ČR – Od pondělí 3. května se po celé republice budou moci otevřít kadeřnictví, pedikúry i kosmetické salony. V Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se navíc budou moci za dodržení protiepidemických opatření vrátit do škol v rotační výuce i žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia, žáci prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a žáci 2. stupně základní školy.

Příslušné změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví projednala vláda Andreje Babiše na schůzi v pondělí 26. dubna 2021:

– tzv. služby péče o tělo společně i služby péče o zvířata budou umožněny za podmínky, že se každý člen personálu věnuje jen jednomu klientovi, mezi zákazníky budou alespoň dvoumetrové rozestupy a každý z klientů se prokáže platným negativním testem na covid-19, případně ukončeným očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci v posledních nanejvýš 90 dnech. V Královéhradeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji budou moci pro individuální prohlídky otevřít muzea, galerie, hrady, zámky a další historické nebo kulturní objekty. Jejich návštěvníci budou mít povinnost používat respirátory.

– od 3. května bude umožněna v Královéhradeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji prezenční docházka žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a žáků 2. stupně základní školy, a to za podmínky rotační výuky. Nově otevřené školní ročníky se doplňují do mimořádného opatření o povinném testování ve školách a také do opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

– v otevřených školách bude zároveň povoleno sportování a v těchto krajích bude možné obnovit i venkovní sportovní přípravu amatérských sportovců mladších 18 let, organizovanou sportovními svazy za konkrétních přísných podmínek.

– částečně se uvolní i provoz lázeňských zařízení. Lázeňskou léčebně rehabilitační péči bude možné poskytovat, pokud bude alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění nebo je poskytována pacientovi, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19.

– Indie byla nově zařazena na seznam zemí s extrémním rizikem výskytu nemoci COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví vydalo pro Čechy zákaz cestovat do zemí s extrémním rizikem, při návratu platí přísná karanténní pravidla.

Mimořádné odměny pro zaměstnance zdravotnických zařízení

– vláda odsouhlasila také navýšení objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na mimořádné odměny pro zaměstnance lůžkových zdravotnických zařízení. Ve vypsané dotační výzvě se sešlo 232 žádostí o dotaci a 44 žádostí o příspěvek zřizovatele v celkové výši 12 419 578 724 korun, což přesáhlo vládou určený maximální příspěvek ze státního rozpočtu, který činil 12,2 miliardy korun. Vláda proto rozhodla uvolnit z rozpočtu i zbývajících více než 219,5 milionu korun na dofinancování nároků.

Prominutí daně z příjmů

Ministři rovněž odsouhlasili záměr místopředsedkyně vlády a ministryně financí na vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2). Prominutí daně z příjmu za zdaňovací období započaté od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 se bude týkat případů, kdy daňové subjekty investovaly do pořízení majetku na odborné vzdělávání a na tuto investici uplatnily příslušný daňový odpočet podle § 34g zákona o daních z příjmů.

Vláda projednala a vzala na vědomí také informaci o přípravě notifikace zastřešujícího schématu podpory podle článku 3.1 Sdělení Komise Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 2020. Zastřešující schéma podpory umožní, že už nebude nutné nechat si Evropskou komisí individuálně schvalovat každý jednotlivý program podpory.

Schodek i přebytek v hospodaření

Vláda schválila také návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020, který zkonstatoval schodek hospodaření státu ve výši 367 449 975 230,71 korun, ale třeba také přebytek rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v České republice ve výši přesahující 14 miliard korun. Návrh teď ještě musí projednat Poslanecká sněmovna.