Skalní útvar, kterému se přezdívalo Darwinův oblouk, se nedávno zřítil do vod Tichého oceánu. Ekvádorská vláda uvedla, že důvodem rozpadu je eroze; vliv jiných okolností na rozpad skály, například zemětřesení, nebyl potvrzen. Ze skalního útvaru nyní zbyly pouze sloupy.

Skalní útvar pohledem z dronu