhala normalizace, naši sousedé na 70. léta vzpomínají jako na hezké období.

Autoři hledali, které společné věci máme se svými sousedy, Rakouskem. Snažili se vyhnout soutěživosti a hledali spíše vysvětlení dějů.

V obou zemích se postupně rozvíjí konzumní společnost. Zatímco rakouská společnost je „nasycená“, více motivace se nachází na českých vysokých školách.

sousede kniha
Pozvánka na představení knihy se jmény autorů.

Podle Dr. Šmidrkala je znát pokrok v obou zemích a rozdíly jsou patrné v tom, jak se s „malostí“ svého národa každý vyrovnával po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie.

Návštěvníci si v galerii měli možnost knihu zakoupit v českém jazyce. V německém vydání je kniha již rozebrána.