Bývalý policejní důstojník Robert Šlachta, který kandiduje do nadcházejících parlamentních voleb s protikorupčním programem, žádá „důkladné prověření veřejných zakázek vyhlášených v době nouzového stavu“.

„Chceme důslednou kontrolu veřejných financí. Není přeci možné to, co se v poslední době děje. Není možné u veřejných zakázek v době nouzového stavu, aby se takovým způsobem mrhalo veřejnými penězi,“ řekl Šlachta médiím již 18. března 2021.

„Ať se bavíme o rouškách, o antigenních testech… Z vlastní zkušenosti víme, že někdy stačí pouze fungování úředníků, aby k takovým věcem nedocházelo,“ dodal Šlachta.

Šlachtovo hnutí Přísaha spustilo v této věci petiční akci, která vyzývá veřejnost k podpoře požadovaného auditu.

Hnutí slibuje v případě zvolení prověřit veškeré státní zakázky v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR v období od počátku března 2020 až do ukončení nouzového stavu a ukončení všech vydaných mimořádných opatření podle příslušných právních předpisů.

V případě zvolení hnutí navrhuje založit parlamentní vyšetřovací komisi, která povolá nezávislý odborný tým analytiků a vyšetřovatelů. „Nechceme žádnou další bezzubou parlamentní komisi bez jasného výsledku,“ prohlašuje hnutí na svých stránkách.

„Požadujeme, aby výsledky zjištění o podezřelých státních zakázkách byly předány formou trestního oznámení příslušným orgánům činným v trestním řízení, aby mohla být posouzena případná trestní odpovědnost konkrétních osob, odpovídajících za schvalování takových veřejných zakázek, zadávání, jejich průběh a konečnou realizaci těchto zakázek včetně zjištění konkrétních osob, které podepsaly smlouvy v návaznosti na takové veřejné zakázky, a dále včetně prověření toho, zda z těchto veřejných zakázek měl někdo nelegální zisk či jiný neoprávněný prospěch,“ uvádí text petice.