Meiling Lee

12. 7. 2021

Podle tří nových studií z Velké Británie je riziko úmrtí nebo vážného onemocnění způsobeného covidem-19 u dospívajících a dětí velmi nízké.

Studie poskytují dosud nejpodrobnější analýzu dopadu onemocnění covid-19 na děti a potvrzují dřívější zjištění u dětí ve věku do 18 let: riziko vážného onemocnění nebo úmrtí na tuto nemoc je pro tuto věkovou kategorii velmi nízké.

Výzkumníci z Liverpoolské univerzity, University College of London, University of York a Bristolské univerzity zveřejnili na internetu 8. července své preprintové studie, které jsou v procesu recenzního řízení. Dvě ze studií analyzovaly rizika závažných onemocnění a úmrtí na covid-19, zatímco jedna se zaměřila pouze na úmrtí.

Předběžné výsledky budou předloženy Světové zdravotnické organizaci a britskému Výboru pro očkování a imunizaci, který stále zvažuje, zda v zemi rozšířit používání vakcíny společnosti Pfizer na děti ve věku od 12 do 17 let. Všechny čtyři vakcíny proti covidu-19 povolené k použití ve Velké Británii jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let.

deti rousky
Školáci v ochranných maskách, aby zabránili šíření covidu-19 v Podgorici v Černé Hoře, 30. září 2020. (Savo Prelevic / AFP via Getty Images)

Russel Viner, hlavní autor dvou studií a profesor zdraví dospívajících na Great Ormond Street Institute of Child Health při University College London, uvedl, že výsledky „budou sloužit jako podklad pro pokyny k ochraně mladých lidí i pro rozhodování o očkování dospívajících a dětí, a to nejen ve Velké Británii, ale i v mezinárodním měřítku“, uvádí se v prohlášení.

Studie sice neobsahovaly informace specifické pro účinky varianty delta, ale v současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by u dětí způsobovala závažnější onemocnění nebo úmrtí.

„Ačkoli se tyto údaje týkají období do února 2021, s variantou delta se v poslední době nic nezměnilo,“ uvedla dr. Elizabeth Whittakerová, která přednáší na Imperial College London o dětských infekčních nemocech a imunologii. „Doufáme, že tato data budou pro děti a mladé lidi a jejich rodiny uklidňující.“

Úmrtí jsou vzácná, většinou u dětí se zdravotními problémy

Ve studii, která se zaměřila pouze na úmrtí, vědci analyzovali národní databáze v Anglii, včetně povinné Národní databáze dětské úmrtnosti, aby identifikovali všechny děti mladší 18 let, které zemřely v důsledku covidu-19 v období od března 2020 do února 2021.

Během prvního roku pandemie, z 3 105 dětí, které zemřely z nejrůznějších příčin, jich bylo pozitivních na covid-19 pouze 61. Ovšem po „rozlišení mezi těmi, kteří zemřeli na infekci SARS-CoV-2, a těmi, kteří zemřeli na alternativní příčinu, ale shodou okolností byli pozitivně testováni“, vědci zjistili, že v populaci čítající více než 12 milionů dětí zemřelo na covid-19 pouze 25 z daných 61 dětí. To odpovídá úmrtnosti přibližně dvou osob z milionu.

Z 25 dětí, které zemřely na covid-19, jich 15 trpělo život limitujícím onemocněním, 16 jich trpělo vícero nemocemi a u 19 se vyskytovala skrytá chronická onemocnění.

ockovani mladi
Třináctiletý Max Zito je očkován zdravotní sestrou Karen Pagliarovou v očkovacím centru společnosti Hartford Healthcare v Connecticut Convention Center v Hartfordu ve státě Connecticut, 13. května 2021. (JOSEPH PREZIOSO / AFP via Getty Images)

Vědci objevili, že „komorbidní skupinou s nejvyšším rizikem [úmrtí] byly děti s komplexním neurovadou a ty tvořily 52 [procent] všech úmrtí“ u dětí, které zemřely na covid-19.

„Tito mladí lidé s vyšším rizikem jsou ti, kteří jsou zároveň více ohroženi jakýmkoli zimním virem nebo jiným onemocněním – tedy mladí lidé s více zdravotními potížemi a komplexním postižením,“ uvedl Viner a dodal: „Covid-19 však u lidí z těchto skupin zvyšuje riziko ve vyšší míře než u nemocí, jako je chřipka (sezónní chřipka).“

Ukázalo se, že pouze šest (24 %) z 25 úmrtí na covid-19 nemělo žádné zdravotní potíže. Kromě toho výzkumníci nezjistili žádné úmrtí u dětí s izolovanou diagnózou respiračního onemocnění, jako je astma, diabetes 1. typu, Downův syndrom nebo epilepsie.

Vědci však poznamenali, že „ve stejném sledovaném období došlo ke 124 úmrtím v důsledku sebevražd a 268 úmrtím v důsledku úrazu, což znamená, že covid-19 je u dětí a dospívajících zřídkakdy smrtelný“.

Stávající zdravotní problémy zvyšují riziko onemocnění

Jiná studie, která zkoumala „81 existujících studií hodnotících rizikové faktory závažného onemocnění a úmrtí na covid-19 mezi mladými lidmi“, zjistila, že existující špatný zdravotní stav a vážná postižení zvyšují riziko závažného onemocnění.

Vyšší riziko hrozilo dětem, které měly srdeční nebo neurologické onemocnění, více než jedno onemocnění nebo byly obézní. Absolutní rizika však byla stále malá, a to i ve srovnání s dětmi bez komorbidity.

„Je důležité si uvědomit, že rizika jsou u všech dětí a mladých lidí velmi nízká,“ uvedla Lorna Frasierová, profesorka epidemiologie na University of York a hlavní autorka studie, a dodala: „I když jsme zjistili vyšší rizika u některých skupin se závažnými zdravotními problémy, tato rizika byla stále velmi malá ve srovnání s riziky pozorovanými u dospělých.“

„Naše metaanalýza zjistila podobné rizikové faktory jako ostatní studie, i když my jsme také zjistili, že obezita zvyšuje riziko závažných onemocnění covidu-19, což je něco, co už nějakou dobu víme u dospělých. Teprve nyní se však obezita ukazuje jako důležité riziko i u dětí a mladistvých,“ uvedla dětská lékařka dr. Rachel Harwoodová, která je hlavní autorkou studie.

Počet hospitalizací zůstává celkově nízký

Ve třetí studii (pdf), která zkoumala rizikové faktory úmrtí a hospitalizace na jednotce intenzivní péče, dospěli vědci k závěru, že u dětí a dospívajících je „velmi nízké riziko závažného onemocnění a úmrtí na covid-19 nebo PIMS-TS (pediatrický multisoustavový zápalový syndrom, vážná zdravotní komplikace vyvolaná SARS-CoV-2).“

Vědci zjistili, že z 5 830 dětí přijatých do nemocnice s covidem-19 bylo v Anglii během prvního roku pandemie, tedy do konce února 2021, přijato na jednotku intenzivní péče (JIP) 251 dětí. To znamená, že děti „mají šanci jedna ku přibližně 50 000, že budou během této doby přijaty na jednotku intenzivní péče s covidem-19″.

Ve stejném období bylo více než 367 000 dětí přijato do nemocnice z jiných příčin.

Z těchto 251 dětí a mladistvých přijatých na jednotku intenzivní péče mělo 91 % (n=229) stávající zdravotní potíže nebo komorbidity. Nejvíce ohrožené byly děti s vícečetnými zdravotními potížemi a neurologickými poruchami.

„Tento vzorec je popsán v předchozích pracích a je v souladu s naší metaanalýzou publikovaných údajů, kdy každé zvýšení počtu již existujících onemocnění bylo spojeno se zvýšenou pravděpodobností přijetí na pediatrickou jednotku intenzivní péče a úmrtí na covid-19,“ uvádějí autoři.

Autoři také zjistili, že 309 dětí bylo přijato na jednotku intenzivní péče s PIMS-TS, vzácným zánětlivým onemocněním u dětí způsobeným covidem-19, „což odpovídá absolutnímu riziku jedna ku 39 tisícům“.

CDC stále doporučuje roušky pro neočkované žáky

Den po zveřejnění studií na internetu vydalo americké Centrum pro kontrolu a prevenci chorob (CDC) aktualizované pokyny k prevenci proti covidu-19 na základních školách, v nichž se uvádí, že pro žáky, kteří nejsou plně očkováni, se stále doporučují látkové roušky a fyzický odstup, pokud se nacházejí uvnitř budov.

V červnu CDC pokračovalo v doporučení mimořádného použití schválených mRNA vakcín proti covidu-19 pro všechny osoby starší 12 let, a to navzdory vyššímu počtu hlášení o srdečních potíží u mladých mužů po vakcíně s mRNA než obvykle, s odůvodněním, že přínosy vakcíny převažují nad rizikem zánětu srdce.

K očkování dětí starších 12 let přistoupily i některé další země ve světě, včetně České republiky.

Univerzální přístup pro všechny a spěch s očkováním zdravých dětí a dospívajících bez vědomostí o bezpečnosti a účinnosti znepokojuje některé lékaře a rodiče, i přesto, že riziko závažného onemocnění nebo úmrtí je u této věkové skupiny extrémně nízké.

Kromě toho nebylo zjištěno, že by malé děti byly mimořádnými šiřiteli viru. Viner ve svém komentáři zveřejněném v deníku The Guardian uvedl, že zdravotní úředníci by měli vyčkat, až bude k dispozici dostatek údajů o bezpečnosti, a teprve poté začít očkovat zdravé dospívající jedince.

„Co se týče zdravých dospívajících, využijme nejprve naše zásoby vakcín k tomu, abychom co nejvíce zvýšili proočkovanost dospělých, poskytněme posilující vakcíny seniorům a splňme sliby, že poskytneme vakcíny chudším zemím. Teprve poté, až budeme mít k dispozici odpovídající údaje o bezpečnosti, bychom měli očkovat zdravé teenagery, ale na to si musíme počkat,“ napsal Viner.

Článek byl redakčně zkrácen. Originál najdete v angličtině zde. Přeložil O. H.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka
Dotace na elektromobily nejsou třeba, na trhu se prosadí samy, myslí si ministr Kupka

Podle ministra dopravy Martina Kupky není třeba dotovat koupi elektromobilů, cestu na trh si najdou samy, jakmile spadnou ceny. Stát zainvestuje 5 miliard do dobíjecích stanic.

Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru
Trump se setkal s polským prezidentem Dudou v Trump Toweru

Bývalý prezident Donald Trump se ve středu večer v New Yorku setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, přičemž dvojice diskutovala o zásadních mezinárodních otázkách, jako je situace na Ukrajině, Blízký východ a výdaje NATO.

„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví
„Jsme v té nejhorší čtvrtině v rámci Evropy.“ Obezita u dětí se v ČR zvyšuje, má vliv i na duševní zdraví

Na téma Obezita, vliv prostředí a duševní zdraví se ve středu v Poslanecké Sněmovně konal kulatý stůl, kde se sešli a diskutovali spolu zástupci různých odvětví medicíny, kteří se problému obezity u dětí věnují.

„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti
„Přece nechceme ztratit další generaci.“ Senátoři chtějí širší diskuzi o vlivu sociálních médií na děti

Senátorka Daniela Kovářová iniciovala širší diskuzi o negativních dopadech nových médií a sociálních sítí na děti a eventuálně problematiku i legislativně omezit. Kolegové z podvýboru ji podpořili.

Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu
Vít Rakušan a jeho slavná výjimka z migračního paktu

Vít Rakušan tvrdí, že z migračního paktu budeme mít výjimku kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků. Nebudeme prý muset přijímat migranty, ani platit pokutu půl milionu Kč za nepřevzatého migranta. Už v červenci 2023 jsem psal o tom, že s výjimkou pro Ukrajince v migračním paktu je to mnohem složitější.