Návrh stavebního zákona dělá starosti mnoha organizacím i jednotlivcům. Mezi nimi jsou Nejvyšší správní soud, BIS, ochránci přírody, Arnika, Česká komora architektů, Svaz měst a obcí ČR a mnozí další.

„Návrh stavebního zákona a související balíček změn dalších zákonů byl narychlo zařazen na aktuálně probíhající schůzi Poslanecké sněmovny. Vláda o něm tedy může rozhodnout již za pár dní,“ sděluje Arnika, z. s., „přičemž 1. července projednával návrh stavebního zákona Senát.

Ten ho naprosto jednohlasně zamítl.

Mezi nejkritizovanější patřilo rušení obecních stavebních úřadů, centralizace státní správy a nedostatečná ochrana veřejných zájmů, například přírody, památek nebo požární bezpečnosti. K tomu, aby Poslanecká sněmovna Senát přehlasovala, potřebuje 101 hlasů – nadpoloviční většinu všech poslanců. Ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně návrh zákona prošel díky podpoře poslanců ANO, SPD a tří členů ČSSD.

Nyní, v závěrečné volbě, může být rozhodující hlas kteréhokoli poslance.

Horší vymahatelnost lhůt, zhoršení ochrany životního prostředí, omezení práv veřejnosti… atd.

Arnika, z. s., tento návrh nepřijímá, protože:

– návrh nepřipravilo ministerstvo, ale Hospodářská komora sdružující developery

– nezrychlí a nezjednoduší stavební řízení –> lepší vymahatelnost lhůt se do zákona nedostala; zákon navíc zavede novou dvojkolejnost státní správy, o některých stavebních záměrech budou rozhodovat odborníci integrovaní do stavebního úřadu o jiných neintegrovaní

– zásadně zhorší ochranu životního prostředí –> o kácení stromů, ochraně vod, zabírání zemědělské půdy, stavební uzávěře či asanaci území budou nově rozhodovat pouze stavební úřady, rozhodující slovo budou mít i při výstavbě v národních parcích

– chystá nejrozsáhlejší reorganizaci státní správy od roku 2000 –> přesun tisíců zaměstnanců dle dopadové studie ministerstva vnitra vyjde na desítky až stovky miliard a paralyzuje rozhodování o stavbách minimálně na rok

– zvyšuje korupční potenciál, všechny stavební úřady budou nově podléhat nejvyššímu stavebnímu úřadu, který povede předseda jmenovaný a odvolávaný vládou

– sebere práva veřejnosti i vlastníkům nemovitostí –> ti nově nebudou moci podat k návrhu územního plánu či jeho změně námitky, ale pouhé připomínky

–dojde k zahlcení soudů –> namísto, aby se spory řešily v rámci stavebních řízení či projednávání územních plánů, vlastníci i veřejnost budou moci hájit svá práva až u soudu

– ruší požadavek na osvětlení obytné místnosti daný hygienickými limity kvůli dopadům na lidské zdraví, nově můžete bydlet třeba ve sklepě bez oken

Kde se můžete dozvědět více informací?

Komplexní informace přináší asociace Zelený kruh.