Výbor pro bezpečnost vakcín Světové zdravotnické organizace (WHO) ve svých aktualizovaných pokynech uvedl, že přínosy mRNA vakcín proti covidu-19 převažují nad rizikem zánětu srdce.

Po přezkoumání všech aktuálně dostupných informací a navzdory důkazům naznačujícím pravděpodobnou souvislost mezi zánětem srdce a vakcínou mRNA oznámil 9. července Globální poradní výbor WHO pro bezpečnost vakcín (GACVS), že přínosy vakcín nadále převažují nad riziky myokarditidy a perikarditidy u jednotlivců.

Myokarditida je zánět srdečního svalu, zatímco perikarditida je zánět výstelky, která obklopuje srdce. K zánětlivému stavu může dojít po očkování mRNA nebo v důsledku infekce wuchanským koronavirem, který způsobuje onemocnění covid-19.

Tyto směrnice se shodují s pokyny amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) týkajícími se zánětu srdce po očkování mRNA vakcínou u osob starších 12 let. WHO své pokyny nerozlišuje podle věku.

Minulý měsíc poradní výbor CDC pro vakcíny uvedl, že nebude měnit své doporučení pro očkování „osob ve věku 12 let a starších ve Spojených státech amerických v souladu s povolením FDA k mimořádnému použití“ poté, co se sešel, aby projednal vysoký výskyt zánětů srdce u mladých lidí, zejména u mužů ve věku 12 až 24 let.

Výbor dospěl k závěru, že riziko zánětu srdce u dospívajících a mladých dospělých po očkování mRNA vakcínou nepřevažuje nad přínosy vakcíny, a vydal pouze doporučení informovat pacienty o rizicích zánětu srdce.

GACVS také tvrdil, že případy zánětu srdce po očkování mRNA vakcínami byly velmi vzácné, většinou mírné a obvykle se zlepšily léčbou, jako jsou nesteroidní léky proti zánětům nebo odpočinek.

Nicméně častější zprávy o zánětech srdce u dospívajících a mladých dospělých, zejména u mladých mužů, které nastaly obvykle během několika dní po druhé dávce mRNA vakcíny, přiměly zdravotnické orgány v různých zemích k dalšímu zkoumání této problematiky.

Minulý týden se sešel bezpečnostní výbor Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), aby projednal 321 případů myokarditidy a perikarditidy hlášených po očkování mRNA vakcínou. K 31. květnu 2021 bylo v Evropském hospodářském prostoru podáno přibližně 197 milionů dávek mRNA vakcín.

Komise dospěla k závěru, že zánět srdce „se může vyskytnout ve velmi vzácných případech“, a doporučila „uvést myokarditidu a perikarditidu jako nové nežádoucí účinky v informacích o přípravku spolu s varováním, které má zvýšit informovanost zdravotnických pracovníků a osob užívajících tyto vakcíny“.

„Výbor dospěl k závěru, že k těmto případům dochází především do 14 dnů po očkování, častěji po druhé dávce a u mladších dospělých mužů,“ uvedla EMA.

Kromě toho mezi 321 případy myokarditidy nebo perikarditidy zemřelo pět osob, které „byly buď pokročilého věku, nebo měly souběžná onemocnění“.

Evropská agentura uvedla, že „zdravotničtí pracovníci by měli být ostražití vůči příznakům myokarditidy a perikarditidy“ a lidé by měli okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u nich po podání mRNA vakcíny objeví bolest na hrudi, dušnost a „silný srdeční tep, který může být nepravidelný“.

Společnosti Pfizer a Moderna neodpověděly na žádosti o komentář.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce Epoch Times. (jas)