Představte si něco odvážného, co jste v životě udělali: obtížný rozhovor se sourozencem, ukončení příliš pohodlného, leč příliš toxického vztahu, odchod z práce, prodej vašeho prvního uměleckého díla, odbourání návyku (telefon, kouření, limonáda, sladkosti, alkohol), přiznání dlouho ukrývaného tajemství. Zeptejte se sami sebe, jak jste poznali, že nastal ten správný okamžik k činu?

Během let, kdy jsem měla tu čest být svědkem proměny zdraví a duchovního probuzení, jsem většinu času strávila žasnutím nad touto nepolapitelnou složkou: připraveností.

Ve skutečnosti mi energie těchto rekultivačních procesů připadala spíše jako sopka, která potřebuje svolení k výbuchu, než jako nedostatečně připravený bojovník, který je tlačen do ringu. Ti, kteří zažívají radikální uzdravení, ho zažívají proto, že jsou připraveni.

Navzdory své schopnosti inspirovat, nutit, nebo dokonce manipulovat druhé, aby kráčeli cestou osobního posílení, jsem zjistila, že připravenost není něco, co bych mohla u druhého člověka vyvolat. Ve skutečnosti pokus o vysazení psychiatrické medikace bez této připravenosti pravděpodobně skončí návratem k lékům.

Kontinuum připravenosti není lineární, ale spirálovitá cesta. Dotýkáme se příležitostí k rozšíření a růstu, a pokud jsme připraveni, zapojíme se do posunu, a pokud ne, možná se budeme zmenšovat, dokud se příležitost znovu nenaskytne. Každý z nás, kdo putuje po této vysoce osobní cestě, zkoumá, na co má dost sil se podívat, a přivírá oči a odmítá to, na co sílu nemá.

Začala jsem dávat přednost této perspektivě před vznikajícím dualismem těch, kteří jsou probuzení, vědomí nebo duchovně zaměření, oproti těm, kteří jsou spící, nevědomí a materialističtí.

Všichni to máme v sobě. To, co nás odlišuje, je možná naše záměrnost, naše volby a náš přístup k sebelásce. Z tohoto úhlu pohledu všichni jednoduše dozráváme v průběhu času, svým vlastním způsobem a svým vlastním tempem.

Vlastně jsem četla, že zlo má svůj původ ve slově nezralý. Je možné, že to, co nazýváme špatným, je prostě jen neúplně vypěstované?

Doktorka Kelly Broganová, M.D., je holistická psychiatrička zabývající se zdravím žen a autorka bestselleru „A Mind of Your Own“ (Vaše vlastní mysl), dětské knihy „A Time for Rain“ (Čas na déšť) a spolueditorka přelomové učebnice „Integrative Therapies for Depression“ (Integrativní terapie pro depresi). Tento text je reprodukován a šířen se svolením Kelly Broganové. Více článků najdete na jejích www.KellyBroganMD.com.

Originální článek zde.