Dvacet republikánských guvernérů zaslalo v úterý dopis americkému prezidentovi Joe Bidenovi, ve kterém ho žádají o postavení se proti rozšíření počtu soudců Nejvyššího soudu.

„Případy, které se dostaly před Nejvyšší soud, již historicky slouží jako poslední právní ochrana státní suverenity a ochrany států a našich obyvatel před překročením federálních kompetencí,“ uvádí v dopise pro Bidenovu vládu 20 guvernérů, vedených alabamskou guvernérkou Kay Ivey.

„Jako guvernéři máme nezadatelný zájem v ujištění se, že nejvyšší soud našeho národa zůstane nezávislý na politickém tlaku či stranickém uzmutí si moci.“

V dubnu americký prezident podepsal výkonné nařízení k vytvoření komise k prozkoumání možných reforem soudu, včetně návrhů na jeho rozšíření. Myšlenku vytvoření komise prezentoval jako alternativu ke snahám o rozšíření soudu.

Lobbystické snahy liberálních aktivistů o „rozšíření soudu“ začaly gradoval před několika měsíci po neúspěšném pokusu demokratů o zabránění jmenování soudkyně Amy Coney Barrett, kterou nominoval tehdejší prezident Trump.

„Učitelé práv z celé země a z obou politických spekter souhlasí s tím, že rozšíření soudu povede k jeho neustálému rozšiřování – nikdy nebude dost. Každé vystřídání stran u moci povede k přidávání křesel soudu do té doby, než soud nejenže ztratí svou nezávislost, ale také svou autoritu,“ sdělují dále guvernéři.

„A konečným výsledkem rozšíření soudu povede k rozporuplným rozhodnutím, které budou podkopávat legitimnost soudu a selžou při vedení našeho národa a službě našim státům.“

Ve svém stanovisku Iveyová říká, že urgovala prezidenta o „potlačení stranického tlaku a ustoupení od zvažování jakéhokoliv návrhu na rozšíření soudu“.

Vrchní státní zástupce Arizony Mark Brnovich v dubnu řekl, že snahy o zvýšení počtu soudců Nejvyššího soudu „nebudou ničím jiným než přímým útokem na nezávislost soudnictví“.

„Základní kámen naší Ústavy spočívá v myšlence, že moc je rozdělena mezi jednotlivé části řízení. Tento unikátní systém vytváří mechanismy kontroly a rovnováhy – základní obranné mechanismy vůči tyranii,“ sdělil v dopise demokratickým senátorům Kellymu a Sinemaové poté, co sněmovní demokraté navrhli zvýšení počtu soudců Nejvyššího soudu z 9 na 13.

„Historie již ukázala, že když volení zástupci navrhují legislativu k pozměnění složení Nejvyššího soudu, jejich skutečné úmysly nejsou zdaleka ušlechtilé. Ve skutečnosti tyto chybné akce téměř vždy skončily pokusem o obejití principů Ústavy s cílem získat větší moc,“ sdělil tehdy Brnovich.

Překlad původního článku newyorské redakce: J. S.