Evropská unie (EU) schválila legislativní obdobu Magnitského zákona, který umožňuje přesněji cílit na konkrétní jedince stojící za porušováním lidských práv. K vydání zákona unii pogratuloval americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Zmínil také, že občanská společnost a novináři hrají důležitou roli při odhalování porušování lidských práv a korupce.

Z tiskové zprávy Evropské rady vyplývá, že EU zřizuje globální režim sankcí v oblasti lidských práv. Je to zároveň poprvé, co bude unie moci přijímat cílená opatření vůči osobám, subjektům a orgánům (státním i nestátním aktérům) odpovědným za závažné porušování lidských práv.

Sankce mohou být uvaleny na osoby pobývající kdekoli na světě, pokud budou shledány odpovědnými nebo se podílejí na porušování lidských práv. Sankce mohou být navíc uvaleny také na osoby, subjekty a orgány, které jsou s nimi ve spojení.

Sankce spočívají v zákazu cestování do EU nebo zmrazení finančních prostředků. Kromě toho bude možné v rámci zákona nařídit občanům a subjektům v EU, aby sankcionovaným neposkytovali přímo ani nepřímo finanční prostředky.

Nový zákon je oficiálně zveřejněn v Úředním věstníku EU jako nařízení, které se uplatňuje automaticky a jednotně ve všech zemích unie, a to okamžitě po jejich vstupu v platnost, aniž by se muselo provádět do vnitrostátního práva. Jsou závazná v celém rozsahu pro všechny země EU, které jej budou muset respektovat a případné sankce jednotně uplatňovat.

Lidskoprávní organizace budou moci díky novému zákonu vyzývat k sankcím nebo omezení cestování pro závažné porušovatele lidských práv, kteří se mohou například účastnit mezinárodních summitů a podobně. Aktivisté budou moci vyzvat vládu příslušné země a EU k aplikaci tohoto nařízení.

Článek byl sepsán s přispěním Bohumila Bartoška.