Redakce Epoch Times

29. 3. 2021

Nadační fond proti korupci vydal souhrnnou zprávu o státní agentuře, kterou je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), jenž zprostředkovává finanční podporu do českého zemědělství z Evropské unie a národních zdrojů a zároveň má zajišťovat následnou kontrolu užívání těchto dotací.

Počátkem roku 2020 došlo v této agentuře k významné změně. Fond získal nezávislost na Ministerstvu zemědělství a dle svého výkladu se na něj už nebude vztahovat zákon o střetu zájmů. Bude tedy moci rozdělovat dotace i firmám, které vlastní například člen vlády nebo její předseda.

„Podle našeho názoru se jedná o účelové vytvoření ´nezávislého´dotačního fondu, který má za úkol obejít zákon o střetu zájmů politiků, zkomplikovat dohled nad rozdělováním zemědělských a lesnických dotací a zajistit, že k politikům ve střetu zájmu a jimi ovládaným firmám, budou i nadále proudit dotační peníze,“ uvádí NFPK a upřesňuje:

„Ačkoliv státní fond získal nezávislost, naše analýza hovoří o pravém opaku. Došlo k plnému ovládnutí instituce soukromým sektorem. V tomto konkrétním případě tak dochází k již aktivnímu naplňování obav ze střetu zájmů předsedy vlády ČR Ing. Andreje Babiše. Nejde zde totiž pouze o možný střet zájmů, který je sám o sobě protiprávní, ale o aktivní zneužívání moci pro osobní zájmy.“

„Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu není nejen nezávislá, ale je přímo vázaná na podnikatelské subjekty premiéra, kterým se dotace vyplácí. Jednoznačně se jedná o aktivní střet zájmů toho nejhrubšího zrna. Z ekonomického hlediska si nedokážu představit větší zneužití moci, než je toto,“ vyjádřil se Karel Škácha, ředitel NFPK, a dodává:

„V současné chvíli zastupují kontrolní funkce fyzické a právnické osoby s úzkým kontaktem na Ing. Andreje Babiše,  konečného beneficienta a největšího příjemce dotací SZIF – holdingu Agrofert.“

Poté, co se SZIF zcela osamostatnil od Ministerstva zemědělství, došlo k personálnímu pohlcení veškerých kontrolních orgánů SZIF a tato agentura dále rozděluje miliardy v rozporu s mnoha odbornými i politickými stanovisky jak z České republiky, tak z Evropské komise.

„Po předchozí analýze zemědělských dotací jsme zanalyzovali i veřejné zakázky SZIF, neboť se i v této oblasti v minulosti objevila různá podezření. Z našich nálezů následně vyplynulo, že kromě pochybností ohledně dotačních střetů zájmu mohou kolem SZIF panují pochybnosti i právě ohledně rozdělování některých veřejných zakázek,“ rozvádí svou analýzu NFPK.

Ústava České republiky ve vztahu k členům vlády zakazuje, aby vykonávali takovou činnost, jejíž povaha by odporovala obsahu výkonu jejich funkce. Konkrétní je pak zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a jeho následná novela z roku 2016 známá jako tzv. “lex Babiš”.

Dle zákona ke střetu dochází ve chvíli, kdy jsou osobní zájmy povýšeny nad zájmy, které jsou politici povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit. To se jednoznačně prokázalo, když se Andrej Babiš stal příjemcem podílu ročního zisku holdingu Agrofert ve výši 115 milionů Kč.

„V květnu 2020 koncern uvedl, že za rok 2019 dosáhl konsolidovaných tržeb 162 miliard Kč, což bylo o 4,54 miliardy více než v předchozím roce 2018. Konsolidovaný zisk tak za rok 2019 vzrostl zhruba na trojnásobek předchozího (ten činil 1,67 miliardy). Jednoznačně se tak prokázalo, že Andrej Babiš je beneficientem holdingu Agrofert, a že vložení do svěřenských fondů byla pouhá právní klička, jak obejít zákon. Ten jasně definuje osobní zájem jako situaci, která přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu.

A to se stalo a děje i dále.

„Nedostatky současné legislativní úpravy střetu zájmů jsme se snažili řešit i na Radě vlády pro boj s korupcí, ale toto téma nebylo do agendy Rady vůbec připuštěno. Rovněž tak k nefungování tohoto zákona přispívá i neexistence ústředního orgánu státní správy, který by poskytoval jednoznačnou metodiku k jeho aplikaci a hlavně vymáhání,“ vypovídá NFPK.

Agrofert se vyjádřil: Výroky NFPK o vztazích se SZIF lze považovat za fake news

Společnost Agrofert tímto reaguje na výroky Nadačního fondu proti korupci o vztazích mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a společností Agrofert, viz zde. Tvrzení NFPK o „protiprávním střetu zájmů, o zneužívání moci a osobním prospěchu“ považujeme za účelově vypuštěnou nepravdivou informaci.  

Pokud jde o obvinění vznesená směrem ke společnosti Agrofert, uvedená tvrzení jsou absurdní. Veškeré vztahy mezi SZIF a společnostmi Agrofertu probíhají plně podle platných zákonů a jsou maximálně transparentní. Pokud čerpáme jakoukoli veřejnou podporu, máme dotace stejné jako všichni ostatní zemědělci. Řídíme se příslušnou legislativou, závaznými předpisy a uzavřenými smlouvami. Dotační tituly jsou rovněž v různých fázích pravidelně kontrolovány. Naopak jsou nám prostředky v současné době ze strany SZIF zadržovány na základě neuzavřených a tendenčních auditů Evropské komise. 

Absurdní a hrubě manipulativní je i tvrzení o historických vazbách. Fakt, že někdo před lety pracoval v Agrofertu, nehraje ve vztazích se SZIF jakoukoli roli. S žádnou z uvedených osob nejsme v kontaktu a už mnoho let u nás tito lidé nepracují. Pan poslanec Josef Kott u nás nepracuje 7 let, paní Jitka Věková přibližně 15 let a paní poslankyně Monika Oborná u nás ani nikdy nepracovala a je pro nás neznámou osobou. Argumentace jejím jménem je ze strany NFPK zcela lichá. O jakémkoli „úzkém kontaktu“ s kýmkoli z jmenovaných nemůže být řeč.

K údajnému střetu zájmů, se kterým NFPK ve svém vyjádření operuje, uvádíme, že doposud nikdo údajný střet zájmů neprokázal a ani nemůže, protože žádný neexistuje. Náš někdejší akcionář učinil vše, co po něm novelizovaný zákon o střetu zájmů požadoval, tedy vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Agrofert ani jeho dceřiné společnosti neřídí a neovládá a ke střetu zájmů nedochází.

Z pohledu společnosti Agrofert se nelze ubránit dojmu, že jde ze strany NFPK o vyfabulovanou, nekorektní, nepravdivou a politicky motivovanou fake news.

Čtěte více zde:

https://nfpk.cz/p/statni-zemedelsky-intervencni-fond-a-stret-zajmu

SZIF a jeho právní postavení:

SZIF je platební agenturou vzniklou v roce 2000 spadající pod Ministerstvo zemědělství. Jeho hlavní činností je rozdělování evropských a národních dotací. Rozpočet tohoto fondu s každým rokem narůstá. Pro rok 2020 je to 42,2 miliardy korun, tedy o 2,7 miliardy více, než v roce 2019.

Přečtěte si také

Ceny potravin stále rostou. Proč? V novém originálním dokumentu Válka proti farmářům pátráme po příčinách
Ceny potravin stále rostou. Proč? V novém originálním dokumentu Válka proti farmářům pátráme po příčinách

A je to tady, konečně můžete sledovat českou premiéru dokumentárního filmu o válce proti farmářům vedené od Nizozemska přes Srí Lanku až po Kalifornii. Snímek deníku The Epoch Times s názvem Válka proti farmářům (No Farmers No Food) mapuje situaci cíleného ničení podnikání farmářů pod rouškou „snižování emisí CO2“.

Senátor Fischer vnímá návštěvu Tchaj-wanu jako „příležitost posílit hlavní směry spolupráce mezi našimi zeměmi“
Senátor Fischer vnímá návštěvu Tchaj-wanu jako „příležitost posílit hlavní směry spolupráce mezi našimi zeměmi“

Senátor Fischer vyzdvihuje možnosti spolupráce s Tchaj-wanem, kterým však mnohdy na mezinárodní scéně brání tlak Komunistické strany Číny. Od ministra zahraničí převzal ocenění.

Průzkum: S ukotvením manželství jako svazku muže a ženy do ústavy souhlasí většina Čechů
Průzkum: S ukotvením manželství jako svazku muže a ženy do ústavy souhlasí většina Čechů

Nový průzkum zjistil, že většina české společnosti souhlasí s tím, aby bylo manželství uzákoněno v Listině základních práv a svobod jako svazek muže a ženy.

ČR nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů, řekl Rakušan
ČR nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů, řekl Rakušan

Český ministr vnitra Vít Rakušan dnes na jednání v Bruselu zopakoval, že Česká republika nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů.

NKÚ: Miliardy od státu a EU na pandemickou pomoc byly vyhozeny neúčelně
NKÚ: Miliardy od státu a EU na pandemickou pomoc byly vyhozeny neúčelně

Nejvyšší kontrolní úřad došel při kontrole programu Antivirus k šokujícím zjištěním. Stát se dopustil řady pochybení, která stála poplatníky miliardy korun.