ČHMÚ vydal výstrahu na vysoké a velmi vysoké teploty společně s výstrahou na „nebezpečí požárů“, a to prakticky pro celou Českou republiku. Takové teplé a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů zejména v přírodním prostředí.

Hasiči již nárůst požárů zaznamenali a jejich počet je v posledním týdnu oproti běžným dnům prakticky dvojnásobný. Při horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.

V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech vzdálených minimálně 50 m od okraje lesa. Požár však může způsobit i rozžhavený výfuk automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy. Hasiči rovněž varují, že u používání propanbutanového vařiče by se rozhodně nemělo kouřit.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z vaší strany zabezpečí váš majetek před požáry a ochrání zdraví vaše i vašich dětí.