ČR – Vláda Andreje Babiše v pondělí 1. února 2021 rozhodla o dočasném odpuštění DPH na doporučované respirátory třídy FFP2. Odsouhlaseno bylo rovněž prodloužení dotačního programu Ministerstva zemědělství Agricovid Potravinářství. Projednala také návrh zákona o ochraně oznamovatelů a přístup ze zahraničí do ČR.

Pardon na DPH u respirátorů

Prominutí DPH se týká i dalších typů respirátorů bez výdechového ventilu, KN95 nebo N95 nebo které mají stejnou či vyšší filtrační účinnost, pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, a pokud se jedná současně o osobní ochranný prostředek kategorie III a zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle příslušných předpisů Evropské unie a vyšší. Osvobození od DPH má platit zatím dva měsíce.

Dotační program produkce do veřejného stravování

Jedná se o pokračování programu, který vláda schválila loni v listopadu, v navazujícím období od 1. prosince 2020 do 28. února 2021. Rámcové podmínky programu se nemění, dotační podpora zůstává zacílená do oblasti potravinářských a zemědělských podniků, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, a nově i na trhy a tržnice, které jsou přijatými opatřeními významně omezeny.

Kabinet odsouhlasil a schválil návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Ministři a ministryně se v rámci běžného programu vrátili k projednávání návrhu nového zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona. Nový zákon by měl posílit pozici oznamovatelů protiprávního jednání. Měl by těmto oznamovatelům zajistit ochranu před případným odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele. Zavádí i povinnost pro povinné subjekty zavést pro nahlašování těchto případů vnitřní oznamovací systém a další náležitosti pro jeho řádné fungování.

Vstup ze zahraničí do ČR

Vláda v rámci projednávání covidové agendy vyslovila i souhlas s úpravou ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká vstupu do České republiky.

Od 5. února dojde ke změnám především v otázce povinného testování osob, které do České republiky přijíždějí v rámci povolených výjimek ze zákazu vstupu ze zemí s rizikovým výskytem nemoci COVID-19.

Lidé z vysoce rizikových zemí budou muset před testem strávit minimálně pět dnů v karanténě. Výjimky z tohoto pravidla se nově rozšiřují o policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel, a o občany, kteří doloží, že v posledních 90 dnech prodělali nemoc COVID-19.