Zástupce komunistické strany Číny byl 1. dubna 2020 jmenován do Rady OSN pro lidská práva, která pomáhá při výběru vyšetřovatelů dohlížejících na dodržování lidských práv ve světě. Jmenování přichází navzdory dlouhodobým záznamům o závažném porušování práv náboženských skupin, disidentů a etnických menšin v Číně.

Jiang Duan, zástupce čínské mise v OSN, byl 1. dubna jmenován asijsko-pacifickým zástupcem pětičlenné poradní skupiny Rady OSN pro lidská práva.

Skupina vetuje kandidáty na roli nezávislých odborníků, kteří vyšetřují situace v oblasti lidských práv v konkrétních zemích a podávají o nich zprávy, například v otázkách náboženské svobody nebo svobody slova.

„Do této doby jsem věřil v důležitost a opodstatněnost WHO a OSN, i když vím že mají své chyby,“ uvedl bývalý zpravodaj v Číně Tomáš Etzler v pořadu Meltingpot. „Po posledních zkušenostech s koronavirovou pandemií mě WHO zklamala. To, jak se choval šéf WHO, naprosto podrývá důvěryhodnost těchto organizací.“

Dalším šokem je podle Etzlera skutečnost, že „šéfem Výboru pro lidská práva OSN byl jmenován jakýsi Jiang Duan, Číňan, který bude mít velice důležitou funkci. Je to aparátčík, komunista, který bude dosazovat lidi, odborníky do lidskoprávních komisí Spojených národů, kteří mají dohlížet na lidská práva původních obyvatel různých zemí, na práva menšin a na svobodu náboženství“.

„Podívejte se, co se děje v Tibetu, podívejte se, co se děje v Sin-ťiangu,“ říká Etzler, podle kterého je jmenování nového šéfa „parodie“. „To mi připadá jako výsměch lidstvu,“ dodává Etzler.

Podle neziskové organizace U.N. Watch obhajující lidská práva v Ženevě je jmenování čínského zástupce „absurdní a nemorální“.

„Povolit čínskému represivnímu a nehumánnímu režimu, aby si vybíral světové vyšetřovatele svobody projevu, svévolného zadržování a vynucených zmizení, je jako učinit pyromana náčelníkem městského hasičského sboru,“ uvedl Hillel Neuer, výkonný ředitel UN Watch, 2. dubna 2020.

„Vzhledem k tomu, že svět trpí smrtící pandemií coronaviru, která se šířila jako požár ve Wu-chanu, zatímco čínský režim umlčoval lékaře, novináře a další občany, kteří se pokusili bít na poplach, jakou logiku může mít zapojit pekingský režim do výběru světových dohližitelů na lidská práva?“ ptá se Neuer.

„Rada pro lidská práva OSN se stala projevem nestydatého pokrytectví, kdy mnoho z nejhorších případů porušování lidských práv na světě bylo ignorováno a zástupci některých z pachatelů nejzávažnějších zločinů světa sedí v samotné radě,“ řekl státní tajemník USA Mike Pompeo.

Pompeo označil Čínu, Kubu a Venezuelu za jedny z nejhorších porušovatelů lidských práv, jejichž vyslanci zároveň sedí v radě OSN.

Článek v Angličtině od redaktorky Cathy He.