Spojené státy vyzvaly Komunistickou stranu Číny, aby okamžitě ukončila „nemravné zneužívání a špatné zacházení“ s duchovní praxí Falun Gong.

„Dvacet jedna let pronásledování praktikujících Falun Gongu je příliš dlouhé a musí to skončit,“ řekl ministr zahraničí USA Mike Pompeo ve výjimečném prohlášení vrcholového vládního úředníka.

„Rozsáhlé důkazy ukazují, že vláda Čínské lidové republiky nadále potlačuje a zneužívá tuto komunitu, což zahrnuje záznamy o mučení praktikujících Falun Gongu a zadržování tisíců (z nich),“ řekl 20. července 2020 ministr Pompeo u příležitosti 21. výročí zahájení represivní kampaně.

Pompeo také důrazně požadoval, aby čínský režim propustil uvězněné následovníky Falun Gongu a odhalil místa pobytu těch, kteří jsou nezvěstní.

K jeho výzvě se připojilo téměř 30 amerických zákonodárců a funkcionářů, kteří vydali prohlášení vyjadřující solidaritu s lidmi praktikujícími Falun Gong. Stovky zákonodárců z celého světa také v den výročí odsoudily brutální represe čínského režimu.

Falun Gong, také známý jako Falun Dafa, je duchovní disciplína, která zahrnuje meditační cvičení a učení o morálních principech pravdivosti, soucitu a snášenlivosti a zušlechťování charakteru. Podle odhadů čínského režimu z roku 1998 se v Číně této praxi věnovalo 70–100 milionů lidí.

20. července 1999 se lidé praktikující Falun Gong v Číně stali terčem pronásledování, když generální tajemník komunistické strany označil popularitu Falun Gongu za hrozbu jeho vlády a strana vydala celostátní zákaz této praxe. Její příznivci jsou od té doby vystaveni obtěžování, zadržování a mučení ve snaze přimět je, aby se vzdali své víry.

Podle odhadů Informačního centra Falun Dafa (FDIC) byly v rámci represí zadrženy miliony lidí. Podle Minghui.org, stránky publikující průběžné informace o vývoji represí, zveřejnily identitu obyvatel Číny, u kterých se jim podařilo ověřit úmrtí v důsledku represí. Výsledné číslo dodnes překročilo 4 000, i když je pravděpodobné, že se jedná o podhodnocení skutečného počtu obětí vzhledem k obtížnému získávání citlivých informací z Číny.

„Od roku 1999 se Komunistická strana Číny snaží vymýtit Falun Gong, duchovní praxi pocházející z Číny, a její mírumilovné následovníky a obránce lidských práv, kteří bojovali za jejich právo praktikovat svoji víru,“ uvedl Pompeo.

V prohlášení Pompeo popisuje příběh Číňanky, paní Čang Jü-chua, následovnice Falun Gongu, která přežila roky vězení v Číně a v loňském roce promluvila na ministerské konferenci Advance Religious Freedom ve Washingtonu pořádané ministerstvem zahraničí USA.

„Poté, co přežila to, co označila za mučení v pracovním táboře a ve vězení v Číně, zasazuje se o propuštění svého vězněného manžela Ma Čen-jü-a, který prožil měsíce mučení, protože se odmítal vzdát své víry ve Falun Gong,“ řekl Pompeo.

Paní Čangová byla v Číně opakovaně vězněna a mučena po dobu sedmi a půl roku, než se jí v roce 2015 podařilo uprchnout do Spojených států.

Byla jednou z 27 přeživších po náboženském pronásledování, kteří se setkali s prezidentem Donaldem Trumpem v oválné kanceláři v červenci 2019. Paní Čangová hovořila s prezidentem Trumpem o situaci jejího manžela a prosila ho, aby jednal. Bála se, že pan Ma se ve vězení stane terčem nedobrovolných odběrů orgánů.

„Nucené odběry orgánů stále probíhají, takže bychom měli jednat,“ řekla tehdy paní Čangová. „Slova nefungují.“

Důkazy o zneužívání vězňů svědomí k orgánovým transplantacím se hromadí od roku 2006, kdy se obvinění poprvé objevila. Nezávislý soudní tribunál, pořádaný roce 2019 v Londýně, dospěl po celoročním vyšetřování k závěru, že bez jakýchkoliv pochybností čínský režim zneužívá uvězněné následovníky Falun Gongu k nedobrovolným odběrům orgánů a jejich následnému prodeji na transplantačním trhu.

Mluvčí informačního centra Falun Dafa pan Er-pching Čang ocenil podporu Spojených států pro „svobodu svědomí, sdružování a projevu“.

„Tiskové prohlášení [Mika Pompea] a jeho dlouhodobá podpora budou inspirovat desítky milionů Číňanů, aby pokračovali ve svém boji za svobodu,“ uvedl Čang v reakci na prohlášení ministra zahraničí USA.

„Vyzýváme mezinárodní společenství, aby následovalo USA a pomohlo ukončit toto hrozivé pronásledování Falun Gongu v Číně, které trvá již více než dvě desetiletí,“ dodal Er-pching Čang.

Z originálního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.