Francouzská vláda nedávno zakázala školám používat ve školách „genderově neutrální“ neboli „inkluzivní“ jazyk s tím, že by to bylo pro francouzštinu destruktivní a bránilo by to lidem v jejím učení.

Některé levicové skupiny, politici a učitelské odbory se pokusili změnit jistá slova přidáním teček doprostřed podstatných a přídavných jmen a někdy i sloves ve snaze učinit jazyk více ženským. Tvrdí, že některá tradiční francouzská slova jsou příliš mužská a potřebují feminizaci.

Náměstkyně ministra školství Nathalie Elimasová však ve čtvrtek prohlásila, že „genderově neutrální“ a „inkluzivní“ psaní ve francouzštině je „nebezpečím pro naši zemi“ a bude to znamenat, že „zazvoní umíráček pro používání francouzštiny ve světě“, jak uvedla agentura Associated Press.

„Dislokuje to slova, rozděluje je na dvě části,“ řekla o některých snahách o změnu jazyka. „S rozšířením inkluzivního psaní by angličtina – už tak převládající po celém světě – nepochybně, a možná navždy, porazila francouzštinu.”

Francouzský ministr školství Jean-Michel Blanquer zaslal nařízení o ukončení používání středových teček, které se snaží vyznačovat jak mužské, tak ženské koncovky slov, s odůvodněním, že by to způsobilo zmatek u dětí a cizinců, kteří se snaží jazyk naučit, uvádí se na internetových stránkách francouzského ministerstva školství.

Francouzský ministr školství Jean-Michel Blanquer pro francouzský deník Le Journal du Dimanche dodal, že žáci, kteří mají poruchy učení, jsou středními tečkami zmateni.

„Dávání teček doprostřed slov představuje překážku při výuce [francouzského] jazyka,“ řekl Blanquer listu Le Journal du Dimanche. Informoval o tom Newsweek.

Odborový svaz francouzských učitelů SUD Education Union však zmínil, že s vyhláškou nesouhlasí.

„SUD Education požaduje od ministra, aby přestal vnucovat pedagogické obci své zpátečnictví,“ uvedl. „SUD vyzývá zaměstnance, aby nebrali ohled na tyto pokyny z jiné doby a aby podle svého uvážení, v závislosti na profesní situaci, plně využívali své pedagogické svobody.“

Deník Epoch Times se obrátil na francouzské ministerstvo školství se žádostí o komentář.

Začátkem tohoto roku francouzský prezident Emanuel Macron varoval, že levicové „společenskovědní teorie zcela importované ze Spojených států“, čímž odkazoval na „kulturu rušení“ a levicové představy o rase a pohlaví, jsou hrozbou pro francouzskou společnost.

„Intelektuální debatu jsme přenechali jiným, těm, kteří stojí mimo republiku, a to kvůli tomu, že jsme ji ideologizovali a někdy ustupovali jiným akademickým tradicím,“ prohlásil Macron v únoru.

Překlad a úprava původního článku: JaS