Čínské komunistické vedení v posledních letech stále více ukazuje svou tvrdost. Jejich vlivové operace jsou stále silnější. Metody se stále více podobají těm moskevským. Je to „machiavelistický moment“ – v tom smyslu, že státostrana nyní zřejmě věří, že je bezpečnější být obávaný než být milován, jak napsal Machiavelli v knize „Vladař“. K tomuto závěru dospěli francouzští vědci zabývající se Čínou ve své obsáhlé zprávě o čínské strategii globálního vlivu.

Institut strategického výzkumu Vojenské akademie (IRSEM) v Paříži zveřejnil 20. září 650stránkovou zprávu na toto téma.

Zpráva se zabývala širokým spektrem čínského vlivu – od strategie a opatření vlivových operací až po aktéry, kteří tyto operace provádějí. Jedním z hlavních aktérů je vojenská základna 311 – velitelské centrum určené k realizaci strategie „tří válek”. Co je to strategie tří válek a jak se provádí?


Lea Zhou je autorkou pořadu Jak to vidí Lea. První roky svého života strávila v Tibetu, kam byla její matka vyhoštěna z Číny. V roce 1989 zažila v Pekingu potlačení studentského hnutí na náměstí Nebeského klidu, opustila Čínu a odcestovala studovat do Německa, kde žije již více než 30 let. Dnes působí jako novinářka a redaktorka různých rozhlasových a televizních stanic. Má 20letou praxi v oboru, píše pro čínská tištěná a on-line média v USA a Německu.