Svoboda projevu

Jaké konkrétní kroky chystají politické strany na obranu svobody projevu?

Během července se Společnost pro obranu svobody slova obrátila na vedení anebo zákonodárce všech politických stran a hnutí, které měly podle průzkumů šanci uspět v nadcházejících parlamentních volbách. Politici dostali 5 otázek. Jejich odpovědi v plném znění naleznete níže.

Odpovědi můžete konfrontovat s volebními programy jednotlivých stran a hnutí. Necháváme na vašem posouzení, zda to myslí vážně a nebo se spíš schovávají za obecné fráze. Pro připomenutí si můžete přečíst rekapitulaci naší komunikace s jednotlivými stranami v uplynulých 9 měsících.

Strany Piráti, ČSSD, STAN, Top09 a Přísaha neodpověděli ani po urgenci.


OTÁZKA: Pokud máte ve volebním programu obranu svobody projevu, jaké konkrétní kroky chystáte?

Odpovědi politiků naleznete zde.


OTÁZKA: Budete prosazovat následující legislativní opatření ukládající povinnost pro globální platformy (sociální sítě)?

  • ustanovit pobočku s právní subjektivitou nebo alespoň odpovědnou osobu na území ČR, která by byla partnerem pro komunikaci s orgány státní správy a kterou by mohly české subjekty v případě sporu žalovat,
  • zdůvodňovat omezení služeb,
  • nabídnout zákonný proces rychlé reklamace (odvolání) pro každého uživatele, kterému jsou omezeny služby, a to tak, aby se mohl dovolat svých práv a orgán státní správy mohl ve lhůtě dnů sjednat nápravu?

Odpovědi politiků naleznete zde.


OTÁZKA: Jak chcete zajistit, aby se pod záminkou boje proti „dezinformacím“ a „fake news“ neumlčovaly odlišné názory k tématům jako migrace, klima, covid opatření, rodina, pohlaví, pravomoci orgánů EU a jiné?

Odpovědi politiků naleznete zde.


OTÁZKA: Jaký je váš postoj k legislativním záměrům Evropské komise, které mají vést

a) k odstraňování legálního (avšak údajně „zraňujícího“) obsahu na sociálních sítích,
b) k zařazení verbálních projevů tzv. nenávisti mezi závažné trestné činy a odebrání pravomocí členským zemím je vymezit,
c) k zasahování do inzertního online trhu?

Budete je podporovat?

Odpovědi politiků naleznete zde.


OTÁZKA: Považujete definici nenávisti v našem právním řádu za srozumitelnou? Jak chcete zabránit zneužití tohoto pojmu ke kriminalizaci jakékoli kritiky namířené vůči politikům, ideologiím nebo příslušníkům menšin?

Odpovědi politiků naleznete zde.

Sledujte téma: Volby do Poslanecké sněmovny v ČR 2021